MgA. Jan Dvořák, Ph.D.

E-mail:
Consultation hours:
pondělí: 10.55–11.40
čtvrtek: 14.25–15.10
Courses taught:
dějiny a teorie reklamy, klub reklamy, seminář dějiny a teorie reklamy, dějiny a vývoj fotografie

Dosažené vzdělání
2006 Filmová akademie múzických umění, postgraduální studium
1997 Filmová akademie múzických umění

Pracovní zkušenosti
2005–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
2015–současnost Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
1989–současnost nezávislý fotograf

Kurzy, školení
1997–1999 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, katedra masové komunikace
1989–1992 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra sociologie

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox