Info pro maturanty

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2023/2024

Informace k maturitní zkoušce najdete na www.maturita.cermat.cz a v harmonogramu školy.

Doporučujeme se zaregistrovat na výsledkový portál žáka (pro jarní termín MZ 2023/2024 bude registrace spuštěna 2. 1. 2024).

JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

 • nejzazší termín pro podání přihlášky (vč. posudků z PPP) k rukám ředitelky školy: 1. 12. 2023
 • písemná MZ: 
  • český jazyk a literatura:  10. 4. 2024 od 13.30 h
  • anglický a německý jazyk: 11. 4. 2024 od 13.30 h
 • praktická MZ z oborů DI, G, F, FI: 15. — 19. 4., 22. — 26. 4. 2024
 • praktická MZ z oboru M — denní: 12. 4. 2024
 • praktická MZ z oboru M — dálkové: 19. — 20. 4. 2024 od 8.00 h
 • didaktické testy MZ:
  • matematika: 2. 5. 2024 od 8.00 h
  • anglický jazyk: 2. 5. 2024 od 13.30 h
  • český jazyk a literatura: 3. 5. 2024 od 8.00 h
  • německý jazyk: 6. 5. 2024 od 13.00 h
 • ústní zkoušky MZ:
  • 4. Fi: 27. 5. — 31. 5. 2024
  • 4. F: 20. 5. — 24. 5. 2024
  • 4. G: 3. 6. — 7. 6. 2024
  • 4. DI: 20. 5. — 24. 5. 2024
  • 4. M: 27. 5. — 31. 5. 2024
  • 4. D: 3. 6. — 7. 6. 2024

Struktura maturitní zkoušky.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka 
Dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 81, odst. 7, stanovila ředitelka školy nahrazení jedné ze čtyř povinných zkoušek, nebo jedné ze dvou nepovinných zkoušek, a to zkoušky z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka, kterou žák doloží jazykovým certifikátem včetně prokazované úrovně znalosti cizího jazyka, minimálně však na úrovni B1 nebo úrovni vyšší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Více info zde: Nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro šk. r. 2023/2024
Seznam standardizovaných JZ: Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro šk. r. 2023/2024.

Aktuální maturitní okruhy:

DŮLEŽITÉ – Pravidla pro maturanta při MZ

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky