Soutěž! Pojďme vyrábět roušky, a navíc i kreativně

Studenti vybraných oborů školy Michael dostali od svých vyučujících smysluplný domácí úkol – vyrábět roušky. A nás napadlo, pojďme je vyrábět všichni, udělejme něco pro dobrou věc. Vyhlašujeme tedy soutěž, a to hned ve dvou kategoriích. První kategorií je soutěž o nejvýkonnějšího výrobce roušek. Hledáme tedy studenta nebo pedagoga, který jich ušije nejvíc. Druhou kategorií je soutěž o nejoriginálnější design roušky. Kreativitě se meze nekladou, jen rouška musí splňovat svoji funkci – tedy chránit. Těšíme se na vaše práce, které následně předáme potřebným. Uzávěrka soutěže je 9. dubna 2020 a na vítěze čekají hezké ceny. Roušky můžete na adresu školy poslat poštou, dopravit prostřednictvím vašich rodičů nebo osobně předat před budovou školy.
S dotazy se prosím obracejte na paní Gabrielu Kupčovou, která si s vámi domluví i případný způsob předání.

Gabriela Kupčová
Telefon: +420 702 265 150
E-mail: kupcovag@skolamichael.cz

 

Praxe studentů 2. a 3. ročníků

Vzhledem k mimořádné situaci se v letošním školním roce praxe studentů neuskuteční u partnerských firem, ale v rámci školy Michael. Studenti pod vedením vedoucích oborů, pedagogů a odborníků z praxe dostanou zadané úkoly podle svého zaměření. Budou na nich pracovat na půdě naší školy, a také v určených prostorách (například u Filmové tvorby). Tímto rozhodnutím vycházíme vstříc řadě studentů, kteří nás kontaktovali s tím, že nebudou mít kde praxi vykonávat díky současné pandemii. Stejně tak ulehčíme situaci firmám, které studentům praxe přislíbily a dnes nejsou schopné tyto závazky dodržet. Podle aktuálního vývoje situace sdělíme, jak konkrétně a kdy budou praxe probíhat.

Monika Hrubešová
ředitelka školy

Dopis pro studenty od ředitelky školy – nová forma výuky

Milí studenti,

situace kolem návratu do školy je stále nepřehledná. Vaši vyučující se snaží co nejlépe zajistit výuku a většina z Vás s nimi komunikuje. Přesto stále pracujeme na tom, jak učení na dálku co nejvíce zefektivnit,  a proto jsme hledali aplikaci, který by nám to umožnila. Rozhodli jsme se pro Microsoft Teams jako  prioritní nástroj výuky. V minulém týdnu jste obdrželi instrukce, jak se přihlásit do systému. V pondělí nás všechny čeká první zkouška, kdy on-line proběhnou třídnické hodiny s Vašimi učiteli. První ročníky ji budou mít ve 12.00 hodin, druhé ve 12,30. Následovat budou třetí ročníky ve 13,00 hodin a čtvrté ve 13,30. Ve 14,00 hodin proběhne on-line schůzka studentů VOŠ. Buďte tedy prosím v danou dobu připraveni. Věřím, že se zkouška vydaří a my všichni budeme tuto aplikaci, která nám umožní uskutečňovat video-hovory, sdílet dokumenty a uspořádat on-line výuku, hojně využívat. Myslím, že nám v této nelehké době usnadní život.

Přeji Vám hodně zdraví a věřím, že společnými silami vše zvládneme.

Monika Hrubešová
ředitelka školy

 

 

 

Dopis studentům od paní psycholožky

Milí studenti školy Michael,

na všechny z Vás v této náročné době myslím. Vím, že každý jedinec se frustrací a omezeními  vyrovnává jiným způsobem. Osoby, které jsou citlivější a zranitelnější často vyhledávají podporu a příležitost ke sdílení.

Stejně jako Vaši pedagogové i já jsem s Vámi. Jako školní psycholožka Vám nabízím distanční kontakt formou telefonických  konzultací.

Můžete se na mě obracet prostřednictvím níže uvedeného telefonního čísla vždy v úterý a ve středu v dopoledních hodinách od 9:00 do 13:00 hodin, popř. napište SMS či uveďte e-mail (jméno, příjmení, třída a třídní učitel) a já se Vám ozvu.

Věřím, že vše zvládneme.

Mgr. Eva Lochovská

Telefon: +420 702 264 916
E-mail: lochovskae@skolamichael.cz

Dopis pro maturanty

Milí maturanti,

všichni jsme se ocitli v nelehké době, kdy čelíme strachu o sebe i své blízké. Pro Vás je situace ještě složitější, protože před Vámi stojí maturita a Vy nemůžete chodit do školy a finišovat v přípravách. Já i moji kolegové se budeme snažit, abychom Vám se závěrem studia co nejvíce pomohli. Proto jsem se rozhodla ukončit klasifikaci čtvrtých ročníků ve druhém pololetí v nematuritních předmětech ke konci března. Pokud máte dostatek známek, vyučující Vám známku uzavře a Vy se budete moci věnovat pouze předmětům  maturitním. Jestliže Vám známky chybí, nebo jste byli neklasifikováni v prvním pololetí, snažte se situaci se svými učiteli rychle vyřešit. Ti se s Vámi nemohou sejít osobně, ale věřím, že v dnešní době je možné vše vyřešit prostřednictvím internetu. Zároveň sledujte systém Bakalář, vrátil se do něj stálý rozvrh a učitelé Vám budou v maturitních předmětech zadávat úkoly, pořádat přednášky on-line a všemožně se snažit společně s Vámi zvládnout probíranou látku.. V případě nejasností se na své vyučující obracejte s žádostí o radu.

Přeji Vám hodně zdraví a věřím, že společnými silami vše zvládneme.

Ing. Monika Hrubešová

ředitelka školy

Dopis pro studenty

Milí studenti,

vstupujeme do druhého týdne, kdy zůstávají školy v České republice uzavřené. I když jsme doufali, že to nebude na dlouho, dnešní situace napovídá, že to ještě chvíli potrvá. Vím, že jste v kontaktu se svými vyučujícími, pracujete na zadaných úkolech, ale byla bych ráda, kdyby se výuka ještě více zintenzivnila. Proto jsme se rozhodli vrátit stálý rozvrh do systému Bakalář. Učitelé Vám budou zadávat úkoly, pořádat přednášky on-line a všemožně se snažit společně s Vámi zvládnout probíranou látku. Sledujte proto rozvrh každý den, abyste o nic nepřišli. V případě nejasností se na své vyučující obracejte s žádostí o radu, rádi Vám pomůžou.

Zároveň jsem stanovila, že do konce března se vyřeší všechny neklasifikace za první pololetí. Snažte se situaci se svými učiteli rychle zvládnout. Ti se s Vámi nemohou sejít osobně, ale zadají Vám práce, na jejichž základě budete hodnoceni.

Přeji Vám hodně zdraví a věřím, že společnými silami vše zvládneme.

Ing. Monika Hrubešová

ředitelka školy

Domácí kino – samostudium

Vyžijte čas, který trávíte doma a vyměňte seriály za filmy, které byly zfilmovány podle slavných literárních děl.

Následující by se vám mohly hodit k maturitě z češtiny. Nesuplují četbu, ale obě díla můžete u maturity porovnat.

Ostře sledované vlaky, Spalovač mrtvol, Petrolejové lampy, Žert, Romeo a Julie (1968), Velký Gatsby (2013), O myších a lidech (1992), Kupec benátský (2004), Báječná léta pod psa, Rozmarné léto, Oliver Twist (2005), Přelet nad kukaččím hnízdem (Kesey, Vyhoďme ho z kola ven), Lakomec (1980), Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále

 

Další díla můžete poslouchat:

https://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?stanice%5B%5D=ČRo+Vltava&porad%5B%5D=Čtenářský+den%C3%ADk&zobrazNevysilane=1&offset=110&sort=docdatetime

 

Informace o opatřeních v souvislosti s koronavirem – aktualizace 13. 3. 2020

Vážení rodiče, vážení studenti,

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání. Toto usnesení se týká žáků střední školy i studentů vyšší odborné školy.

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Žáci a studenti školy budou plnit úkoly zadané jednotlivými vyučujícími formou samostudia. S vyučujícími budou komunikovat mailem, telefonicky, prostřednictvím sociálních sítí nebo prostřednictvím systému Bakalář.

Žáci školy, kteří se stravují ve školní jídelně, mají automaticky odhlášené obědy.

Ve škole budeme celou problematiku sledovat a vyhodnocovat. O případných změnách a o návratu školy ke standardnímu režimu Vás budeme informovat.

Sledujte prosím média a webové stránky naší školy.

Důležité odkazy:
http://www.msmt.cz/
https://www.mzcr.cz/
http://www.szu.cz/

Praha 13. 3. 2020

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox