Pedagogové

Přehled třídních učitelů

1.F

Mgr. Tomáš Balvín

balvint@skolamichael.cz
1.Fi

Ing. Romana Kollerová

kollerovar@skolamichael.cz
1.G

Mgr. et MgA. Tereza Záchová

zachovat@skolamichael.cz
1.M

Mgr. Kristýna Kuslová

kuslovak@skolamichael.cz
1.DI

MgA. Petr Vykoukal

vykoukalp@skolamichael.cz
2.F

MgA. Petr Štěpán

stepanp@skolamichael.cz
2.Fi

RNDr. Pavel Holub

holubp@skolamichael.cz
2.G

Mgr. et MgA. Karin Šrubařová

srubarovak@skolamichael.cz
2.M

Ing. Petra Korandová

korandovap@skolamichael.cz
2.DI

Mgr. Art. Michaela Ošťádalová

ostadalovam@skolamichael.cz
3.F

Mgr. Dušanka Veitová

veitovad@skolamichael.cz
3.Fi

Mgr. Richard Ree Borovička

borovickar@skolamichael.cz
3.DG

Mgr. Natálie Pleváková

plevakovan@skolamichael.cz
3.M

Ing. Hana Bártová

bartovah@skolamichael.cz
3.G

Mgr. Michaela Horáková

horakovami@skolamichael.cz
4.F

Mgr. Lenka Kotrbáčková

kotrbackoval@skolamichael.cz
4.Fi

Mgr. Petra Husáková

husakovap@skolamichael.cz
4.DG

MgA. Jan Dvořák, Ph.D.

dvorakj@skolamichael.cz
4.MG

Mgr. Jakub Altman

altmanj@skolamichael.cz
DS

Mgr. Dušanka Veitová

veitovad@skolamichael.cz
1.V 2.V 3.V

Mgr. Miriam Gottschalková

gottschalkovam@skolamichael.cz

Přehled všech učitelů

Vše A B C D F G H J K L M N O P S T V Z

Mgr. Jakub Altman

společenskovědní předměty
altmanj@skolamichael.cz

Pavel Bokr

fotografické předměty
bokrp@skolamichael.cz

Bc. Jaromír Mário Císař

společenskovědní předměty
cisarj@skolamichael.cz

MgA. Jan Dvořák, Ph.D.

společenskovědní předměty
dvorakj@skolamichael.cz

MgA. Jaroslav Fišer

fotografické předměty
fiserj@skolamichael.cz

RNDr. Pavel Holub

přírodovědné předměty
holubp@skolamichael.cz

Mgr. Petra Husáková

dějiny výtvarné kultury, dějiny designu interiéru
husakovap@skolamichael.cz

Ing. Radek Jaroš

společenskovědní předměty
jarosr@skolamichael.cz

MgA. Dagmar Jelínková

společenskovědní předměty
jelinkovad@skolamichael.cz

Mgr. Barbora Korecká

český jazyk a literatura
koreckab@skolamichael.cz

MgA. Anna Lara

fotografické předměty
laraa@skolamichael.cz

MgA. Petr Štěpán

fotografické předměty
stepanp@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová

přírodovědné předměty
veitovad@skolamichael.cz

Mgr. Dušan Veselý

fotografické předměty
veselyd@skolamichael.cz

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky