Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obor Fotografická tvorba

5. May, 2020 Actual

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro obor Fotografická tvorba

  • termín podání přihlášky: 18. 5. 2020
  • termín přijímací zkoušky: 27. 5. 2020

rozšířené informace k přijímacímu řízení pro umělecké obory

Kritéria ke stažení

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit

  • talentovou zkoušku s předložením domácích prací
  • ústní pohovor nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox