Ing. Lucie Černá

Dosažené vzdělání
19861990 Vysoká škola ekonomická Praha, Ing.

Pracovní zkušenosti
2014–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, externí pracovník
Projektová činnost – plánování, tvorba, řízení, ekonomika projektů (Leonardo da Vinci, EHP Norska, ESF OP RLZ)
20012003 marketingový specialista, JVC

Kurzy, školení
UK Praha, fakulta pedagogická, doplňující pedagogické studium
UK, Praha, fakulta psychologie, studium výchovný poradce
Průvodce cestovního ruchu ve francouzštině
Osvědčení o způsobilosti funkce zadavatel a zadavatel pro žáky s PUP MZ

 

 

Bc. Jaromír Mário Císař

Dosažené vzdělání
1999–2003 Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor dějiny umění a památková péče

Pracovní zkušenosti
2010–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, pedagog
1976–současnost hudebník skupiny Krausberry

Kurzy, školení
Osvědčení pro software Bakaláři, Maturita, Školní matrika a předávání dat na ÚIV
Osvědčení pro správní řízení ve škole a školském zařízení
Osvědčení ze semináře o odpovědnosti vedoucích zaměstnanců škol za BOZP
Osvědčení pro management školy a novou maturitu
Osvědčení o studiu pedagogiky, studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Osvědčení o způsobilosti funkce zadavatel a zadavatel pro žáky s PUP MZ
Osvědčení pro společnou část maturitní zkoušky

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox