O oboru

Studenti získávají nejen potřebné znalosti z různých oblastí ekonomiky, marketingu, managementu, daní, účetnictví, obchodní korespondence apod., ale v rámci výuky se seznámí se všemi fázemi přípravy a výroby audiovizuálního díla. Výběrem literárních předloh, produkčním rozborem scénářů a samotnou realizací audiovizuálního díla tak obor nabízí studentům získání vhledu do světa reklamy a filmové produkce a výhody spolupráce s uměleckými obory školy Michael.

Nadstandardní jazykovou vybavenost získávají studenti výukou dvou cizích jazyků. Svůj talent a dovednosti pak uplatní při organizování školních akcí a další produkční činnosti.

NEPŘEHLÉDNĚTE! NYNÍ ROK STUDIA ZDARMA pro všechny uchazeče, kteří v 8. ročníku
a v pololetí 9. ročníku ZŠ dosáhli vyznamenání!

Zázemí

Studium probíhá v inspirativním a tvořivém prostředí, studenti jsou podporováni v aktivním přístupu ke studiu a motivováni k účasti na různorodých projektech. Učí se pracovat v týmu, nést odpovědnost za svoji práci, být si navzájem partnery se spolužáky z uměleckých oborů. Své znalosti dokáží patřičně prezentovat, a to i v cizích jazycích. Naše ateliéry, určené k odborné výuce, jsou vybaveny nejkvalitnější technikou a nejmodernějším softwarem.

více o škole

Čím budu

Absolventi nacházejí uplatnění zejména v reklamních, produkčních a uměleckých agenturách, na manažerských pozicích, jako asistenti produkce či produkční. Pracují ve světě filmu, televize,  marketingu, umění. Mnozí se prosadí jako samostatní podnikatelé. Studenti jsou připraveni i pro další studium na naší VOŠ, VŠKK a na vysokých školách doma i v zahraničí.

Předměty a semináře

Dějiny a teorie reklamy

Naučíme vás, jak funguje moderní propagace, jak se tvoří účinné reklamní kampaně, jaké jsou zákonitosti marketingových komunikací.

Filmový seminář

Filmový seminář si klade za cíl seznámit studenty s historií kinematografie a pohyblivého obrazu obecně s odkazy a ukázkami na konkrétní díla současnosti.

Výtvarná příprava

Ve výtvarné přípravě se studenti naučí fotografovat s digitální zrcadlovkou i základům postprodukce fotografií.

Produkce

Produkce je činnost, kde je třeba mít klidnou povahu, nadhled, schopnost empatie s kreativními osobnostmi tvůrců. Nutné jsou i znalosti technologií při výrobě AVD a základní právní a ekonomické povědomí.

Stáhněte si plán oboru (pdf / 330 KB)


Denní studium

Rok studia zdarma

Uchazečům, kteří mají v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Při splnění podmínek je studium zdarma rozloženo do dvou let, přičemž v 1. roce studia student platí polovinu školného a ve 2. roce studia druhou polovinu školného.

Dvojjazyčná výuka

V rámci dvojjazyčného studia jsou vybrané předměty vyučovány přímo v angličtině. Studenti si díky tomu dokonale osvojí nejen slovní zásobu ze světa reklamy a umění, ale i další odborné výrazy a obraty. V prvním roce studia bude pro tuto skupinu navíc navýšena hodinová dotace anglického jazyka. Podle úrovně a schopností studijní skupiny budou postupně zařazovány předměty vyučované v AJ. Během prvních tří let studia budou studenti systematicky vedeni k úspěšnému získání mezinárodně uznávaných certifikátů z angličtiny – Cambridge English: First (FCE).

Denní studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Podmínkou nástupu ke studiu je mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání.

Dálkové studium

Toto čtyřleté studium je určeno všem, kteří si chtějí při zaměstnání doplnit středoškolské vzdělání a ukončit jej standardní maturitní zkouškou. Studium je vhodné pro uchazeče se zájmem o reklamu, marketing a umění, se schopností rozhodovat se a ovlivňovat pracovní týmy.

Studium probíhá formou sobotních konzultací, které se konají zpravidla 2x měsíčně. Jednotlivé předměty jsou hodnoceny v závěru daného pololetí na základě vypsaných zkoušek, seminárních prací atd. Studijní program vychází z koncepce oboru denního studia, která je upravena dle počtu stanovených konzultačních hodin, a je koncipován tak, aby zabezpečil požadovanou úroveň všeobecného vzdělávání a odborného vzdělávání.

Termíny konzultací dálkového studia školního roku 2019-20

Plán oboru – dálkové studium.


Přihláška a školné

Dny otevřených dveří

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.

Přihlášky do

1. 3. 2020

Přijímací řízení

14. 4. nebo 15. 4. 2020
náhradní termín: 13. 5. nebo 14. 5. 2020

Školné

denní studium  18 500–37 000 Kč
dálkové studium  27 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům o denní studium, kteří mají v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Absolventi

František Kast

grafický designér a majitel knihkupectví

„Škola Michael mi dala průpravu do reklamních agentur, kam jsem po maturitě nastoupil. Začínal jsem v malém studiu a skončil ve velké agentuře. Po několika letech jsem jí opustil a začal studovat vysokou uměleckou školu. Nyní se věnuji vydávání a úpravě knih.“

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky