Harmonogram školního roku 2021/2022

Harmonogram školního roku 2021/2022 bude postupně doplňován.

1. pololetí

Podzimní termín MZ – praktická F 25. 8. — 31. 8. 2021 (1. týden)
Podzimní termín MZ – praktická M 26. 8. 2021
Přípravný týden 25. 8. — 31. 8. 2021
Opravné zkoušky 26. 8. a 31. 8. 2021
Zahájení školního roku 1. 9. 2021
v 8.00 h 1. roč., ostatní v 9.00 h
Podzimní termín MZ – písemná z ČJL 1. 9. 2021
Podzimní termín MZ – didaktické testy 2. 9. 2021
Třídní schůzky pro 1. ročníky 2. 9. 2021 v 17 h
Filmstar 2. 9. 2021
Burza učebnic 3. 9. 2021
Adaptační kurz 1. ročníků 6. 9. — 10. 9. 2021
Podzimní termín MZ – praktická F 6. 9. — 10. 9. 2021 (2. týden)
Podzimní termín MZ – ústní 13. 9. — 14. 9. 2021
Festival Čtení ve vlaku 13. 9. — 16. 9. 2021
Dny otevřených dveří
(přednostně určené pro umělecké obory)
22. 9. 2021
7. 10. 2021
21. 10. 2021
4. 11. 2021
25. 11. 2021
vždy v 15.00–17.00 h
Státní svátek 28. 9. 2021
MŠMT stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky (pro M) do 30. 9. 2021
Podzimní prázdniny a ředitelské volno 25. 10. — 29. 10. 2021
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou – G, DI, F a Fi do 31. 10. 2021
Ukončení klasifikace 1. čtvrtletí 15. 11. 2021
Státní svátek 17. 11. 2021
Pedagogická rada 18. 11. 2021
Třídní schůzky 18. 11. 2021
Odevzdání přihlášek k talentovým zkouškám pro obory G, DI, F a Fi do 30. 11. 2021
Odevzdání přihlášek k MZ včetně posudků z PPP do 1. 12. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 — 2. 1. 2022
výuka začne 3. 1. 2022
Talentové a přijímací zkoušky SŠ 6. 1. nebo 11. 1. 2022
Dny otevřených dveří
(přednostně určené pro obor Management a produkce)
13. 1. 2022
27. 1. 2022
10. 2. 2022
vždy v 15.00–17.00 h
MŠMT stanoví jednotné zkušební schéma didaktických testů MZ (jaro) do 15. 1. 2022
Ukončení klasifikace 1. pololetí SŠ 24. 1. 2022
Pedagogická rada 25. 1. 2022
Předání vysvědčení 31. 1. 2022
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru – M do 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022

 

2. pololetí

MŠMT určí termíny konání didaktických testů (podzim) do 1. 2. 2022
Den otevřených dveří 10. 2. 2022 v 15.00–17.00 h
Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám pro obor M 1. 3. 2022
Jarní prázdniny 7. 3. — 11. 3. 2022
Reprezentační ples 29. 3. 2022
Jmenování maturitního komisaře a předsedů maturitních komisí do 31. 3. 2022
Lyžařský a snowboardový kurz (Rakousko) březen 2022
Informace o průběžné klasifikaci pro 4. ročníky 23. 3. 2021
Písemná MZ – ČJL 4. 4. 2022
Písemná MZ – AJ 5. 4. 2022
Praktická MZ – obor M (denní) 6. 4. — 7. 4. 2022
Praktická MZ – obor M (dálkové) 29. 4. — 30. 4. 2022
Ředitelské volno a velikonoční prázdniny 11. 4. — 18. 4. 2022
Praktická MZ – umělecké obory F, Fi, DI, G 6. — 8. 4. 2022
19. — 22. 4. 2022
25. — 27. 4. 2022
Termín odevzdání praktické MZ – umělecké obory F, Fi, DI, G 27. 4. 2022
Jednotná přijímací zkouška (CERMAT) a školní přijímací zkouška – obor M 12. a 13. 4. 2022
Ukončení klasifikace 3. čtvrtletí  1.–3. ročníky 20. 4. 2022
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 21. 4. 2022
Třídní schůzky, 1.–3. ročníky 21. 4. 2022
4. ročníky – ukončení klasifikace 26. 4. 2022
Pedagogická rada pro 4. ročník 26. 4. 2022
4. ročníky – vysvědčení 29. 4. 2022
Jarní termín MZ – didaktické testy 2. — 5. 5. 2022
Studijní volno pro 4. ročníky 9. — 13. 5. 2022
Náhradní termín PZ pro obor M 10. a 11. 5. 2022
Maturita – ústní zkoušky profilové a společné části 16. 5. — 10. 6. 2022
rozpis termínů jednotlivých tříd bude stanoven
Praxe 2. a 3. ročníky 16. 5. — 27. 5. 2022
Ukončení klasifikace 1. – 3. ročníků – denní i dálkové studium 20. 6. 2022
FESTMICHAEL 21. 6. 2022
Pedagogická rada 23. 6. 2022
Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu MZ do 25. 6. 2022
Výlety, exkurze 1. – 3. ročníky 27. — 28. 6. 2022
Úklid 1. – 3. ročníky 29. 6. 2022
Předání vysvědčení 30. 6. 2022
Zahradní slavnost – vyřazení maturantů 30. 6. 2022
Jmenování místopředsedů a dalších členů maturitních komisí (podzim) do 30. 6. 2022
Jmenování maturitního komisaře (podzim) do 30. 6. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. — 31. 8. 2022
Zahájení školního roku 2022/2023 1. 9. 2022

 

Škola si vyhrazuje právo na případnou úpravu termínů v závislosti na epidemické situaci nebo informací z MŠMT.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky