Harmonogram školního roku 2020/2021

Harmonogram školního roku 2020/2021 bude postupně doplňován.

1.     pololetí
Přípravný týden, opravné zkoušky 24. 8. — 28. 8. 2020
Praktická MZ management 4. M a 4. D 27. 8. 2020, zahájení v 8.15 h
Maturitní ples 19/20 31. 8. 2020
Zahájení školního roku 1. 9. 2020                                                          v 10 h 1. roč., ostatní v 11 h
Podzimní termín písemné MZ 1. 9. — 4. 9. 2020
Třídní schůzky pro 1. ročníky 3. 9. 2020 v 17 h
Burza učebnic 4. 9. 2020
Podzimní termín ústní MZ 7. 9. — 17. 9. 2020
Adaptační kurz 1. ročníků 14. 9. — 18. 9. 2020
Festival Čtení ve vlaku 17. 9. 2020
Dny otevřených dveří 22. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 26. 11. 2020
vždy v 15–17 h
Podzimní prázdniny a ředitelské volno 29. 10. – 30. 10. 2020
Ukončení klasifikace 1. čtvrtletí 16. 11. 2019
Pedagogická rada
Třídní schůzky
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Talentové a přijímací zkoušky SŠ
Dny otevřených dveří 14. 1., 28. 1. 2021 vždy v 15–17 h
Ukončení klasifikace 1. pololetí SŠ 25. 1. 2021
Pedagogická rada
Předání vysvědčení 28. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
2.     pololetí
Den otevřených dveří 11. 2. 2021 v 15–17 h
Jarní prázdniny 22. 2. – 28. 2. 2021
Lyžařský a snowboardový kurz (Rakousko)
Reprezentační ples
Informace o průběžné klasifikaci pro 4. ročníky
Praktická maturitní zkouška (4. M) duben 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. – 5. 4. 2020
Maturitní zkouška – písemná část duben 2021
Ukončení klasifikace 3. čtvrtletí  1.–3. ročníky duben 2021
Přijímací řízení Management a produkce duben 2021
Pedagogická rada
Třídní schůzky, 1.–3. ročníky
Dny otevřených dveří VOŠ 18. 3., 22. 4., 20. 5., 27. 5. 2021            vždy v 14–16 h
Praktická maturitní zkouška (4. Fi, 4. F, 4. G) duben 2021
Praktická maturitní zkouška (4. D) duben 2021
4. ročníky – ukončení klasifikace duben 2021
Pedagogická rada
4. ročníky – vysvědčení 30. 4. 2021
Maturitní zkouška – písemná práce a testy společné části květen 2021
Studijní volno pro 4. ročníky
Náhradní termín PZ pro obor Management a produkce květen 2021
Maturita – ústní zkoušky profilové a společné části
Praxe 2. a 3. ročníky bude upřesněno
FESTMICHAEL
Ukončení klasifikace 1. – 3. ročníků – denní i dálkové studium
Výlety, exkurze, úklid 1. – 3. ročníky
Sportovní den
Pedagogická rada
Předání vysvědčení 30. 6. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021
Zahájení školního roku 2020/2021 1. 9. 2021
Maturitní zkouška podrobně
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce a odevzdání posudků z PPP pro uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky do 31. 11. 2020
Předání výpisů z přihlášky k MZ žákům prosinec 2020
Přihlášení do výsledkového portálu leden 2021
Odevzdání seznamu povinné četby do 31. 3. 2021
Praktická maturitní zkouška (4. M) duben 2021
Písemná část společné MZ duben 2021
Praktická maturitní zkouška (4. Fi, 4. F, 4. G)
Praktická maturitní zkouška (4. D)
Didaktické testy společné části MZ květen 2021
Studijní volno pro 4. ročníky
Ústní zkoušky profilové a společné části 4. G
Ústní zkoušky profilové a společné části 4. F + 4. Fi
Ústní zkoušky profilové a společné části 4. M + 4. D

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky