Výstava JÁDRA – Galerie Vltavín

31. July, 2020 Actual

Naše pedagožky Lenka Stejskalová a Zorka Krejčí vás zvou na výstavu JÁDRA, která představuje proces konfrontace šesti generačně blízkých umělců různých oborů s touto živou silou vzniku a růstu pomyslného i reálného středu věcí, vnitřního prostoru, který formuje jejich povrch. Tři absolventky pražských vysokých škol UMPRUM a FAMU Klára Bémová, Lenka Stejskalová a Zdeňka Hanáková, spolu s Milanem Krajíčkem, Zorkou Krejčí a Tomášem Raslem doutvářejí téma. Každý ze své perspektivy a svými vyjadřovacími prostředky, jimiž jsou volná socha, skleněná plastika, fotografie a kresba. Šest různých pohledů na stejné téma ukazuje jejich vzájemné tvůrčí vazby i protipóly.

Galerie Vltavín, Masarykovo nábř. 36, Praha 1

Výstava potrvá od 31. 7. do 11. 9. 2020

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox