Náš pedagog byl nominován do soutěže Global Teacher Prize Czech Republic

Pedagog a třídní učitel RNDr. Pavel Holub, který na naší škole učí od roku 2016 matematiku a fyziku, byl nominován do soutěže Global Teacher Prize Czech Republic.  

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro pedagogy působící na základních a středních školách v České republice. Sleduje odbornost pedagogů, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity.

Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Úplně jako první jsem si řekl: Co je to za nesmysl? O tom, že jsem nominován do soutěže, jsem neměl ani potuchy. Samozřejmě, měl jsem velkou radost z toho, že si někdo cení mé učitelské práce a že jsem podle něj hoden nominace v této prestižní soutěži.

Proč jste se rozhodl z nominace odstoupit? 

Jednak necítím, že bych do elity nejlepších učitelů patřil. K tomu, abych se stal dobrým učitelem, mě čeká dlouhá cesta, na které se budu muset ještě hodně učit.

A pak, připadlo mi zvláštní porovnávat učitele mezi sebou a rozhodovat, kdo učíme lépe, či hůře. Pro mě má větší význam přímý bezprostřední dojem v hodinách, zpětná vazba od žáků a víra, že se mi podařilo žáky nějakým způsobem ovlivnit, motivovat a možná je i nasměrovat na budoucí profesní dráhu.

Jak jste se popral s distanční výukou?                                                                                 

Během první vlny distanční výuky jsem zjistil, že nemohu vyučovat stejně on-line, jako když jsem učil prezenčně. Cítil jsem, že musím svůj přístup v hodinách změnit, aby tato forma výuky byla pro žáky přínosná. Přemýšlel jsem, jak učit lépe a efektivně, jak se posunout ve výuce s pomocí moderních didaktických nástrojů. Začal jsem se inspirovat v různých knihách a čerpat nápady pro zlepšení svých pedagogických dovedností.

Prosím, přibližte nám, v čem jsou Vaše hodiny jiné. Přece jenom vyučovat matematiku a fyziku není pro naše umělecky založené studenty úplně záživné.

Pochopil jsem, že on-line výuka se musí skládat z praktických příkladů, různých aktivit a kvízů, které žáky budou bavit. Do výuky jsem větší měrou zapojil aplikaci Kahoot, která je vhodná pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Na konci hodiny jsem chtěl od studentů znát jejich hodnocení. Pokud se něco nepovede, je vždy na vině učitel, a musím tak hledat vždy chybu jen u sebe. Zavedl jsem anonymní hodnoticí formulář, kde studenti známkami od 1 do 3 ohodnotí mou výuku a přidají taky plusové nebo mínusové komentáře. Tak, jak hodnotím své žáky já, chci také, aby hodnotili i oni mě. V takovém hodnocení vidím velký smysl a mám radost, že žáci se nebojí vyjádřit svůj názor. Vždy jsou pro mě jejich komentáře inspirující a motivační, jak lépe a smysluplněji učit.

Natáčení spotu pro festival autorského čtení – Čtení ve vlaku

Naši studenti Frederick Hrabálek a Kristián Spáčil natáčeli na Hlavním nádraží v Praze nový spot pro tradiční festival autorského čtení Čtení ve vlaku. Propagační spot reaguje svou stylizací na covidovou situaci a vládní nařízení omezující běžný život. Zároveň vystihuje situaci všech kulturních akcí. Festival Čtení ve vlaku byl díky tomu bez vlaků. Závěrečná beseda se spisovateli se konala na Hlavním nádraží v knihkupectví LUXOR. Děkujeme MgA. Braňu Polákovi za hereckou podporu a skvělý výkon.

Na hrubý střih spotu se již můžete podívat zde.

Bezpečné prostředí ve škole

Ve škole dlouhodobě vytváříme bezpečné prostředí jak pro žáky, tak i pro pedagogy. Škola je připravená na co nejdřívější návrat žáků zpět do lavic. Nakoupili jsme rychlé antigenní testy, proto ve škole již nyní probíhá pravidelné testování zaměstnanců. Většina našich pedagogů se registrovala k očkování, někteří již očkováni byli.

Výstava studentských prací v Ústřední vojenské nemocnici

Mezinárodní putovní výstava Helpful Art in Covid je nyní k vidění v Ústřední vojenské nemocnici v pavilonu A. Výstavní panely s fotografiemi a grafikou našich studentů na téma Covid 2020 si můžete prohlédnout na venkovní ploše u antigenního odběrového centra. Jsme rádi, že i v této nelehké době se mohou práce našich studentů představit široké veřejnosti při návštěvě nemocnice.

Změna termínu přijímací zkoušky do oboru Management a produkce

Vážení rodiče, milí uchazeči,

na základě Opatření obecné povahy ze dne 15. 3. 2021 MŠMT posunulo termíny přijímacích zkoušek z dubna na květen. V naší škole se původně měly přijímací zkoušky konat ve dnech 14. a 15. 4. 2021.
Nově jsme tedy stanovili termíny na dny 5. a 6. 5. 2021. Pozvánka k přijímací zkoušce byla zaslána 12. 4. 2021.

Před konáním PZ je potřeba předložit potvrzení (písemné nebo elektronické):

  • o negativním výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, nebo
  • o negativním výsledek preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, nebo
  • že uchazeč prodělal covid-19 a od 1. pozitivního testu neuplynula lhůta 90 dnů.

Potvrzení o testu lze získat na kterémkoliv certifikovaném odběrovém místě ihned po vykonání testu (nutno se dopředu objednat), nebo se nechat otestovat na ZŠ (dohodnout se s příslušnou ZŠ).
V případě potřeby naše škola provede testování uchazečů antigenním testem před zahájením přijímací zkoušky, prosím, dodržte čas příchodu uvedený v pozvánce.

Mgr. Marie Pšenicová

Kalendář roku 2021

Exkluzivní soutěž na pomezí grafiky, polygrafie a volné tvorby

Cílem soutěže je podpořit kreativitu, tiskovou a grafickou úroveň kalendářů a upozornit na novátorské počiny v této oblasti. Členy poroty jsou odborníci z oblasti polygrafie, fotografie, grafického designu, typografie a marketingu. Cenu proto mohou získat opravdu jen ti nejlepší, jejichž kalendáře splní všechna náročná kritéria.

Společný kalendář školy Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby a VŠKK získal v soutěži tato ocenění:

1. místo v kategorii Fotografie
2. místo v kategorii Prezentace subjektu

O našem kalendáři: kalendarroku2021.cz/12
Kompletní výsledky: kalendarroku2021.cz
Fotogalerie z výstavy: Soutěž Kalendář roku 2021

 

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox