O oboru

Studenti získávají nejen potřebné znalosti z různých oblastí ekonomiky, marketingu, managementu, daní, účetnictví, obchodní korespondence apod., ale v rámci výuky se seznámí se všemi fázemi přípravy a výroby audiovizuálního díla. Výběrem literárních předloh, produkčním rozborem scénářů a samotnou realizací audiovizuálního díla tak obor nabízí studentům získání vhledu do světa reklamy a filmové produkce a výhody spolupráce s uměleckými obory školy Michael.

Nadstandardní jazykovou vybavenost získávají studenti výukou dvou cizích jazyků. Svůj talent a dovednosti pak uplatní při organizování školních akcí a další produkční činnosti.

NEPŘEHLÉDNĚTE! NYNÍ ROK STUDIA ZDARMA pro všechny uchazeče, kteří v 8. ročníku
a v pololetí 9. ročníku ZŠ dosáhli vyznamenání!

Zázemí

Studium probíhá v inspirativním a tvořivém prostředí, studenti jsou podporováni v aktivním přístupu ke studiu a motivováni k účasti na různorodých projektech. Učí se pracovat v týmu, nést odpovědnost za svoji práci, být si navzájem partnery se spolužáky z uměleckých oborů. Své znalosti dokáží patřičně prezentovat, a to i v cizích jazycích. Naše ateliéry, určené k odborné výuce, jsou vybaveny nejkvalitnější technikou a nejmodernějším softwarem.

více o škole

Čím budu

Absolventi nacházejí uplatnění zejména v reklamních, produkčních a uměleckých agenturách, na manažerských pozicích, jako asistenti produkce či produkční. Pracují ve světě filmu, televize,  marketingu, umění. Mnozí se prosadí jako samostatní podnikatelé. Studenti jsou připraveni i pro další studium na naší VOŠ, VŠKK a na vysokých školách doma i v zahraničí.

Předměty a semináře

Dějiny a teorie reklamy

Naučíme vás, jak funguje moderní propagace, jak se tvoří účinné reklamní kampaně, jaké jsou zákonitosti marketingových komunikací.

Filmový seminář

Filmový seminář si klade za cíl seznámit studenty s historií kinematografie a pohyblivého obrazu obecně s odkazy a ukázkami na konkrétní díla současnosti.

Výtvarná příprava

Ve výtvarné přípravě se studenti naučí fotografovat s digitální zrcadlovkou i základům postprodukce fotografií.

Produkce

Produkce je činnost, kde je třeba mít klidnou povahu, nadhled, schopnost empatie s kreativními osobnostmi tvůrců. Nutné jsou i znalosti technologií při výrobě AVD a základní právní a ekonomické povědomí.

Stáhněte si plán oboru (pdf / 330 KB)


Denní studium

Rok studia zdarma

Uchazečům, kteří mají v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Při splnění podmínek je studium zdarma rozloženo do dvou let, přičemž v 1. roce studia student platí polovinu školného a ve 2. roce studia druhou polovinu školného.

Dvojjazyčná výuka

V rámci dvojjazyčného studia jsou vybrané předměty vyučovány přímo v angličtině. Studenti si díky tomu dokonale osvojí nejen slovní zásobu ze světa reklamy a umění, ale i další odborné výrazy a obraty. V prvním roce studia bude pro tuto skupinu navíc navýšena hodinová dotace anglického jazyka. Podle úrovně a schopností studijní skupiny budou postupně zařazovány předměty vyučované v AJ. Během prvních tří let studia budou studenti systematicky vedeni k úspěšnému získání mezinárodně uznávaných certifikátů z angličtiny – Cambridge English: First (FCE).

Denní studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Podmínkou nástupu ke studiu je mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání.

Dálkové studium

Toto čtyřleté studium je určeno všem, kteří si chtějí při zaměstnání doplnit středoškolské vzdělání a ukončit jej standardní maturitní zkouškou. Studium je vhodné pro uchazeče se zájmem o reklamu, marketing a umění, se schopností rozhodovat se a ovlivňovat pracovní týmy.

Studium probíhá formou sobotních konzultací, které se konají zpravidla 2x měsíčně. Jednotlivé předměty jsou hodnoceny v závěru daného pololetí na základě vypsaných zkoušek, seminárních prací atd. Studijní program vychází z koncepce oboru denního studia, která je upravena dle počtu stanovených konzultačních hodin, a je koncipován tak, aby zabezpečil požadovanou úroveň všeobecného vzdělávání a odborného vzdělávání.

Termíny konzultací dálkového studia školního roku 2019-20

Plán oboru – dálkové studium.


Přihláška a školné

Dny otevřených dveří

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.

Přihlášky do

1. 3. 2020

Přijímací řízení

duben 2020

Školné

denní studium  18 500–37 000 Kč
dálkové studium  27 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům o denní studium, kteří mají v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Absolventi

František Kast

grafický designér a majitel knihkupectví

„Škola Michael mi dala průpravu do reklamních agentur, kam jsem po maturitě nastoupil. Začínal jsem v malém studiu a skončil ve velké agentuře. Po několika letech jsem jí opustil a začal studovat vysokou uměleckou školu. Nyní se věnuji vydávání a úpravě knih.“

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky