Teachers

Class Teachers

1. F

MgA. Petr Štěpán

stepanp@skolamichael.cz
2. Fi

Mgr. Bc. Richard Ree Borovička

borovickar@skolamichael.cz
2. M

Mgr. Jakub Altman

altmanj@skolamichael.cz
3. Fi

Mgr. Petra Husáková

husakovap@skolamichael.cz
4. Fi

RNDr. Pavel Holub

holubp@skolamichael.cz
4. G

Mgr. Michaela Ošťádalová

ostadalovam@skolamichael.cz
4. M

Ing. Hana Bártová

bartovah@skolamichael.cz

All Teachers

Vše A B C D F G H J K L M N O P R S V Z

Mgr. Jakub Altman

společenskovědní předměty
altmanj@skolamichael.cz

Pavel Bokr

fotografické předměty
bokrp@skolamichael.cz

Bc. Jaromír Mário Císař

společenskovědní předměty
cisarj@skolamichael.cz

MgA. Jan Dvořák, Ph.D.

společenskovědní předměty
dvorakj@skolamichael.cz

Mgr. Jaroslav Fišer

fotografické předměty
fiserj@skolamichael.cz

Ivan Fuksa

filmové a fotografické předměty
fuksai@skolamichael.cz

RNDr. Pavel Holub

přírodovědné předměty
holubp@skolamichael.cz

Mgr. Petra Husáková

dějiny výtvarné kultury, dějiny designu interiéru
husakovap@skolamichael.cz

MgA. Dagmar Jelínková

společenskovědní předměty
jelinkovad@skolamichael.cz

Ing. Radek Jaroš

společenskovědní předměty
jarosr@skolamichael.cz

Mgr. Barbora Korecká

český jazyk a literatura
koreckab@skolamichael.cz

doc. Mgr. Vladimír Kozlík

emeritní profesor fotografických předmětů

MgA. Anna Lara

fotografické předměty
laraa@skolamichael.cz

MgA. Isabel Magdić

fotografické předměty
magdici@skolamichael.cz

Mgr. Jan Misiarz

český jazyk a literatura
misiarzj@skolamichael.cz
person

Mgr. Robert Novák

fotografické předměty
novakr@skolamichael.cz

Ing. Dita Schwarczová

ekonomické předměty, matematika
schwarczovad@skolamichael.cz

MgA. Petr Štěpán

fotografické předměty
stepanp@skolamichael.cz
person

Mgr. Adéla Švecová

dějiny výtvarné kultury
svecovaa@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová

přírodovědné předměty
veitovad@skolamichael.cz

Mgr. Dušan Veselý

fotografické předměty
veselyd@skolamichael.cz

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox