Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

20. February, 2023 Aktuality

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2023/2024 v denní formě vzdělávání, a to do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (kliknutím se otevřou kritéria platná pro 2. kolo PZ):

    • předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 8 žáků
    • předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 5 žáků
    • předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 4 žáci

Termín odevzdání přihlášky: 24. 2. 2023

Termín přijímací zkoušky: 7. 3. 2023

Více informací najdete v Zájemcích o studium.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox