Mgr. Jakub Altman

E-mail:
Consultation hours:
po předchozí domluvě
Courses taught:
občanská nauka, dějepis, právo, seminář ze společenských věd

Dosažené vzdělání
2016–současnost Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorandské studium České a československé dějiny
2010–2015 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium obor dějepis a základy společenských věd, navazující magisterské studium obor dějepis a základy společenských věd
2009–2010 Ostravská univerzita v Ostravě, obor anglistika a historie

Pracovní zkušenosti
2017–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
2007–současnost Muzeum města Mnichovo Hradiště, průvodce, pomocník při inventarizaci sbírek a při realizaci výstav
2008–současnost Státní zámek v Mnichově Hradišti, průvodce
2015–současnost www.jaknavysokou.cz, lektor přípravných kurzů na vysokou školu

Kurzy, školení
2016 Zadavatel maturitní zkoušky
2015 Seminář Začínající učitel a provoz školy na Katedře dějepisu na Pedagogické fakultě UK
2011–2012 Pedagogická fakulta, Katedra dějin, seminář Muzea jako místa vzdělávání
Výchovné poradenství
Kurzy doplňující vystudovaný obor

 

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox