Škola Michael na Schole Pragensis!

Za velkého zájmu návštěvníků, jichž letos dorazilo rekordní množství, se škola MICHAEL představila na tradiční přehlídce středních škol Schola Pragensis. Zaslouženou pozornost a pozitivní reakce zájemců o studium si získal náš nápaditě řešený stánek ve 2. patře, milí a komunikativní studenti i expozice prací absolventů. Ta je k vidění na prestižním místě – přímo u vstupu do Kongresového centra, kde se celá akce koná do soboty 30. 11. 2019

Přijďte, najdete nás ve 2. patře, stánek číslo 237.

Těšíme se na Vás!

Den otevřených dveří 28. listopadu 2019

Dnes proběhl poslední Den otevřených dveří v tomto roce. Účast byla hojná, řada uchazečů ještě na poslední chvíli přišla s přihláškou v ruce. Studenti starších ročníků vítali příchozí, prováděli po škole a poskytovali cenné informace. Uchazeči o studium vyzvídali, jak jsou stávající studenti na škole spokojeni, jací jsou zde učitelé a v neposlední řadě, jestli má škola bufet :-).

V reklamním klubu proběhlo setkání s rodičů a žáků s vedením školy, kde jim byla poskytnuta řada informací o studiu. Přítomné zaujaly  zmínky o stážích a projektech, především o Erasmus+. Následné dotazy směřovaly především k přijímacímu řízení a blížícím se talentovým zkouškám.

Další Den otevřených dveří se koná přednostně pro uchazeče o studium oboru Management a produkce dne 16. 1. 2020.

 

Úspěch na Noci filmových nadějí

Studenti naší školy zazářili na přehlídce hraných, animovaných a dokumentárních filmů Noc filmových nadějí, kterou jako filmový maraton uváděla TV Nova. Byla zde prezentována díla, která vznikla na českých a slovenských školách v uplynulém roce. V nové soutěžní kategorii filmařů do 15 let se umístila studentka naší školy Laura Bartůňková na 4. místě. V další kategorii, která hodnotí práce filmařů nad 15 let, získala Anna Ebel 4. místo v kategorii dokument a Jan Čadek a Marie Anna Šulc 6. místo v kategorii hraný film. Vzhledem k počtu přihlášených snímků, a také skutečnosti, že naši studenti soutěžili ve stejné kategorii jako studenti vysokých škol, tedy s tvůrci o deset i více let staršími, jedná se o úspěch opravdu mimořádný.

 

Návštěva v expozici České národní banky

Studenti naší školy navštívili expozici ČNB Lidé a peníze. Ta se nachází se v prostorách historického trezoru v budově banky v ulici Na Příkopě. Prohlídka začala promítáním filmu, který přibližuje nejen historii ČNB, ale i její úlohu a postavení v současné době. Následně si studenti prohlédli exponáty, které dokládají vývoj platidel a peněz na území našeho státu. Exkurze jim přiblížila dějiny peněz, historii české a československé měny a finančního systému.
Nejzajímavějším exponátem, který studenti mohli vidět, je největší evropská zlatá mince v nominální hodnotě 100 000 000 Kč, vydaná při příležitosti 100 let česko-slovenské koruny.
Součástí komentované prohlídky byla i soutěž o ceny.

 

Výstava Petra Joska Tak jsem fotil

Studenti naší školy v rámci předmětu fotografický seminář navštívili výstavu Petra Joska „Tak jsem fotil“ v galerii Czech Photo Centre. Výstava je chronologicky seřazena od autorových začátků až po současnost. Součástí výstavy je i fotografie, za kterou autor získal v roce 1997 cenu Czech Press Photo. Inspirující byla i poslední část Joskovy tvorby, kde autor uvádí, že byla nafocena mobilním telefonem.

Den otevřených dveří 7. listopadu 2019

Dnes se uskutečnil již v pořadí čtvrtý Den otevřených dveří ve škole Michael. Zájemci o studium si mohli v doprovodu stávajících studentů prohlédnout školu, navštívit ateliéry a odborné učebny. Obdivovali práce studentů, a také měli možnost osobně poznat vedoucí oborů. Mezi prvními přišli žáci Základní školy Mikulova.

Další Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2019.

Nová tvář Lennonovy zdi a studenti školy Michael

Naši starší kolegové z Akademie Michael pod vedením pedagoga, tvůrce loga OF, Pavla Šťastného se ve čtvrtek 7. listopadu 2019 zúčastnili unikátní akce. Spolu se třiceti umělci z pěti zemí dali k výročí 30 let svobody novou tvář Lennonově zdi na pražské Kampě v rámci projektu Meet Art. Pavla Šťastná, studentka 3. V, vytvořila ve spolupráci s Lukášem Sedláčkem, zakladatelem poetizer.com, na zdi výraznou kaligrafii textů na téma Láska&Svoboda. Odkazují tím na prvopočátky tvorby na zdi, kdy zde byly psány úryvky textů a básní.
Je skvělé být součástí takových momentů.

Reportáž Tyden.cz

Reportáž Česká televize

 

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox