Bc. Jaromír Mário Císař

E-mail:
Konzultační hodiny:
Pondělí: 14.25–15.10
Středa: 10.00–10.45
Vyučované předměty:
dějiny výtvarné kultury, seminář dějiny výtvarné kultury, dějepis

Dosažené vzdělání
1999–2003 Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor dějiny umění a památková péče
1972–1977 České vysoké učení technické, Fakulta stavební, pozemní stavby, nedokončeno

Doplňkové vzdělání
Osvědčení pro software Bakaláři, Maturita, Školní matrika a předávání dat na ÚIV
Osvědčení pro správní řízení ve škole a školském zařízení
Osvědčení ze semináře o odpovědnosti vedoucích zaměstnanců škol za BOZP
Osvědčení pro management školy a novou maturitu
Osvědčení o studiu pedagogiky, studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Osvědčení o způsobilosti funkce zadavatel a zadavatel pro žáky s PUP MZ
Osvědčení pro společnou část maturitní zkoušky

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti
2010–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, pedagog
2011–2012 SOŠ Uměleckořemeslná s r. o. v Praze 9, zástupce ředitele
2003–2011 SOŠ Kvarta, s. s r. o., Střední odborná škola v Praze 3, pedagog, zástupce ředitele
2004–2006 člen Zastupitelstva městské části Praha 3
1998–2007 Občanská demokratická aliance, ředitel Ústředního sekretariátu ODA
1993–1998 Česká filharmonie, kustod orchestru ČF
1979–1993 Národní divadlo, Státní opera Praha, kustod orchestru a správce hudebních nástrojů
1979–1989 konzervatoř, učitel hry na kytaru
1977–1979 ČKD, expediční písmomalíř
1976–současnost hudebník

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky