Výuka ve škole Michael od 4. 1. 2021

27. December, 2020 Actual

Vážení rodiče, milí studenti,

informujeme o výuce a provozu školy od pondělí 4. 1. 2021, a to na základě informací z MŠMT. Uvádíme stručný přehled:

  1. Veškerá výuka všech ročníků probíhá pouze distančním způsobem.
  2. Pro žáky je vzdělávání distančním způsobem povinné. Omlouvání absencí probíhá v souladu se školním řádem.
  3. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Individuální konzultace budou realizovány po předchozí dohodě žáka s vyučujícím (např. mailem).
  4. Pro všechny studenty je k dispozici paní psycholožka. Nabízí konzultace všem, kteří potřebují řešit své starosti.
  5. Je umožněno konání přijímacích zkoušek. V naší škole proběhnou talentové zkoušky ve dnech 5. a 7. 1. 2021. Počet osob se v tomto případě řídí běžnými právními předpisy, tedy počet osob není omezen krizovým opatřením.
  6. Žáci, zaměstnanci školy i další osoby, pokud se ve škole pohybují, mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
  7. Vstup třetích osob do prostor školy je možný pouze v nezbytných případech.
  8. Všechny osoby pohybující se ve škole dodržují hygienická pravidla, jimiž se škola řídí již od začátku školního roku.

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

Informace MŠMT k provozu škol od 27. 12. 2020

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox