Bc. Jaromír Mário Císař

E-mail:
Consultation hours:
po předchozí domluvě
středa: 10.00–10.45
Courses taught:
dějiny výtvarné kultury, seminář dějiny výtvarné kultury, dějepis

Dosažené vzdělání
1999–2003 Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor dějiny umění a památková péče

Pracovní zkušenosti
2010–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, pedagog
1976–současnost hudebník skupiny Krausberry

Kurzy, školení
Osvědčení pro software Bakaláři, Maturita, Školní matrika a předávání dat na ÚIV
Osvědčení pro správní řízení ve škole a školském zařízení
Osvědčení ze semináře o odpovědnosti vedoucích zaměstnanců škol za BOZP
Osvědčení pro management školy a novou maturitu
Osvědčení o studiu pedagogiky, studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Osvědčení o způsobilosti funkce zadavatel a zadavatel pro žáky s PUP MZ
Osvědčení pro společnou část maturitní zkoušky

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox