Vyhlášení dalšího kola přijímacích a talentových zkoušek pro obory denního studia

10. May, 2023 Actual

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2023/2024 v denní formě vzdělávání:

    • předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 5 žáků

 

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2023/2024 v denní formě vzdělávání do oboru s talentovou zkouškou:

    • předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 3 žáci

 

Termín odevzdání přihlášky: 15. 5. 2023

Termín přijímací i talentové zkoušky: 25. 5. 2023

Více informací a přihlášky ke stažení najdete v Zájemcích o studium.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox