Den otevřených dveří 29. ledna 2020

Další Den otevřených dveří na naší škole proběhl ve středu 29. ledna. Zájemci o studium, nebo jejich rodiče, si mohli v doprovodu stávajících studentů prohlédnout školu, navštívit ateliéry a odborné učebny. Uchazeči obdivovali práce studentů, a také měli možnost osobně poznat vedoucí oborů. Těšíme se, že se s řadou z nich budeme potkávat v příštím školním roce.

Příští den otevřených dveří se uskuteční 6. února 2020.

Výlet do Brna a Vídně

Dvoudenní putování jsme zahájili na D1. Ta nám tentokrát ukázala svoji vlídnější tvář, takže před polednem jsme stanuli na brněnské půdě. Prošli jsme se historickým centrem města a navštívili památky – mimo jiné kostel sv. Jakuba, kostnici, starou radnici. Poté naše kroky zamířily na Petrov ke katedrále. Zdatnější mezi námi pokračovali na Špilberk, kde se jim otevřel výhled na město. Zájemci se vydali na unikátní výstavu Poklad Inků.

Druhý den dopoledne nás uvítala  Vídeň. V hlavním městě Rakouska nás autobus vysadil blízko muzeí, která se hned stala naším prvním cílem. Poté jsme prošli Hofburgem do historického centra. V pravé poledne se nám podařilo zhlédnout část mše a zpěvu v dómu sv. Štěpána. Část skupiny šla objevovat krásy sbírek Albertina, labužníci ochutnávali vídeňské speciality. Co by to byl za výlet do Vídně, kdybychom si nedali vídeňský řízek. Po vydatném obědě naše chuťové pohárky potěšila káva s vynikajícím Sacherem. Poslední část našeho putování jsme věnovali trhům, které patří mezi nejkrásnější v Evropě. V odpoledních hodinách pro nás přijel autobus a vydali jsme se, spokojeně unaveně, domů.

Text: Jakub Altman
Foto: Kateřina Sovová

Výlet do Drážďan

Naši studenti velmi rádi cestují a nevadí jim, ani doprovod učitelů :-). Tentokrát vyrazili do Drážďan. Po příjezdu společně navštívili historické centrum, pak část skupiny vyrazila do Zwingeru, někteří zamířili do Kurfiřtského paláce, kroky znalců putovaly do Galerie nových mistrů. Odpoledne bylo věnováno návštěvě trhů. Byl to krásný den.

 

Premiéra dokumentu Zuzany Zemanové

V úterý 28. ledna 2020 ve 20.55 hodin uvede ČT 2 nový dokument režisérky a vedoucí oboru Filmová tvorba na střední škole Zuzany Zemanové Zapomenutá Františka Plamínková.

Kdo byla Františka Plamínková? Žena statečnější a odvážnější než leckteří muži. Přednášela v Evropě i USA, sdílela masarykovské ideály, učila, psala, bojovala za důstojné postavení žen. Díky ní bylo právě před 100 lety v ústavě ČSR zakotveno volební právo žen. Pozoruhodná osobnost novinářky, učitelky a političky, která se narodila před 145 lety.

Více info v programu ČT 2.

Naše dílna: reportáž o Fridays for Future

Studenti naší školy jsou zvyklí vyjadřovat se k věcem, se kterými souzní, nebo naopak nesouhlasí. Otázka udržitelného rozvoje je velkým tématem současnosti.  Autorky textu, studentky střední školy Michael, nám nabízí vhled angažovaného člověka; fotograf, student Fotografické tvorby VOŠ – Akademie Michael, je dobrým fotoreportérem, člověkem, který má oko na to, aby vystihl atmosféru akce.

Stávky organizované aktivisty z Fridays for Future se konají i v České republice. Jejich hlavním programem je upozornit na to, že chceme Českou republiku a její rozvoj udržitelný, zmírnění negativních projevů, které jsme dosud na naší zemi napáchali. A zároveň připomínají, že se musíme připravit se na zvládnutí změn, které už nepůjdou odvrátit. A ačkoliv se může zdát, že stávkami se zatím nic nevyřešilo, opak je pravdou. Díky všem aktivistům a protestujícím je už natrvalo uzavřena uhelná elektrárna Chvaletice a díky poslední stávce souhlasil Andrej Babiš se schůzkou se zástupci z Fridays for future s ministrem životního prostředí. Pokud byste se do boje proti klimatické změně chtěli zapojit i vy, ale nemáte čas chodit na protesty, můžete se zapojit do nejnovější výzvy, ve které si vyrobíte libovolný transparent a připnete si ho na batoh, čímž můžete o této problematice upozornit tisíce lidí, kteří si transparentu všimnou. Fotky s ním pak můžete sdílet na sociálních sítích s #dailyforfuture. Fridays for future najdete také na instagramu, kde jsou vždy aktuální potvrzené informace o klimatu, nové vědecké výzkumy, data stávek, novinky z politiky a také spoustu fotek a nápadů, co můžete dělat pro klimatickou změnu právě vy. Tak se nebojte připojit, protože se to týká nás všech.

Autorky: Justina Nováková, Anna Konečná
Foto: Břetislav Macek

Právní povědomí neznamená právní vědomí

Právní povědomí je pouhá vědomost o tom, že nějaké právo existuje, to však v mnoha životních situacích dospělého člověka nestačí, a proto v rámci primární prevence na naší škole posilujeme právní vědomí našich žáků.

Pro třídu 3. MG a 3. F jsme do rozvrhu tento týden zařadili program od organizace Projekt Odyssea „Vím, kde jsem, vím, proč se rozhoduji“.
Žáci se v průběhu čtyř hodin dozvěděli mnoho důležitých informací pro praktický život s důrazem na znalost právního vědomí, v programu byly rovněž formovány postoje žáků s cílem uvědomit si komerční tlaky, které jsou hlavně na dospívající vyvíjeny.

Program žáky nejen velmi bavil, ale mnohá témata třídy podněcovala k živým diskuzím.

Foto: Kateřina Sovová

Prevence a novoroční předsevzetí

Nový kalendářní rok svádí k novým začátkům, a tak někteří z nás podléhají pokušení dát si novoroční předsevzetí. Podle průzkumů patří mezi 12 nejčastějších novoročních předsevzetí CHODIT VČAS.

Abychom našim žákům ulehčili změnu k lepšímu, připravili jsme si pro třídy 3. DG, 3. Fi a 2. G na 7. ledna preventivní program zabývající se skrytým záškoláctvím, zvýšenými absencemi a problematikou pozdních příchodů.

Lektorka z organizace ProPrev Eva Vaňkátová v průběhu 90 minut na základě různých kazuistik rozebírala příčiny zhoršené školní docházky a upozornila i na fakt, že může jít také
o výsledek nadměrné benevolence a ochrany rodičů, kteří na vyžádání dítěte vystavují jedno- či dvoudenní omluvenky ze školy, a zároveň ochoty třídních učitelů takovéto omluvenky přijímat.

My dospěláci bychom si tedy měli do roku 2020 dát také předsevzetí, že budeme důslední a že budeme posilovat u žáků kladný vztah ke škole a vzdělání.

Den otevřených dveří 16. ledna 2020

Třetí lednový čtvrtek proběhl Den otevřených dveří, který byl přednostně určen pro uchazeče o studium oboru Management a produkce. Zájemci, často v doprovodu rodičů, přicházeli už před 15 hodinou, kdy DOD startoval. Prohlédli si školu, obdivovali nový filmový ateliér a měli spoustu zvídavých otázek. Časté byly dotazy na výuku cizích jazyků ve škole Michael a jejich hodinovou dotaci.

Příští den otevřených dveří se uskuteční 29. ledna 2020.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox