Inspekční zpráva

Česká školní inspekce ve škole

Ve dnech 25. – 26. 11. a 29. – 30. 11. 2021 byla ve škole realizována inspekční činnost ze strany České školní inspekce, a to v pravidelném inspekčním cyklu.

Zveřejňujeme závěry z inspekční činnosti.

Silné stránky:

  • Systémové řízení organizace založené na efektivním delegování kompetencí a vzájemné spolupráci.
  • Koncepční aktivity vedoucí k sestavení kvalitního pedagogického sboru. Věkově i odborně vyvážený pedagogický sbor s vysokým zastoupením odborníků z praxe poskytuje velmi kvalitní výuku.
  • Promyšleně organizovaná a realizovaná výuka anglického jazyka s prokazatelně pozitivními dopady na rozvoj cizojazyčných kompetencí žáků a studentů.
  • Jednotné a účinné působení pedagogického sboru při podpoře pracovních návyků, studijních a sociálních kompetencí žáků a studentů.
  • Aktivní zapojení žáků a studentů do projektové činnosti a soutěží s výbornými výsledky efektivně doplňuje výuku.

Příklad inspirativní praxe:

  • Promyšlená spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery významnou měrou podporuje rozvoj kompetencí žáků, studentů i pedagogů a přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce i při dalším studiu doma i v zahraničí.

Celé znění inspekční zprávy je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky