Teachers

Class Teachers

1. M

Mgr. Kristýna Kuslová

kuslovak@skolamichael.cz
2. F

MgA. Petr Štěpán

stepanp@skolamichael.cz
2. Fi

RNDr. Pavel Holub

holubp@skolamichael.cz
2. G

Mgr. et MgA. Karin Šrubařová

srubarovak@skolamichael.cz
2. M

Ing. Petra Korandová

korandovap@skolamichael.cz

Mgr. Art. Michaela Ošťádalová

ostadalovam@skolamichael.cz
3. Fi

Mgr. Richard Ree Borovička

borovickar@skolamichael.cz
3. DG

Mgr. Natálie Pleváková

plevakovan@skolamichael.cz
3. MG

Ing. Hana Bártová

bartovah@skolamichael.cz
4. F

Mgr. Lenka Kotrbáčková

kotrbackoval@skolamichael.cz
4. Fi

Mgr. Petra Husáková

husakovap@skolamichael.cz
4. G

MgA. Jan Dvořák, Ph.D.

dvorakj@skolamichael.cz
4. M

Mgr. Jakub Altman

altmanj@skolamichael.cz
DS

Mgr. Dušanka Veitová

veitovad@skolamichael.cz

All Teachers

Vše A B C D F G H J K L M N O P S T V Z

Mgr. Jakub Altman

společenskovědní předměty
altmanj@skolamichael.cz

Pavel Bokr

fotografické předměty
bokrp@skolamichael.cz

Bc. Jaromír Mário Císař

společenskovědní předměty
cisarj@skolamichael.cz

MgA. Jan Dvořák, Ph.D.

společenskovědní předměty
dvorakj@skolamichael.cz

MgA. Jaroslav Fišer

fotografické předměty
fiserj@skolamichael.cz

RNDr. Pavel Holub

přírodovědné předměty
holubp@skolamichael.cz

Mgr. Vendula Hoření

český jazyk a literatura
horeniv@skolamichael.cz

Mgr. Petra Husáková

dějiny výtvarné kultury, dějiny designu interiéru
husakovap@skolamichael.cz

Ing. Radek Jaroš

společenskovědní předměty
jarosr@skolamichael.cz

MgA. Dagmar Jelínková

společenskovědní předměty
jelinkovad@skolamichael.cz

MgA. Anna Lara

fotografické předměty
laraa@skolamichael.cz

MgA. Petr Štěpán

fotografické předměty
stepanp@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová

přírodovědné předměty
veitovad@skolamichael.cz

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox