O oboru

Kód a název Rámcového vzdělávacího programu (RVP): 82-41-M/05  Grafický design
Název Školního vzdělávacího programu (ŠVP) – A): Grafický design a vizuální komunikace nebo
Název Školního vzdělávacího programu (ŠVP) – B): Grafický design a postprodukce

Představuje disciplínu, která pomáhá utvářet vizualitu veřejného prostoru, určuje výtvarný výraz tištěných a digitálních médií. Komunikuje obrazem i textem a zkvalitňuje každodenní život nás všech.

Vzdělávací program je logicky koncipován jako propojení praktické a teoretické výuky. Studenti získávají vědomosti z oblasti vizuální kultury, historie oboru a současného kreativního průmyslu. V praxi si je pak ověřují ve výtvarných ateliérech, grafické dílně a kvalitně vybavených počítačových učebnách. Důraz je kladen na komunikační schopnosti při obhajobě vlastních projektů. Standardně  řeší reálná zadání od klientů.

 

Grafický design

Zázemí

Výuka probíhá v počítačových učebnách vybavených platformou PC i MAC s nejaktuálnějším softwarem řady Adobe. K dispozici jsou také grafické tablety. Ve výtvarných ateliérech se kreslí, maluje a navrhuje. Grafická dílna je pak určena k praktickým ukázkám různých způsobů tisku. Přednášky, diskuze a workshopy se konají v učebnách s projekcí nebo interaktivní tabulí.

více o škole
Zázemí oboru grafický design

Čím budu

Absolventi se běžně uplatňují jako zaměstnanci reklamních agentur, grafických studií, vydavatelství, jako obrazoví editoři, webdesignéři, grafici. Studenti jsou připraveni i pro další studium na naší VOŠ, VŠKK a na vysokých školách doma i v zahraničí.

Předměty a semináře

Ateliér (Navrhování)

Hlavní oborový předmět, ve kterém se řeší úkoly podobné reálným zadáním.

Vedoucí předmětu

MgA. Jakub Štěpánek, Ph.D.

grafické předměty

Písmo a typografie

Znalosti z oblasti typografie jsou důležitou průpravou pro grafickou práci. Naučíte se rozpoznávat kvality a odlišnosti jednotlivých písem.

Grafická postprodukce

Osvojíte si 2D animační techniky a budete schopni navrhnout grafické podklady pro animaci.

Webové prezentace

Pochopíte, jak fungují webové stránky a jakým způsobem připravuje grafik návrh pro jejich vznik.

Stáhněte si plán oboru (zip / 648 KB)

Specializace

A/ Grafický design a postprodukce

Pro ty, kteří se zajímají o propojení grafiky s dalšími médii.

Během studia si osvojí:

  • práci v grafických programech pro úpravy 2D i 3D obrazu,
  • nástroje pro vektorové kreslení, editaci rastrové grafiky,
  • dovednost vytvářet statické vizualizace i animované scény,
  • tvorbu digitálních efektů a postprodukční úpravy digitálního materiálu (snímkové animace, videa).

Absolventi se mohou uplatnit jako zaměstnanci grafických, televizních či filmových studií, jako webdesignéři nebo samostatně tvořící grafici.

B/ Grafický design a vizuální komunikace

Určeno těm, kteří se zaměřují na práci s písmem, obrazem a výtvarnou zkratkou.

Studenti tohoto zaměření se naučí:

  • pracovat s písmem, výtvarnou zkratkou a grafickou stylizací,
  • dokážou navrhnout jednotný firemní styl, kampaň či prvky vizuální komunikace,
  • pracovat v grafických programech (vektorové kreslení, editace rastrové grafiky, typografická kompozice, základy kresby i malby a tiskových technologií),
  • postupy pro přípravu výstupů určených pro tisk či interaktivně zaměřená média.

Absolventi se mohou uplatnit jako zaměstnanci reklamních agentur, grafických studií, tiskáren, vydavatelství, dále mohou pracovat jako obrazoví editoři, webdesignéři či samostatně tvořící grafici.

Podmínky přijetí a školné

Dny otevřených dveří

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.

Přihlášky do

30. 11. 2021

Pokud budou vyhlášena další kola přijímacího řízení, informace najdete v sekci Zájemci o studium.

Přijímací řízení

Podrobné informace (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete v sekci Zájemci o studium.

Školné

Bankovní spojení: 503 101 4256 / 5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Roční školné pro budoucí 1. ročník (ve školním roce 2022/2023)

CHYTRÁ VOLBA PREMIUM
56 900 Kč 66 900 Kč
– bezplatná licence do hudební banky Fontána – bezplatná licence do hudební banky Fontána
– bezplatná přenositelná licence balíčku Adobe, která opravňuje žáka být přihlášen až na 2 zařízeních zároveň – bezplatná přenositelná licence balíčku Adobe, která opravňuje žáka být přihlášen až na 2 zařízeních zároveň
– příprava na certifikát z AJ – příprava na certifikát z AJ
– přípravný test na certifikát z AJ – přípravný test na certifikát z AJ
SLEVA 10 % SLEVA 5 % – uhrazení poplatku za certifikát z AJ
51 210 Kč 54 055 Kč – rozšířená výuka ČJ pro cizince
– sleva platí na 1 školní rok – sleva platí na 1 školní rok – v případě opakování ročníku 50% sleva na školném
– za předchozí rok studia musí mít žák v obou pololetích vyznamenání s průměrem 1,0 – za předchozí rok studia musí mít žák v obou pololetích vyznamenání s průměrem 1,01–1,50 – individuální přístup na studijním oddělení
– pro žáky 1. ročníku je rozhodující hodnocení za obě pololetí 8. třídy základní školy – pro žáky 1. ročníku je rozhodující hodnocení za obě pololetí 8. třídy základní školy – intenzivní konzultace před maturitní zkouškou

 

Absolventi

Adéla Dostálová

grafička

„Pracuji v grafickém studiu adZone. Jsem zde zaměstnaná jako grafik. Vybrali si mě sem čistě na základě mých dovedností a portfolia, což je bez delší předchozí praxe takřka zázrak. Škola Michael mi nejen ukázala cestu, ale nabídla mi i spoustu možností jak se na ní připravit. Dodnes jsem vděčná svojí mámě, že mě na ní přihlásila.“

Práce studentů

Inspiruj se nejlepšími prácemi studentů, I ty tu můžeš být.

Vizuální identita

Autor: Josef Chadima Grafika

Poděbrady

Autor: Karolína Horová Grafika

Brno

Autor: Stanislav Mihal Grafika

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky