Harmonogram školního roku 2023/2024

Harmonogram školního roku 2023/2024 je ve výstavbě a v průběhu prázdnin bude postupně doplňován.

1. pololetí

Podzimní termín MZ – praktická DI, F, FI 21. 8. — 25. 8., 28. 8. — 1. 9. 2023
Přípravný týden 28. 8. — 1. 9. 2023
Opravné zkoušky 28. 8. — 1. 9. 2023
Podzimní termín MZ – písemná práce z ČJ 29. 8. 2023 od 13.00 h
Podzimní termín MZ – písemná práce z AJ 30. 8. 2023 od 13.00 h
Podzimní termín MZ (praktická) – M – dálkové studium 1. 9. a 2. 9. 2023
Zahájení školního roku 4. 9. 2023
1. roč. v 10.00 h
ostatní v 9.00 h
Podzimní termín MZ – didaktické testy 4. 9. — 8. 9. 2023
Třídní schůzky pro 1. ročníky 6. 9. 2023 v 17 h
Adaptační kurz 1. ročníků 11. 9. — 15. 9. 2023
Podzimní termín MZ – ústní bude upřesněno
Festival Čtení ve vlaku 18. 9. — 21. 9. 2023
Burza učebnic 19. 9. 2023
Dny otevřených dveří
(přednostně určené pro umělecké obory)
20. 9. 2023
5. 10. 2023
19. 10. 2023
2. 11. 2023
23. 11. 2023
vždy v 15.00–17.00 h
Státní svátek 28. 9. 2023
MŠMT stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky (pro M, GY) do 30. 9. 2023
Filmstar bude upřesněno
Podzimní prázdniny a ředitelské volno 23. 10. — 27. 10. 2023
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou – G, DI, F a FI do 31. 10. 2023
Ukončení klasifikace 1. čtvrtletí 14. 11. 2023
Pedagogická rada 15. 11. 2023
Třídní schůzky 15. 11. 2023
Státní svátek 17. 11. 2023
Odevzdání přihlášek k talentovým zkouškám pro obory DI, F, FI a G do 30. 11. 2023
Odevzdání přihlášek k MZ včetně posudků z PPP do 1. 12. 2023
Vánoční prázdniny a ředitelské volno 23. 12. 2023 — 2. 1. 2024
výuka začne ve středu 3. 1. 2024
Talentové zkoušky do oborů DI, F, FI a G 4. 1. nebo 9. 1. 2024
MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma didaktických testů MZ (jaro) do 15. 1. 2024
Ukončení klasifikace 1. pololetí SŠ 23. 1. 2024
Pedagogická rada 25. 1. 2024
Předání vysvědčení 31. 1. 2024
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru – M, GY do 31. 1. 2024
MŠMT určí termíny konání didaktických testů (podzim) do 1. 2. 2024
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024

 

2. pololetí

Jmenování místopředsedů a dalších členů maturitních komisí (podzim)do 28. 6. 2024

Jarní prázdniny 5. 2. — 11. 2. 2024
Dny otevřených dveří
(přednostně určené pro obor M a GY)
24. 2. 2024
21. 2. 2024
28. 2. 2024
vždy v 15.00–17.00 h
Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám pro obor M, GY 1. 3. 2024
Reprezentační ples 12. 3. 2024
Lyžařský a snowboardový kurz (Rakousko) bude upřesněno
Jmenování maturitního komisaře a předsedů maturitních komisí do 31. 3. 2024
Ředitelské volno a velikonoční prázdniny 27. 3. — 1. 4. 2024
Písemná MZ – ČJL bude upřesněno
Písemná MZ – AJ bude upřesněno
Jednotná přijímací zkouška (CERMAT) a školní přijímací zkouška – obor M, GY bude upřesněno
Praktická MZ – umělecké obory DI, F, FI, G bude upřesněno
Praktická MZ – obor M (denní) bude upřesněno
Praktická MZ – obor M (dálkové) bude upřesněno
Ukončení klasifikace 3. čtvrtletí  1. — 3. ročníky 17. 4. 2024
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 1. — 3. ročníky 18. 4. 2024
Třídní schůzky, 1. — 3. ročníky 18. 4. 2024
4. ročníky – ukončení klasifikace 24. 4. 2024
Pedagogická rada pro 4. ročník 25. 4. 2024
Termín odevzdání praktické MZ – umělecké obory DI, F, FI, G bude upřesněno
4. ročníky – vysvědčení 30. 4. 2024
Jarní termín MZ – didaktické testy bude upřesněno
Studijní volno pro 4. ročníky bude upřesněno
Náhradní termín JPZ pro obor M bude upřesněno
Maturita – ústní zkoušky profilové a společné části bude upřesněno
rozpis termínů jednotlivých tříd bude stanoven
Praxe 2. a 3. ročníky bude upřesněno
FESTMICHAEL 18. 6. 2024
Ukončení klasifikace 1. – 3. ročníků – denní i dálkové studium 19. 6. 2024
Pedagogická rada 20. 6. 2024
Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu MZ bude upřesněno
Zahradní slavnost – vyřazení maturantů bude upřesněno
Výlety, exkurze 1. – 3. ročníky bude upřesněno
Úklid 1. – 3. ročníky bude upřesněno
Předání vysvědčení 28. 6. 2024
Jmenování maturitního komisaře (podzim) do 28. 6. 2024
Hlavní prázdniny 29. 6. — 1. 9. 2024
Zahájení školního roku 2024/2025 2. 9. 2024

 

Škola si vyhrazuje právo na případnou úpravu termínů v závislosti na epidemické situaci nebo informací z MŠMT.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky