Fotografická tvorba

Obory

Škola MICHAEL podporuje nadané studenty.

Naším cílem je neustálé zvyšování úrovně výuky tak, aby umožnila našim absolventům obstát v konkurenčním prostředí. Podporujeme a rozvíjíme přirozený talent každého studenta. 

Proč studovat u nás?

Jsme jediná střední škola v ČR zaměřená komplexně na reklamní
a uměleckou tvorbu. Nabízíme studentům zajímavé možnosti.

 • Zahraniční stáže a výměnné pobyty v rámci programů EU
 • Odborné praxe v reklamních agenturách a renomovaných firmách v ČR i v zahraničí
 • Výuku ve studiích a odborných učebnách s moderní technikou
 • Výuka pod vedením aprobovaných pedagogů a odborníků
  z praxe.

Jsme škola s rozšířenou výukou anglického jazyka ve všech studijních oborech.

Co studiem u nás získáte?

 • Důkladné profesní znalosti v oboru, který jste si vybrali,
  i rozsáhlé všeobecné vzdělání
 • Kvalitní vzdělání v anglickém jazyce
 • Podstatně zdokonalené tvůrčích schopností a vědomostí
 • Zkušenosti i praxi v marketingové komunikaci.

Ať si vyberete jakýkoli obor, bude to vždy správná volba.