Zájemci o studium


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO TALENTOVÉ ZKOUŠKY

ŠKOLNÉ


Přihláška

Přihlášky se podávají osobně nebo poštou na adresu školy:

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle doporučenou poštou pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.
Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Ke stažení:
PŘIHLÁŠKA pro umělecké obory

PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce – denní studium
PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce – dálkové studium


Přijímací řízení v dalších kolech

UMĚLECKÝ OBOR – 3. kolo, pouze pro obor:

 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/02 Užitá fotografie a média, ŠVP: Fotografie a nová média
  • předpokládaný počet přijatých: 3 žáci

termín podání přihlášky pro 3. kolo: do 15. 5. 2023
termín talentové zkoušky v 2. kole: 25. 5. 2023

PŘIHLÁŠKA pro umělecké obory

KRITÉRIA pro obor Fotografie a nová média ve 3. kole


EKONOMICKÝ OBOR – 2. kolo

 • obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce – denní studium
  • předpokládaný počet přijatých: 5 žáků

termín podání přihlášky pro 2. kolo: do 15. 5. 2023
termín přijímací zkoušky v 2. kole: 25. 5. 2023

PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce – denní studium

KRITÉRIA pro obor Management a produkce v denním studiu ve 2. kole.


DÁLKOVÉ STUDIUM – poskytujeme pouze v oboru:

 • obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce – dálkové studium

termín podání přihlášky: průběžně do 30. 6. 2023
termín pohovoru: individuálně dle dohody

PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce – dálkové studium

KRITÉRIA pro obor Management a produkce v dálkovém studiu

Kritéria pro obor FILMOVÁ TVORBA budou zveřejněna do konce září 2023.

Kritéria pro obor GRAFICKÝ DESIGN budou zveřejněna do konce září 2023.

Kritéria pro obor DESIGN INTERIÉRU budou zveřejněna do konce září 2023.

Kritéria pro obor MANAGEMENT A PRODUKCE ve 2. kole.

Kritéria pro obor MANAGEMENT A PRODUKCE v dálkovém studiu pro nástup do 1. ročníku.

Více informací k dálkovému studiu poskytne zástupkyně ředitelky pro dálkové studium Mgr. Dušanka Veitová, e-mail: veitovad@skolamichael.cz, tel: 725 767 920.

Výsledky přijímacího řízení s talentovou zkouškou do oboru Fotografie a nová média ve 3. kole konané dne 25. 5. 2023

Praha 27. 5. 2023

Výsledky přijímacího řízení:

obory Fotografie a nová média

Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 12. 6. 2023. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. Zápisové lístky se odevzdávají od 9.00 do 16.00 h na studijní oddělení školy nebo do kanceláře školy. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl nastoupit ke studiu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu na MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

 

Výsledky přijímacího řízení do oboru Management a produkce ve 2. kole konané dne 25. 5. 2023

Praha 27. 5. 2023

Výsledky přijímacího řízení:

obory Management a produkce

Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 12. 6. 2023. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. Zápisové lístky se odevzdávají od 9.00 do 16.00 h na studijní oddělení školy nebo do kanceláře školy. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl nastoupit ke studiu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu na MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

 

Podmínky nástupu ke studiu

Mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).
Studium je denní a čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.
Školní rok je rozdělen na 2 pololetí, za každé pololetí je žák hodnocen zvlášť.
Žák se stává žákem SŠ zpravidla 1. 9., nebo datem uvedeným v rozhodnutí o přestupu.

Ubytování

SŠ Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na internátech, kde se pravidelně ubytovávají naši žáci (ceny jsou orientační, vždy se informujte o aktuálních přímo v DM). Pro více informací kontaktujte studijní referentku Lucii Scholzovou.

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří nebo e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová
zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

+420 725 767 920
veitovad@skolamichael.cz
  Vaše informace budou zpracovány provozovatelem webu dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a použity pouze pro účely zpětného kontaktování na základě vyplněného formuláře. Nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro marketingové účely.

  Newsletter

  Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky