MgA. Lenka Stejskalová Skoumalová

Dosažené vzdělání
2001–2006 VŠUP Praha, Ateliér skla, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
2018–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
2014–současnost ÚVT FA ČVUT, odborná asistentka ÚVT, pedagog kresby a plenérů, vedoucí večerních kurzů pro studenty i veřejnost (Designérská přípravka a Figurální kresba)

Kurzy, školení
2005 Universidad de Granada de Bellas Artes, Španělsko, stáž
2003 The Academy of Fine Arts in Krakow, Polsko, stáž

Výběr z výstav a sympozií
2019 Očekávání, chrám Pražského Jezulátka na Malé Straně, Praha
2018 Malá retrospektiva, Q-Galerie, Uherský Brod
2017 Adaptace, galerie Natura, zámek Průhonice
2016 Metamorfózy, galerie Natura, zámek Průhonice
2014 ART/PRAGUE, Kafkův dům, Praha
2013 New Space, galerie DO/OKA, Praha
2013 Mikrokosmos, galerie Gambit, Praha
2009 Connections: současná evropská skleněná plastika, galerie Mánes, Praha
2009 Dimenze prostoru, galerie Atrium, Žižkov, Praha
2007 TALENTE 07, mezinárodní přehlídka designu, Mnichov

Ocenění a nominace
2007 Nominace na cenu Czech Grand Design v kategorii Objev roku
2007 Nominace na Cenu katedry za nejlepší diplomovou práci
2004 Kresba roku, 1. místo v mezinárodní soutěži figurální kresby

Zastoupení ve sbírkách
UPM Praha, Galerie Botanického ústavu AV ČR, Soukromé sbírky v ČR, Švýcarsku, Německu a Holandsku

www.lesstweb.com www.fa.cvut.cz/Cz/Lide/Stejsle3

www.linkedin.com

 

Mgr. et MgA. Karin Šrubařová

Dosažené vzdělání
2005–2011 Akademie Výtvarných Umění v Praze, Intermediální škola, MgA.
2008 Studijní stáž, AVU, Šalounův ateliér, Prof. Magdalena Jetelová
2009 Studijní stáž, TNUA , ROC Taiwan, Taipei – Painting faculty, Media fakulty
2010 Studijní stáž, Akademie Výtvarných Umění v Praze, Ateliér malířství I.
2003–2008 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr.

Pracovní zkušenosti
2017–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
od 2015 letní kurz, Letní akademie pro děti, Akademie výtvarných umění v Praze
od 2014 projekt, galerie Prototyp, www.studio-prototyp.cz
2009–2015 Tutor, přípravné kurzy na VŠ, dějiny umění a architektury, talentové zkoušky

Výběr z tvorby
výstavy

2016 výstava TEXT, LŽI A VIDEO, v rámci literárního festivalu Litr, Olomouc
2016 výstava LINO I., Galerie Klatovy/Klenová
2015 Pražské Quadrienále, performance v rámci zvukové instalace „Five short blasts“
(Tim Humprey, Madeleine Flynn), Praha
2015 Fluxus box, galerie GAVU, Praha
2012 Hinter den Bergen, Weltecho Galerie, Chemnitz, Německo
2011 Diplomanti AVU, Karlin Halls, Praha
2011 Intermediální škola AVU, UFFO, Trutnov

www.karinsrubarova.webnode.cz

MgA. Jakub Štěpánek, Ph.D.

Dosažené vzdělání
2017 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Vizuální komunikace, Ph.D.
2016 Vzdělávací institut Středočeského kraje, studium pedagogiky
2008 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, ateliér Grafický design 1, MgA.

Pracovní zkušenosti
2017–současnost Akademie múzických umění v Praze, FAMU, Katedra fotografie – odborný pedagog
2008–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
freelance designer

Kurzy, školení
2016 HYRIA, Hyvinkää, stáž pro výtvarné pedagogy
2013 COW HOUSE STUDIOS residency, Rathnur, umělecká residence
2010 riesa efau. Kultur forum Dresden, pracovní stáž
2007 Fakulta grafického designu, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, studijní stáž
2005 Fakulta průmyslového designu a Fakulta grafického designu,
Akademie Sztuk Pięknych w Warsawie, studijní stáž

Výběr z tvorby
výstavy a prezentace

2016 Na onen svět, křest knihy Atlas funeral a výstava, SVĚT HUB, Praha
2015 INCONTRO, skupinová výstava, galerie U Kunštátů, Praha
2014 GREEN SCREEN, skupinová výstava, galerie BM, Praha
2012 DMY Berlin, International Platform for Architecture, Interior & Product Design, prezentace českého designu design SUPERMARKET, Berlín
Editions by de-sign.cz, Designblok’12, Superstudio Šporkovský palác, Praha
2011 SUPER-BOWL, Designblok ’11, Superstudio Šporkovský palác, Praha
2010 Czech It!, prezentace sdružení kotec, Kunsthalle Lipsiusbau, Dresden
Prolínání/Verknüpfungen, workshop a výstavy, Karlovy Vary, Ostrov, Selb
Hra na náhodu, skupinová výstava, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2009 kotec & friends / prezentace sdružení kotec, Galerie Václava Špály, Praha
2008 OBRAZ, KOMUNIKACE, STYL, FUNKCE, KONCEPT výroční výstava FUD UJEP, Veletržní palác, Národní galerie v Praze, Praha

 

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox