doc. Mgr. Vladimír Kozlík

Doc. Vladimír Kozlík byl aktivním fotografem. V naší škole působil jako vedoucí oboru Fotografická tvorba od roku 2006 do 2021, kdy nás navždy opustil. Podílel se na vytváření koncepce oboru. Vyučoval též na vysoké škole nebo pracoval v akreditační komisi MŠMT. Za svou profesní dráhu vychoval řadu studentů – výborných fotografů.

Výběr z tvorby
publikace a fotografická tvorba
Hovory s Chan-Šanem, Prostor 1990 Praga genius loci, Olympia Praha, 1993 Vladimír Kozlík – slova nestačí, KANT 2008
Vladimír Kozlík, Soukromé vesmíry, DVD, fotografie a hudba, Czech Photo Centre, 2017
Umělecky činný v oblasti reklamní fotografie a fotografie do architektury, plakáty, katalogy, kalendáře, obálky publikací, velkoplošné fotografické kompozice a solitérní abstrahované obrazy.
Zabývá se výtvarnou fotografií. Koncipuje tematické okruhy a víceobrazy.
Fotografická kompozice a výtvarné fotografie do různých architektonických celků, např. interiér kanceláře ČSA v Paříži, 1993, hotel President Praha, 2004, hotel Imperial v Praze, 2006, hotel Savannah v Hatích u Znojma, 2008, restaurace Dubina Domažlice 2011, hotel a casino  Alžbětín, 2014, Kings hotel Rozvadov, 2017.

výstavy
Zúčastnil se mnoha významných fotografických výstav reprezentujících českou výtvarnou fotografii u nás i ve světě, do současnosti přes 130 výstav. Poslední je výstava  APF „Tělo jako znak“, 2018 Uspořádal 24 autorských výstav, např. Hovory s Chan-Šanem, galerie Čs spisovatele 1992, Slova nestačí, Galerie Atrium, Praha 2008, Soukromé vesmíry, Czech Photo Gallery, Praha 2013.

kurátorství
Koncipoval, organizoval a vytvořil v rámci působení na FAMU, v APF, FF Praha, na škole MICHAEL a na VŠKK několik katalogů, kalendářů a asi 35 výstav, např. výstava APF, „Tělo jako znak“,Czech Photo Centre, 2018,výstava „Značka MICHAEL“, Art centrum Galerie 4 Cheb, 2018.

Jeho práce jsou ve veřejných i soukromých uměleckých sbírkách, např. Muzea umění v Olomouci, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Národního muzea fotografie.

ocenění
Za fotografickou publikaci Hovory s Chan-Šanem dostal v r. 1991 od Ministerstva kultury ČR a SR a Památníku národního písemnictví ocenění za nejkrásnější knihu roku, za nejkrásnější fotografickou publikaci, Katalog k výstavě Portrét AF, který koncipoval, byl vyhlášen nejkrásnější fotografickou publikací v roce 1998. Zlatý certifikát od WCPP, USA, 1989 a další.

 

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox