O oboru

Kód a název Rámcového vzdělávacího programu (RVP): 63-41-M/01  Ekonomika a podnikání
Název Školního vzdělávacího programu (ŠVP): Management a produkce

Studenti získávají nejen potřebné znalosti z různých oblastí ekonomiky, marketingu, managementu, daní, účetnictví, obchodní korespondence apod., ale v rámci výuky se seznámí se všemi fázemi přípravy a výroby audiovizuálního díla. Výběrem literárních předloh, produkčním rozborem scénářů a samotnou realizací audiovizuálního díla tak obor nabízí studentům získání vhledu do světa reklamy a filmové produkce a výhody spolupráce s uměleckými obory školy Michael.

Nadstandardní jazykovou vybavenost získávají studenti výukou dvou cizích jazyků. Svůj talent a dovednosti pak uplatní při organizování školních akcí a další produkční činnosti.

 

Zázemí

Studium probíhá v inspirativním a tvořivém prostředí, studenti jsou podporováni v aktivním přístupu ke studiu a motivováni k účasti na různorodých projektech. Učí se pracovat v týmu, nést odpovědnost za svoji práci, být si navzájem partnery se spolužáky z uměleckých oborů. Své znalosti dokáží patřičně prezentovat, a to i v cizích jazycích. Naše ateliéry, určené k odborné výuce, jsou vybaveny nejkvalitnější technikou a nejmodernějším softwarem.

více o škole

Čím budu

Absolventi nacházejí uplatnění zejména v reklamních, produkčních a uměleckých agenturách, na manažerských pozicích, jako asistenti produkce či produkční. Pracují ve světě filmu, televize,  marketingu, umění. Mnozí se prosadí jako samostatní podnikatelé. Studenti jsou připraveni i pro další studium na naší VOŠ, VŠKK a na vysokých školách doma i v zahraničí.

Předměty a semináře

Dějiny a teorie reklamy

Naučíme vás, jak funguje moderní propagace, jak se tvoří účinné reklamní kampaně, jaké jsou zákonitosti marketingových komunikací.

Filmový seminář

Filmový seminář si klade za cíl seznámit studenty s historií kinematografie a pohyblivého obrazu obecně s odkazy a ukázkami na konkrétní díla současnosti.

Výtvarná příprava

Ve výtvarné přípravě se studenti naučí fotografovat s digitální zrcadlovkou i základům postprodukce fotografií.

Produkce

Produkce je činnost, kde je třeba mít klidnou povahu, nadhled, schopnost empatie s kreativními osobnostmi tvůrců. Nutné jsou i znalosti technologií při výrobě AVD a základní právní a ekonomické povědomí.

Stáhněte si plán oboru (pdf / 330 KB)


Denní studium

Rok studia zdarma

Uchazečům, kteří mají v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Při splnění podmínek je studium zdarma rozloženo do dvou let, přičemž v 1. roce studia student platí polovinu školného a ve 2. roce studia druhou polovinu školného.

Dvojjazyčná výuka

V rámci dvojjazyčného studia jsou vybrané předměty vyučovány přímo v angličtině. Studenti si díky tomu dokonale osvojí nejen slovní zásobu ze světa reklamy a umění, ale i další odborné výrazy a obraty. V prvním roce studia bude pro tuto skupinu navíc navýšena hodinová dotace anglického jazyka. Podle úrovně a schopností studijní skupiny budou postupně zařazovány předměty vyučované v AJ. Během prvních tří let studia budou studenti systematicky vedeni k úspěšnému získání mezinárodně uznávaných certifikátů z angličtiny – Cambridge English: First (FCE).

Denní studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Podmínkou nástupu ke studiu je mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání.

Dálkové studium

Toto čtyřleté studium je určeno všem, kteří si chtějí při zaměstnání doplnit středoškolské vzdělání a ukončit jej standardní maturitní zkouškou. Studium je vhodné pro uchazeče se zájmem o reklamu, marketing a umění, se schopností rozhodovat se a ovlivňovat pracovní týmy.

Studium probíhá formou sobotních konzultací, které se konají zpravidla 2x měsíčně. Jednotlivé předměty jsou hodnoceny v závěru daného pololetí na základě vypsaných zkoušek, seminárních prací atd. Studijní program vychází z koncepce oboru denního studia, která je upravena dle počtu stanovených konzultačních hodin, a je koncipován tak, aby zabezpečil požadovanou úroveň všeobecného vzdělávání a odborného vzdělávání.

Termíny konzultací dálkového studia školního roku 2021-22

Plán oboru – dálkové studium.


Podmínky přijetí a školné

Dny otevřených dveří

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.

Přihlášky do

1. 3. 2022

Pokud budou vyhlášena další kola přijímacího řízení, informace najdete v sekci Zájemci o studium.

Přijímací řízení

Podrobné informace (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete v sekci Zájemci o studium.

Školné

Bankovní spojení: 503 101 4256 / 5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Roční školné pro budoucí 1. ročník (ve školním roce 2022/2023) – denní studium

CHYTRÁ VOLBA PREMIUM
42 900 Kč 52 900 Kč
– bezplatná licence do hudební banky Fontána – bezplatná licence do hudební banky Fontána
– bezplatná přenositelná licence balíčku Adobe, která opravňuje žáka být přihlášen až na 2 zařízeních zároveň – bezplatná přenositelná licence balíčku Adobe, která opravňuje žáka být přihlášen až na 2 zařízeních zároveň
– příprava na certifikát z AJ – příprava na certifikát z AJ
– přípravný test na certifikát z AJ – přípravný test na certifikát z AJ
SLEVA 10 % SLEVA 5 % – uhrazení poplatku za certifikát z AJ
38 610 Kč 40 755 Kč – rozšířená výuka ČJ pro cizince
– sleva platí na 1 školní rok – sleva platí na 1 školní rok – v případě opakování ročníku 50% sleva na školném
– za předchozí rok studia musí mít žák v obou pololetích vyznamenání s průměrem 1,0 – za předchozí rok studia musí mít žák v obou pololetích vyznamenání s průměrem 1,01–1,50 – individuální přístup na studijním oddělení
– pro žáky 1. ročníku je rozhodující hodnocení za obě pololetí 8. třídy základní školy – pro žáky 1. ročníku je rozhodující hodnocení za obě pololetí 8. třídy základní školy – intenzivní konzultace před maturitní zkouškou

 

Roční školné pro budoucí 1. ročník (ve školním roce 2022/2023) – dálkové studium: 27 000 Kč

 

Absolventi

František Kast

grafický designér a majitel knihkupectví

„Škola Michael mi dala průpravu do reklamních agentur, kam jsem po maturitě nastoupil. Začínal jsem v malém studiu a skončil ve velké agentuře. Po několika letech jsem jí opustil a začal studovat vysokou uměleckou školu. Nyní se věnuji vydávání a úpravě knih.“

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky