Zájemci o studium


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO TALENTOVÉ ZKOUŠKY

ŠKOLNÉ


Přihláška

Přihlášky se podávají osobně nebo poštou na adresu školy:

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle doporučenou poštou pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.
Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Ke stažení:
elektronická PŘIHLÁŠKA (www.dipsy.cz) 


Přijímací řízení

UMĚLECKÉ OBORY

 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/17  Multimediální tvorba, ŠVP: Filmová tvorba
 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/02  Užitá fotografie a média, ŠVP: Fotografie a nová média
 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/05  Grafický design, ŠVP: Grafický design 
 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/05  Grafický design, ŠVP: Game design
 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/11  Design interiéru, ŠVP: Design interiéru

termín podání přihlášky: do 30. 11. 2023.
termín konání: přijímací řízení je dvoukolové – uchazeč nejprve vykoná talentovou zkoušku (TZ) a v případě úspěšně splněné TZ pokračuje v přijímacím řízení; tato část probíhá již bez účasti uchazečů ve škole

1. termín: TZ 4. 1.  a 5. 1. 2024
2. termín: TZ 9. 1. a 10. 1. 2024
(do přihlášky uchazeč uvádí 1. nebo 2. termín, den konání určuje škola)

PŘIHLÁŠKA pro umělecké obory


EKONOMICKÝ OBOR

 • obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01  Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce – denní studium

termín podání přihlášky pro 1. kolo: do 20. 2. 2024

 • přihlášku je možné podávat od 1. 2. 2024 elektronicky prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení DIPSY

termín jednotné přijímací zkoušky v 1. kole: 12. 4. a 15. 4. 2024 (školu, kde bude uchazeč konat JPZ v 1. a ve 2. termínu, určuje DIPSY)
termín školní přijímací zkoušky v 1. kole: 15. nebo 16. 4. 2024

elektronická PŘIHLÁŠKA (www.dipsy.cz) pro obor Management a produkce
listinná PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce

Informace budou postupně doplňovány na základě podkladů z MŠMT.


DÁLKOVÉ STUDIUM – poskytujeme pouze v oboru:

 • obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce – dálkové studium

termín podání přihlášky: průběžně do 30. 6. 2024
termín pohovoru: individuálně dle dohody

PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce – dálkové studium

Informace budou postupně doplňovány na základě podkladů z MŠMT.

Kritéria pro obor FILMOVÁ TVORBA v 1. kole.

Kritéria pro obor FOTOGRAFIE A NOVÁ MÉDIA v 1. kole.

Kritéria pro obor GRAFICKÝ DESIGN v 1. kole.

Kritéria pro obor GAME DESIGN v 1. kole.

Kritéria pro obor DESIGN INTERIÉRU v 1. kole.

Kritéria pro obor MANAGEMENT A PRODUKCE v 1. kole.

Více informací k dálkovému studiu poskytne zástupkyně ředitelky pro dálkové studium Mgr. Dušanka Veitová, e-mail: veitovad@skolamichael.cz, tel: 725 767 920.

Výsledky přijímacího řízení s talentovou zkouškou

Oznámení výsledku přijímacího řízení
a informace, na kterém místě by se uchazeč v rámci přijímacího řízení umístil, pokud splnil kritéria přijímacího řízení. Oznámení o výsledku přijímacího řízení není rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí uchazeče.

FILMOVÁ TVORBA
Počet přijímaných uchazečů 28. Vzhledem k tomu, že 3 uchazeči se hlásí i na jiný (pro ně prioritní) obor na škole Michael, má šanci na přijetí až 31. uchazeč v pořadí.

FOTOGRAFIE A NOVÁ MÉDIA
Počet přijímaných uchazečů 28. Vzhledem k tomu, že 2 uchazeči se hlásí i na jiný (pro ně prioritní) obor na škole Michael, má šanci na přijetí až 30. uchazeč v pořadí.

GRAFICKÝ DESIGN
Počet přijímaných uchazečů 40. Vzhledem k tomu, že 3 uchazeči se hlásí i na jiný (pro ně prioritní) obor na škole Michael, má šanci na přijetí až 43. uchazeč v pořadí.

GAME DESIGN
Počet přijímaných uchazečů 14.

DESIGN INTERIÉRU
Počet přijímaných uchazečů 27. Vzhledem k tomu, že 2 uchazeči se hlásí i na jiný (pro ně prioritní) obor na škole Michael, má šanci na přijetí až 30. uchazeč v pořadí.

Minimální počet bodů potřebný pro splnění kritérií přijímacího řízení je 106 bodů pro všechny obory.

Uchazeč, který podal přihlášku do 30. 11. 2023 do oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou, má právo změnit pořadí všech oborů (do kterých se přihlásil) do 15. 3. 2024 podáním nové přihlášky. Lze tak učinit prostřednictvím DIPSY nebo podáním přihlášky v listinné podobě. Uchazeč v nové přihlášce nemůže změnit obor, do kterého se přihlásil (pouze jeho pořadí). Pokud uchazeč tohoto práva nevyužije, platí pořadí uvedené v přihlášce podané k 30. 11. 2023.

Přihlášky podané k 30. 11. 2023 bude digitalizovat škola (uvedená na prvním místě v přihlášce) do informačního systému o přijímacím řízení DIPSY (https://dipsy.cz).

Při zápisu uchazeče do informačního systému o přijímacím řízení DIPSY tento systém přidělí uchazeči registrační číslo, pod kterým bude uchazeč veden do konce přijímacího řízení. Původně přidělený identifikační kód školou (uvedený v pozvánce) je určen pouze pro zveřejnění výsledků talentové zkoušky a celkového výsledku přijímacího řízení k 15. 2. 2024.

Uchazeč bude přijat do toho oboru vzdělání, který má v jeho přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí. Oznamování výsledků přijímacího řízení formou seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů se uskuteční až po celkovém zpřístupnění výsledků všech přihlášených uchazečů, a to 15. 5. 2024.

Více informací na www.prihlaskynastredni.cz

Výsledky přijímacího řízení do oboru Management a produkce

Zde budou zveřejněny výsledky do oboru Management a produkce v průběhu května 2024.

 

Podmínky nástupu ke studiu

Mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).
Studium je denní a čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.
Školní rok je rozdělen na 2 pololetí, za každé pololetí je žák hodnocen zvlášť.
Žák se stává žákem SŠ zpravidla 1. 9., nebo datem uvedeným v rozhodnutí o přestupu.

Ubytování

SŠ Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na internátech, kde se pravidelně ubytovávají naši žáci (ceny jsou orientační, vždy se informujte o aktuálních přímo v DM). Pro více informací kontaktujte studijní referentku Lucii Scholzovou.

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří nebo e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová
zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

+420 725 767 920
veitovad@skolamichael.cz
  Vaše informace budou zpracovány provozovatelem webu dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a použity pouze pro účely zpětného kontaktování na základě vyplněného formuláře. Nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro marketingové účely.

  Newsletter

  Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky