Ing. Romana Kollerová

Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské – VŠCHT Praha, fakulta – FPBT, pedagogické minimum na UJAK

Profesní zkušenosti: 
přes 2O let soukromé technologické společnosti zabývající se ochranou životního prostředí (sanacemi starých ekologických zátěží, čištěním a úpravou vody a ekologickým poradenstvím), 5 let MICHAEL – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o..

Kurzy, školení, odborné semináře:
Školní metodik prevence – studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů – akreditace MŠMT

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox