Stravování

Provozovatelem školní jídelny je společnost:            GS-zařízení školního stravování s.r.o.

PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ

  • žák musí mít v jídelně odevzdanou vyplněnou přihlášku ke stravování, více níže
  • na účtu strávníka musí být dostatečná finanční částka – platby bezhotovostně – pokyny viz níže,
  • žák si obědy objednává sám prostřednictvím účtu strávníka z jídelního lístku nejpozději do 12.00 h předchozího dne, více níže
  • žák se musí prokázat průkazem strávníka (karta ISIC)

CENA OBĚDA:  44 Kč   (dotovaná cena pro žáky SŠ), 100 Kč (plná cena)

V ceně oběda je zahrnuto: polévka, hlavní jídlo, dezert, pitný režim

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

Nárok na dotovaný oběd mají pouze žáci a studenti, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku ke stravování. V opačném případě je student povinen uhradit plnou cenu 100 Kč.
Přihlášku s aktuálními údaji je povinen student vyplnit a odevzdat každý rok znovu.
Přihláška se odevzdává ve školní jídelně.
Přihláška ke stravování ke stažení , nebo je možné ji vyzvednout u vedoucího provozu ve školní jídelně.

ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ prostřednictvím účtu strávníka:

https://www.e-jidelnicek.cz/

Po uvedení e-mailové adresy si zvolte vlastní přístupové heslo do systému.
Evidenční číslo jídelny:  111 485

Jako „přihlašovací jméno“ uveďte prvních 5 písmen Vašeho příjmení a první 3 písmena Vašeho jména, bez háčků a čárek.  Strávníci, kteří mají jméno kratší, jej uvedou celé (příklad: Bradáč Dušan – bradadus;  Poc Štěpán – pocste;  Li Huy – lihuy).

PIN –  Žáci prvních ročníků získají PIN na pokladně školní jídelny.
Žákům vyšších ročníků platí PIN z loňského roku po následující úpravě:

  • k třímístnému PINu je nutno přidat na konec nulu
  • čtyřmístný PIN zůstává platný bez úprav
  • u šestimístných PINů se mažou poslední dvě číslice

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Obědy odhlašuje strávník samostatně na svém účtu  nejpozději do 12.00 h předchozího dne, při náhlé nepřítomnosti strávníka je možný odběr oběda první den nepřítomnosti jeho zákonným zástupcem.

PLATBA 

Provádí se bezhotovostně, převodem na účet. Převod prostředků je možné uskutečnit kdykoliv podle potřeby žáka. Připsání peněz na účet strávníka může trvat až pět pracovních dnů.

ČÍSLO ÚČTU: 280 929 729 / 0300
VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo žáka
Do poznámky napište: jméno a příjmení žáka a třídu

Upozorňujeme, že v případě chybně vyplněného variabilního symbolu (rodné číslo na přihlášce), nemůže být tato platba akceptována a správně přiřazena k účtu strávníka.

 KONTAKTY:

E-mail pro případné dotazy, info o stravování: gs-skolnijidelna@email.cz

Tel. kontakt:  736 531 216 nebo 774 432 494

GDPR a Vnitřní řád jídelny

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky