Pedagogové

Přehled třídních učitelů

1. DI

Mgr. Art. Michaela Ošťádalová

ostadalovam@skolamichael.cz
1. F

MgA. Petr Štěpán

stepanp@skolamichael.cz
1. Fi

RNDr. Pavel Holub

pavelbuloh@gmail.com
1. G

Mgr. et MgA. Karin Šrubařová

srubarovak@skolamichael.cz
1. M

Ing. Petra Korandová

korandovap@skolamichael.cz
2. G

Mgr. Michaela Horáková

horakovami@skolamichael.cz
2. DG

Mgr. Natálie Pleváková

plevakovan@skolamichael.cz
2. F

Mgr. Pavel Marks

marksp@skolamichael.cz
2. Fi

Mgr. Richard Borovička

borovickar@skolamichael.cz
2. M

Mgr. Ilona Zavřelová

zavrelovai@skolamichael.cz
3. F

Mgr. Lenka Kotrbáčková

kotrbackoval@skolamichael.cz
3. Fi

Mgr. Petra Husáková

husakovap@skolamichael.cz
3. DG

MgA. Jan Dvořák, Ph.D.

dvorakj@skolamichael.cz
3. MG

Mgr. Jakub Altman

altmanj@skolamichael.cz
4. F

MgA. Jaroslav Fišer

fiserj@skolamichael.cz
4. Fi

Bc. Jaromír Mário Císař

cisarj@skolamichael.cz
4. G

Mgr. Kristýna Kuslová

kuslovak@skolamichael.cz
4. M

Ing. Hana Bártová

bartovah@skolamichael.cz
DS

Mgr. Dušanka Veitová

veitovad@skolamichael.cz
1. V, 2. V, 3. V

Mgr. Miriam Gottschalková

gottschalkovam@skolamichael.cz

Přehled všech učitelů

Vše A B C D F G H J K L M N O P S T U V Z

 

Mgr. Jakub Altman

společenskovědní předměty
altmanj@skolamichael.cz

Peter Beňa

filmové předměty
benapeter@icloud.com

Pavel Bokr

fotografické předměty
bokrp@skolamichael.cz

Bc. Jaromír Mário Císař

společenskovědní předměty
cisarj@skolamichael.cz

Ing. Lucie Černá

ekonomické předměty a masmédia
lucerna@seznam.cz

Mgr. Ivana Divišová, MBA

společenskovědní předměty
ivanadi@seznam.cz

MgA. Jan Dvořák, Ph.D.

společenskovědní předměty
dvorakj@skolamichael.cz

MgA. Jaroslav Fišer

fotografické předměty
fiserj@skolamichael.cz

MgA. Jana Hojdová

filmové předměty
jana@hojdova.cz

RNDr. Pavel Holub

přírodovědné předměty
pavelbuloh@gmail.com

Mgr. Petra Husáková

český jazyk a literatura, dějiny výtvarné kultury
husakovap@skolamichael.cz

Ing. Radek Jaroš

společenskovědní předměty
radek.jaros@atlas.cz

MgA. Dagmar Jelínková

společenskovědní předměty
jelinkovad@skolamichael.cz

Mgr. Pavla Kocourková

fotografické předměty
p.kocourkova@post.cz

MgA. Zlata Lamrová

výtvarné předměty
Zlata.m@seznam.cz

MgA. Anna Lara

fotografické předměty
annalara.praga@gmail.com

Zbyněk Louda

filmové předměty
zbynek.louda@volny.cz

Mgr. Pavel Marks

český jazyk a literatura
marksp@skolamichael.cz

MgA. Petr Štěpán

fotografické předměty
stepanp@skolamichael.cz

Ing. David Urban

grafické předměty
hi@davidurban.cz

Mgr. Dušanka Veitová

přírodovědné předměty
veitovad@skolamichael.cz

MgA. Zuzana Zemanová

filmové předměty

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky