Zájemci o studium

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Přihláška

Přihlášky se podávají buď osobně, nebo poštou na adresu školy:

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle doporučenou poštou pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit další termíny přijímací zkoušky. V mimořádných případech lze termín přijímací zkoušky sjednat individuálně.

Filmová tvorba, Fotografická tvorba, Grafický design, Design interiéru

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX), zde v PDF
více informací k vyplnění přihlášky zde: povinné náležitosti přihlášky

  • termín podání přihlášky: 29. 11. 2019
  • do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů: 7. 1. 2020, nebo 9. 1. 2020
  • literární práce (jsou-li kritérii stanoveny) zaslat do 18. 12. 2019 na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz

Kritéria ke stažení

Přijímací a talentová zkouška pro umělecké obory

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit

  • talentovou zkoušku s předložením domácích prací
  • ústní pohovor nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu

Management a produkce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX), zde v PDF
více informací k vyplnění přihlášky zde: povinné náležitosti přihlášky

  • termín podání přihlášky: 28. 2. 2020
  • pořadí škol na přihlášce určuje termín přijímací zkoušky v 1. kole: duben 2020

Kritéria ke stažení

Přijímací zkouška pro obor Management a produkce

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit pouze v 1. kole přijímacích zkoušek jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky a školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a ústní pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

V dalších kolech pouze školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

Management a produkce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX), zde v PDF
více informací k vyplnění přihlášky zde: povinné náležitosti přihlášky

  • termín podání přihlášky: 28. 2. 2020
  • pořadí škol na přihlášce určuje termín přijímací zkoušky v 1. kole: duben 2020

Kritéria ke stažení

Přijímací zkouška pro obor Management a produkce

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit pouze v 1. kole přijímacích zkoušek jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky a školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a ústní pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

V dalších kolech pouze školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

Nevíte jak postupovat? Napište nám! 

Zde jsou pravidelně zveřejňovány výsledky přijímacích a talentových zkoušek

V současné době nejsou žádné výsledky k dispozici.

 

Školné

Školné pro školní rok 2019/2020 činí pro jednotlivé obory:

denní studium  47 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  47 000–48 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  24 000–48 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům, kteří mají v 7. a 8. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

denní studium  47 000–48 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  18 500–37 000 Kč
dálkové studium  27 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům o denní studium, kteří mají v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Nástup ke studiu

Podmínka nástupu ke studiu

Mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).

Studium je denní a čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Školní rok je rozdělen na 2 pololetí, za každé pololetí je žák hodnocen zvlášť.

Žák se stává žákem SŠ zpravidla 1. 9., nebo datem uvedeným v rozhodnutí o přestupu.

Ubytování

SŠ Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na internátech, kde se pravidelně ubytovávají naši žáci (ceny jsou orientační, vždy se informujte o aktuálních přímo v DM).

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří nebo e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Taťána Vycpálková
zástupkyně ředitelky pro denní studium

+420 725 071 829
vycpalkovat@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová
zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

+420 725 767 920
veitovad@skolamichael.cz
Vaše informace budou zpracovány provozovatelem webu dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a použity pouze pro účely zpětného kontaktování na základě vyplněného formuláře. Nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro marketingové účely.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky