Harmonogram školního roku 2023/2024

Harmonogram školního roku 2023/2024 je postupně doplňován.

1. pololetí

Podzimní termín MZ – praktická DI, F, FI 21. 8. — 25. 8., 28. 8. — 1. 9. 2023
Přípravný týden 28. 8. — 1. 9. 2023
Opravné zkoušky 28. 8. — 1. 9. 2023
Podzimní termín MZ – písemná práce z ČJ 29. 8. 2023 od 13.00 h
Podzimní termín MZ – písemná práce z AJ 30. 8. 2023 od 13.00 h
Podzimní termín MZ (praktická) – M – dálkové studium 1. 9. a 2. 9. 2023
Zahájení školního roku 4. 9. 2023
1. roč. v 10.00 h
ostatní v 9.00 h
Podzimní termín MZ – didaktické testy 4. 9. — 8. 9. 2023
Třídní schůzky pro 1. ročníky 6. 9. 2023 v 17 h
Adaptační kurz 1. ročníků 11. 9. — 15. 9. 2023
Podzimní termín MZ – ústní bude upřesněno
Festival Čtení ve vlaku 18. 9. — 21. 9. 2023
Burza učebnic 19. 9. 2023
Dny otevřených dveří
(přednostně určené pro umělecké obory)
20. 9. 2023
5. 10. 2023
19. 10. 2023
2. 11. 2023
23. 11. 2023
vždy v 15.00–17.00 h
Státní svátek 28. 9. 2023
MŠMT stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky (pro M) do 30. 9. 2023
Podzimní prázdniny a ředitelské volno 23. 10. — 27. 10. 2023
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou – G, GaD, DI, F a FI do 31. 10. 2023
Ukončení klasifikace 1. čtvrtletí 14. 11. 2023
Pedagogická rada 15. 11. 2023
Třídní schůzky 15. 11. 2023
Státní svátek 17. 11. 2023
Odevzdání přihlášek k talentovým zkouškám pro obory DI, F, FI, G a GaD do 30. 11. 2023
Odevzdání přihlášek k MZ včetně posudků z PPP do 1. 12. 2023
Filmstar 7. 12. 2023
Vánoční prázdniny a ředitelské volno 22. 12. 2023 — 2. 1. 2024
výuka začne ve středu 3. 1. 2024
Talentové zkoušky do oborů DI, F, FI, G a GaD 4. 1. a 5. 1. nebo 9. 1. a 10. 1. 2024
MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma didaktických testů MZ (jaro) do 15. 1. 2024
Ukončení klasifikace 1. pololetí SŠ 23. 1. 2024
Pedagogická rada 25. 1. 2024
Lyžařský a snowboardový kurz (Rakousko) 29. 1. — 2. 2. 2024
Předání vysvědčení 31. 1. 2024
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru – M do 31. 1. 2024
MŠMT určí termíny konání didaktických testů (podzim) do 1. 2. 2024
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024

 

2. pololetí

Jmenování místopředsedů a dalších členů maturitních komisí (podzim)do 28. 6. 2024

Jarní prázdniny 5. 2. — 11. 2. 2024
Dny otevřených dveří
(přednostně určené pro obor M)
18. 1. 2024
24. 1. 2024
19. 2. 2024
vždy v 15.00–17.00 h
Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám pro obor M do 20. 2. 2024
Reprezentační ples 12. 3. 2024
Ředitelské volno a velikonoční prázdniny 27. 3. — 1. 4. 2024
Jmenování maturitního komisaře a předsedů maturitních komisí, místopředsedů a dalších členů maturitních komisí do 31. 3. 2024
Písemná MZ – ČJL 10. 4. 2024
Písemná MZ – AJ 11. 4. 2024
Praktická MZ – obor M (denní) 12. 4. 2024
Jednotná přijímací zkouška (CERMAT) a školní přijímací zkouška – obor M 12. 4. a 15. 4. 2024
Praktická MZ – umělecké obory DI, F, FI, G 15. — 19. 4., 22. — 26. 4. 2024
Ukončení klasifikace 3. čtvrtletí  1. — 3. ročníky 17. 4. 2024
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 1. — 3. ročníky 18. 4. 2024
Třídní schůzky, 1. — 3. ročníky 18. 4. 2024
Praktická MZ – obor M (dálkové) 19. — 20. 4. 2024
4. ročníky – ukončení klasifikace 24. 4. 2024
Pedagogická rada pro 4. ročník 25. 4. 2024
Náhradní termín JPZ pro obor M 29. a 30. 4. 2024
Termín odevzdání praktické MZ – umělecké obory DI, F, FI, G bude upřesněno
4. ročníky – vysvědčení 30. 4. 2024
Jarní termín MZ – didaktické testy 2. — 15. 5. 2024
Studijní volno pro 4. ročníky bude upřesněno
Maturita – ústní zkoušky profilové a společné části 16. 5. — 10. 6. 2024
rozpis termínů jednotlivých tříd bude stanoven
Praxe 2. a 3. ročníky 20. — 31. 5. 2024
FESTMICHAEL 6. 6. 2024
Ukončení klasifikace 1. – 3. ročníků – denní i dálkové studium 19. 6. 2024
Pedagogická rada 20. 6. 2024
Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu MZ 25. 6. 2024
Zahradní slavnost – vyřazení maturantů bude upřesněno
Výlety, exkurze 1. – 3. ročníky bude upřesněno
Úklid 1. – 3. ročníky bude upřesněno
Předání vysvědčení 28. 6. 2024
Jmenování maturitního komisaře a předsedů maturitních komisí, místopředsedů a dalších členů maturitních komisí (podzim) do 28. 6. 2024
Hlavní prázdniny 29. 6. — 1. 9. 2024
Zahájení školního roku 2024/2025 2. 9. 2024
MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma didaktických testů MZ (podzim) do 15. 8. 2024

 

Škola si vyhrazuje právo na případnou úpravu termínů v závislosti na epidemické situaci nebo informací z MŠMT.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky