Harmonogram školního roku 2022/2023

Harmonogram školního roku 2022/2023 lze stáhnout zde.

1. pololetí

Podzimní termín MZ – praktická DI 18. 8. — 19. 8., 22. 8. — 25. 8.,
29. 8. — 31. 8. 2022
Přípravný týden 24. 8. — 31. 8. 2022
Opravné zkoušky 24. 8. — 31. 8. 2022
Zahájení školního roku 1. 9. 2022
v 10.00 h 1. roč., ostatní v 9.00 h
Třídní schůzky pro 1. ročníky 1. 9. 2022 v 17 h
Podzimní termín MZ – didaktické testy 1. 9. — 5. 9. 2022
Podzimní termín MZ – praktická M 3. 9. a 5. 9. 2022
Adaptační kurz 1. ročníků 5. 9. — 9. 9. 2022
Podzimní termín MZ – písemná práce z ČJ 6. 9. 2022
Podzimní termín MZ – ústní 6. 9. — 9. 9. 2022
Podzimní termín MZ – písemná práce z AJ 7. 9. 2022
Filmstar září 2022
Burza učebnic 16. 9. 2022
Dny otevřených dveří
(přednostně určené pro umělecké obory)
20. 9. 2022
6. 10. 2022
20. 10. 2022
3. 11. 2022
24. 11. 2022
vždy v 15.00–17.00 h
Státní svátek 28. 9. 2022
MŠMT stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky (pro M) do 30. 9. 2022
Podzimní prázdniny a ředitelské volno 24. 10. — 28. 10. 2022
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou – G, DI, F a Fi do 31. 10. 2022
Ukončení klasifikace 1. čtvrtletí 15. 11. 2022
Pedagogická rada 16. 11. 2022
Třídní schůzky 16. 11. 2022
Státní svátek 17. 11. 2022
Odevzdání přihlášek k talentovým zkouškám pro obory G, DI, F a Fi do 30. 11. 2022
Odevzdání přihlášek k MZ včetně posudků z PPP do 1. 12. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 — 2. 1. 2023
výuka začne 3. 1. 2023
Talentové a přijímací zkoušky SŠ 5. 1. nebo 10. 1. 2023
MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma didaktických testů MZ (jaro) do 15. 1. 2023
Ukončení klasifikace 1. pololetí SŠ 23. 1. 2023
Pedagogická rada 24. 1. 2023
Předání vysvědčení 31. 1. 2023
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru – M do 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023

 

2. pololetí

MŠMT určí termíny konání didaktických testů (podzim) do 1. 2. 2023
Dny otevřených dveří
(přednostně určené pro obor Management a produkce)
15. 2. 2023
28. 2. 2023
vždy v 15.00–17.00 h
Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám pro obor M 1. 3. 2023
Reprezentační ples 6. 3. 2023
Jarní prázdniny 13. 3. — 19. 3. 2023
Lyžařský a snowboardový kurz (Rakousko) 20. 3. — 25. 3. 2023
Jmenování maturitního komisaře a předsedů maturitních komisí do 31. 3. 2023
Ředitelské volno a velikonoční prázdniny 3. 4. — 10. 4. 2023
Písemná MZ – ČJL 11. 4. 2023
Písemná MZ – AJ 12. 4. 2023
Jednotná přijímací zkouška (CERMAT) a školní přijímací zkouška – obor M 13. nebo 14. 4. 2023
Praktická MZ – umělecké obory F, Fi, DI, G 13. — 14. 4., 17. — 21. 4., 24. — 26. 4. 2023
Praktická MZ – obor M (denní) 17. 4. 2023
Ukončení klasifikace 3. čtvrtletí  1.–3. ročníky 19. 4. 2023
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 20. 4. 2023
Třídní schůzky, 1.–3. ročníky 20. 4. 2023
Praktická MZ – obor M (dálkové) 21. a 22. 4. 2023
4. ročníky – ukončení klasifikace 24. 4. 2023
Pedagogická rada pro 4. ročník 25. 4. 2023
Termín odevzdání praktické MZ – umělecké obory F, Fi, DI, G 26. 4. 2023
4. ročníky – vysvědčení 28. 4. 2023
Jarní termín MZ – didaktické testy 2. — 5. 5. 2023
Studijní volno pro 4. ročníky 9. 5. — 15. 5. 2023
Náhradní termín JPZ pro obor M 10. nebo 11. 5. 2023
Maturita – ústní zkoušky profilové a společné části 16. 5. — 10. 6. 2023
rozpis termínů jednotlivých tříd bude stanoven
Praxe 2. a 3. ročníky 15. 5. — 26. 5. 2023
Ukončení klasifikace 1. – 3. ročníků – denní i dálkové studium 16. 6. 2023
Pedagogická rada 20. 6. 2023
FESTMICHAEL bude upřesněno
Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu MZ 25. 6. 2023
Výlety, exkurze 1. – 3. ročníky bude upřesněno
Úklid 1. – 3. ročníky bude upřesněno
Předání vysvědčení 30. 6. 2023
Zahradní slavnost – vyřazení maturantů bude upřesněno
Jmenování místopředsedů a dalších členů maturitních komisí (podzim) do 30. 6. 2023
Jmenování maturitního komisaře (podzim) do 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. — 3. 9. 2023
Zahájení školního roku 2023/2024 4. 9. 2023

 

Škola si vyhrazuje právo na případnou úpravu termínů v závislosti na epidemické situaci nebo informací z MŠMT.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky