Distanční výuka ve čtvrtletí

Vážení rodiče,

uplynulo 3. čtvrtletí školního roku. Ačkoli nemohly proběhnout standardní třídní schůzky, na něž jste zvyklí, přesto s Vámi zůstáváme stále v kontaktu. Třídní učitelé našli náhradní způsob třídních schůzek a informovali Vás o výsledcích studia a práce Vašich dětí v rámci distančního vzdělávání. Výuku průběžně vyhodnocujeme a koordinujeme.

Čekáme na konkrétnější informace z MŠMT k organizaci závěru školního roku, a to v měsících květnu a červnu.

Na této adrese jsou uvedeny dosud známé informace k uvolňování opatření ve školství: http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Přejeme všem především zdraví a děkujeme za spolupráci.

Učil jsi někdy v pyžamu?

Otázka v titulku je trochu provokativní, ale v dnešní době ne úplně scestná. Škola je už několik týdnů zavřená, výuka probíhá online a nás zajímalo, jak tato situace vypadá z pohledu pedagogů školy Michael.

Dobrou zprávou je, že podle jejich reakcí nikdo v pyžamu neučí. Hlavně prý ale proto, že hrozí reálné nebezpečí, že si mohou omylem při výuce zapnout kameru. Ta je asi velkým strašákem obecně, některé kolegyně se každý den poctivě nalíčí, když ráno online předstupují před studenty. Jeden nikdy neví… :-). Nejmenovaný kolega má v hlavě i několik scénářů, co všechno by mohli studenti zahlédnout; v pozadí pobíhající rodinní příslušníci jsou celkem běžnou záležitostí, další nápady budou následně předány studentům filmové tvorby :-).

Další otázkou bylo, s kým učíš? Jak vidíte v galerii, dá se učit se psem, s kočkou, dokonce i s dětmi. Prý i s papouškem, ale nepodařilo se jej vyfotit, přestože je velký exhibicionista a na rozdíl od lidí se rád čepýří před webkamerou k radosti všech zúčastněných.

Na závěr ještě otázka, kde učíš? Nejčastěji doma, kdo má štěstí tak na terase, někdo ve škole, nebo i na chalupě.

A jak učitelé relaxují? Učitelské kratochvíle mezi online hodinami jsou vidět na posledních třech fotografiích.

Nejdůležitější ale je, že jsme se situací nenechali zaskočit a výuka probíhá dál. A i za těchto zvláštních podmínek nás to všechny stále baví.

 

Studenti šijí roušky I.

Je skvělé, že se naši studenti pustili do šití roušek. Někteří poprosili babičky, aby jim půjčili šicí stroje, jiní si rovnou domluvili kurz šití :-). Někomu to jde hned, jiný bojuje. Ale pro dobrou věc se všichni snaží a my jim za to děkujeme. Prohlédněte si naši galerii, která bude mít v následujících dnech další pokračování.

Obor Management a produkce už čeká na své studenty.

Škola Michael se už těší na své budoucí studenty a již nyní připravuje studijní program. Od prvního ročníku studenti budou získávat nejen potřebné znalosti z různých oblastí ekonomiky, marketingu, managementu, daní, účetnictví, obchodní korespondence apod., ale v rámci výuky se také seznámí se všemi fázemi přípravy a výroby audiovizuálního díla. Připravujeme zajímavé přednášky na téma třídění odpadů, různé exkurze, v ekonomických předmětech navštíví studenti ČNB a jejich expozice. Školu navštíví úspěšní podnikatelé, kteří povedou přednášky a následné besedy se studenty v rámci projektu Můžeš podnikat. Více o studiu se dozvíte zde.

Uzávěrka soutěže “Pojďme vyrábět roušky” prodloužena do 20. 4. 2020

Naši studenti vybraných oborů školy Michael zareagovali na vyhlášenou soutěž o nejoriginálnější roušku a o největší množství ušitých roušek a začali nám zasílat své výtvory.Vytvořit co nejoriginálnější roušku dá nějakou chvíli zabrat, a tak jsme se rozhodli vám poskytnout na ušití roušek ještě více času a soutěž tak prodlužujeme do 20. 4. 2020.

Už teď se na vaše další soutěžní roušky těšíme !

 

 

 

Je pro vás současná situace složitá? Zavolejte paní psycholožce

Školní psycholožka Eva Lochovská nabízí v této složité době rozšířenou nabídku hodin, kdy se vám bude věnovat. Můžete se na ni se svými problémy obracet prostřednictvím níže uvedeného telefonního čísla vždy v úterý a ve středu od 9:00 do 18:00 hodin, popř. jí napište SMS nebo e-mail se svým jménem a třídou a ona se vám ozve zpět.

Mgr. Eva Lochovská
Telefon: +420 702 264 916
E-mail: lochovskae@skolamichael.cz

Vyučujeme on-line

Školství se ocitlo v situaci, jakou nikdy nezažilo. Téměř z hodiny na hodinu se uzavřely školy a bylo třeba najít způsob, jak dál žákům zajistit výuku. Učitelé školy Michael se k problému postavili čelem. Vedení školy po zralé úvaze rozhodlo, že společnou platformou pro tento způsob výuky budou Microsoft Teams. Následovala školení na dálku. Nebudeme si nalhávat, že situace byla pro všechny snadná. Naučit se urychleně pracovat s novým systémem, překopat způsob výuky, odepisovat studentům na e-maily, vést konzultace a provádět celou řadu dalších úkonů není snadné. Je to velká výzva, ze které ale zcela jistě vyjdeme se ctí.

Studujeme doma

Jsme rádi, že také v této nelehké situaci vznikají v rámci distančního vzdělávání zajímavé studentské práce. Studenti Filmové a Fotografické tvorby ve volitelném předmětu figurální kresba dostali jednotné zadání, avšak jejich domácí izolace způsobila individuální pojetí tématu. Snažíme se v dané situaci hodnotit především klady a nehledat zápory.

Autoři prací: Emilie Diatta, Olga Nema, Olga Wdowiaková, Julie Petríková, Sebastiano Pulese, Vilém Otevřel, Jana Dohnalová.

Informace k přijímací zkoušce pro šk. r. 2020/2021

Informace k přijímací zkoušce pro obor Management a produkce v souvislosti s řešením mimořádné situace

 • Jednotná přijímací zkouška pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů od otevření školy. Konkrétní termín stanoví MŠMT.
 • Zůstávají zachovány obsah i forma přijímací zkoušky. Nemění se ani ředitelkou školy již dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání. Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku.
 • Zůstávají zachovány podmínky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků – cizinců.
 • Změna se týká počtu termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek. Každý uchazeč může písemný test konat pouze jednou (zachován náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů účastnit). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí obdrží automaticky prostřednictvím CERMATU výsledky uchazeče z jednotné zkoušky.
 • Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči zaslána nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zkoušky. Současně bude zveřejněna na webových stránkách školy.
 • Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje CERMAT. Škole zpřístupní výsledky do 7 kalendářních dnů (taktéž i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce).
 • Ředitelka školy vyhlásí dva termíny školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí MŠMT (každá ze dvou škol, kam se uchazeč hlásí, může realizovat školní přijímací zkoušku, proto dva termíny). Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola zahrnula školní přijímací zkoušku jako součást přijímacího řízení, vykoná uchazeč o přijetí ke vzdělávání školní přijímací zkoušku na naší škole v jednom ze dvou termínů.
 • Škola má 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů (též na webových stránkách školy).
 • Nebude možné odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazeče. Tento postup MŠMT stanovilo kvůli urychlení procesu přijímání uchazečů. Odvolání proti nepřijetí bude nahrazeno institutem nového rozhodnutí (dle § 101 písm. b) správního řádu). Ředitelka školy tedy bude moci přijmout uchazeče, kteří splnili kritéria přijetí, ale umístili se z kapacitních důvodů „pod čarou.“ Těmto uchazečům doporučujeme vstoupit do aktivního jednání se školou.
 • Zápisový lístek je potřeba odevzdat do 5 dnů od termínu zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.
 • Ředitelka školy může vyhlásit další kolo přijímacího řízení.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox