Krásné prázdniny!

3. July, 2023 Život školy

Přejeme krásné slunečné léto a úžasně strávené prázdniny všem našim studentům, rodičům a zaměstnancům školy!

Těšíme se na shledání s vámi všemi opět v září.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox