Harmonogram školního roku 2020/2021

Harmonogram školního roku 2020/2021 bude postupně doplňován.

1.     pololetí
Přípravný týden, opravné zkoušky 24. 8. — 28. 8. 2020
Praktická MZ management 4. M a 4. D 27. 8. 2020, zahájení v 8.15 h
Maturitní ples 19/20 31. 8. 2020
Zahájení školního roku 1. 9. 2020                                                          v 10 h 1. roč., ostatní v 11 h
Podzimní termín písemné MZ 2. 9. 2020
Třídní schůzky pro 1. ročníky 3. 9. 2020 v 17 h
Burza učebnic 4. 9. 2020
Podzimní termín ústní MZ 7. 9. — 10. 9. 2020
Adaptační kurz 1. ročníků 14. 9. — 18. 9. 2020
Festival Čtení ve vlaku 17. 9. 2020
Dny otevřených dveří 22. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 26. 11. 2020
vždy v 15–17 h
Podzimní prázdniny a ředitelské volno 26. 10. — 30. 10. 2020
Vyhlášení 1. kola PZ pro obory G, DI, F a Fi 31. 10. 2020
Ukončení klasifikace 1. čtvrtletí 13. 11. 2020
Pedagogická rada 18. 11. 2020
Třídní schůzky 18. 11. 2020
Odevzdání přihlášek pro obory G, DI, F a Fi do 30. 11. 2020
Odevzdání přihlášek k MZ včetně posudků z PPP do 1. 12. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 — 3. 1. 2021
Talentové a přijímací zkoušky SŠ 5. 1. nebo 7. 1. 2021
MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma didaktických testů MZ (jaro) do 15. 1. 2021
Dny otevřených dveří 14. 1., 28. 1. 2021 vždy v 15–17 h
Ukončení klasifikace 1. pololetí SŠ 22. 1. 2021
Pedagogická rada 26. 1. 2021
Předání vysvědčení 28. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru – M do 29. 1. 2021
2.     pololetí
MŠMT určí termíny konání didaktických testů (podzim) do 1. 2. 2021
Den otevřených dveří 11. 2. 2021 v 15–17 h
Jarní prázdniny 22. 2. — 28. 2. 2021
Jmenování maturitního komisaře a předsedů maturitních komisí do 26. 2. 2021
Lyžařský a snowboardový kurz (Rakousko) zrušeno
Termín odevzdání přihlášek ke studiu – M do 1. 3. 2021
Reprezentační ples 8. 3. 2021
Informace o průběžné klasifikaci pro 4. ročníky 23. 3. 2021
Jmenování místopředsedů a dalších členů maturitních komisí do 31. 3. 2021
Ředitelské volno a velikonoční prázdniny 29. 3. — 5. 4. 2021
Písemná MZ – ČJL 6. 4. 2021zrušeno
Písemná MZ – AJ 7. 4. 2021zrušeno
Praktická maturitní zkouška – obor M (denní i dálkové) 8. 4. 2021zrušeno
od 19. 4. 2021
bude upřesněno dle epidemické situace a informací z MŠMT
Přijímací řízení, jednotná přijímací zkouška (CERMAT) – obor M zrušeno
Přijímací řízení, školní přijímací zkouška – obor M 14. 4. a 15. 4. 2021zrušeno
5. 5. a 6. 5. 2021
Praktická MZ (FI, F, G, DI) 12. 4. — 24. 4. 2021zrušeno
od 19. 4. 2021
bude upřesněno dle epidemické situace a informací z MŠMT
Ukončení klasifikace 3. čtvrtletí  1.–3. ročníky 16. 4. 2021
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 20. 4. 2021
Třídní schůzky, 1.–3. ročníky 20. 4. 2021
4. ročníky – ukončení klasifikace 28. 4. 2021zrušeno
4. 5. 2021
Pedagogická rada pro 4. ročník 29. 4. 2021zrušeno
4. 5. 2021
4. ročníky – vysvědčení 30. 4. 2021zrušeno
7. 5. 2021
může být upraveno dle epidemické situace a informací z MŠMT, předáno nejpozději dne 21. 5. 2021
Studijní volno pro 4. ročníky 10. 5. — 14. 5. 2021zrušeno
bude stanoveno dle epidemické situace a informací z MŠMT
Náhradní termín PZ pro obor M bude stanoveno dle aktuálních potřeb
Maturita – ústní zkoušky profilové a společné části 17. 5. — 4. 6. 2021 zrušeno
1. 6. — 23. 7. 2021
rozpis termínů jednotlivých tříd bude stanoven
Praxe 2. a 3. ročníky 31. 5. — 11. 6. 2021
FESTMICHAEL 22. 6. 2021
Ukončení klasifikace 1. – 3. ročníků – denní i dálkové studium 23. 6. 2021
Výlety, exkurze, úklid 1. – 3. ročníky
Sportovní den
Pedagogická rada 24. 6. 2021
Předání vysvědčení 30. 6. 2021
Jmenování místopředsedů a dalších členů maturitních komisí (podzim) do 30. 6. 2021
Jmenování maturitního komisaře (podzim) do 30. 6. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. — 31. 8. 2021
Zahájení školního roku 2021/2022 1. 9. 2021

Škola si vyhrazuje právo na případnou úpravu termínů v závislosti na epidemické situaci nebo informací z MŠMT.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky