Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání Management a produkce

13. January, 2022 Actual

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2022/2023 v denní formě vzdělávání, a to do oboru vzdělání:

Více informací najdete v Zájemcích o studium.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox