PhDr. Hana Pucherová

E-mail:
Consultation hours:
Objednávky pouze e-mailem

PO 8.00-16.00
- budova školy Michael (Machkova 1646, Praha 4)

ČT 8.00-16.00
- budova školy Michael (Machkova 1646, Praha 4)

Nejvyšší dosažené vzdělání:

1995 – Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Magisterské studium jednooborové psychologie
2010 – PhDr., doktorát na FF UP Olomouc, Rigorózní zkouška, práce na téma Emoční inteligence

Profesní zkušenosti:

–  Psychiatrická léčebna Kroměříž, praxe na oddělení neuróz, terapie neuróz, oddělení závislostí

– 25 let praxe v korporátním prostředí jako obchodník, mentor a lektor prodejních dovedností a soft skills

– 2016 – založena soukromá psychologická praxe, psychoterapie osobní setkání i online

– Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, Šumperk – manželský a rodinný poradce – psycholog

– Školní psycholog na ZŠ, SŠ a VOŠ, VŠKK

Kurzy, školení, odborné semináře:

 • 1994 – Relaxační techniky v institutu IPIPAPP (PhDr.Svatopluk Morávek)
 • 1994 – Ericksonovská hypnoterapie I., institut IPIPAPP (PhDr.Jiří Zíka)
 • 1994 – Mezilidská komunikace: strategie a techniky, institut IPIPAPP (PhDr.Ivo Plaňava)
 • 1995 – Neverbální techniky, Úvod do Psychogymnastiky, intitut IPIPPAPP, (PhDr.Hana Junová)
 • 2001 – Presentation Skills Traning
 • 2001 – Insights Training, Train the Trainer programme
 • 2001 – Territory Management, Praha
 • 2002 – Assertivity, Praha
 • 2002 –  The Art of Falicitation, Basingstoke, UK
 • 2002 – Negotiation, Praha
 • 2003 – Pokročilé prodejní dovednosti, Mercuri International Business School
 • 2004 – Coaching for High Performance, Basingstoke, UK
 • 2004 – Selling Through Partnering, Indianapolis, USA
 • 2004 – Mentoring, Praha
 • 2007 – Emotion Intelligence Training, Praha
 • 2009 –  Grow Academy, 7 dnů, Krauthammer, Praha
 • 2011 – Vítězné vyjednávání, Krauthammer Praha
 • 2013 – Kurz dobrovolník s onkologickou problematikou, 24 výcvikových hodin,  MV ČR Amélie
 • 2013 – Úvod do Gestalt terapie, 13 výcvikových hodin IVGT
 • 2015 – Výcvik pomoci rodinám systemickými metodami. Teorie a praxe systemických konstelací podle Berta Hellingera, 235 výcvikových hodin (Zdeňka Tušková)
 • 2015 – Konference systemických konstelací, 25 výcvikových hodin, ČASK
 • 2017 – Respektovat a být respektován, 32 výcvikových hodin
 • 2020 – Zahájen psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně, Gaudia Institut, s.r.o.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox