Zájemci o studium

Management a produkce

Důležité termíny
Podání přihlášky: do 1. 3. 2021
Přijímací zkouška: 5. 5. nebo 6. 5. 2021
Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky: 19. 5. 2021

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

kritéria a informace k přijímacímu řízení
pro obor MANAGEMENT A PRODUKCE, denní studium


Přihláška

Přihlášky se podávají osobně nebo poštou na adresu školy:

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle doporučenou poštou pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.
Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Ke stažení:
PŘIHLÁŠKA pro umělecké obory

PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce, denní studium
PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce, dálkové studium

Přijímací řízení

KÓDY UMĚLECKÝCH OBORŮ

obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/17 Multimediální tvorba, ŠVP: Filmová tvorba
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/02 Užitá fotografie a média, ŠVP: Fotografická tvorba
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/11 Design interiéru, ŠVP: Design interiéru
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/05 Grafický design, ŠVP: Grafický design a vizuální komunikace nebo Grafický design a postprodukce

Ke stažení: PŘIHLÁŠKA


TŘETÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • termín podání přihlášky: do 11. 3. 2021
 • termín talentové zkoušky: 18. 3. 2021

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Třetí kolo je vyhlášeno pro obory:

Fotografická tvorba – 6 volných míst
kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor FOTOGRAFICKÁ TVORBA

Grafický design – 6 volných míst
kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor GRAFICKÝ DESIGN


DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • termín podání přihlášky: do 9. 2. 2021
 • termín talentové zkoušky: 18. 2. 2021

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Druhé kolo je vyhlášeno pro obory

Fotografická tvorba – 10 volných míst
kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor FOTOGRAFICKÁ TVORBA

Grafický design – 5 volných míst
kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor GRAFICKÝ DESIGN

Design interiéru – 2 volná místa
kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor DESIGN INTERIÉRU


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • termín podání přihlášky: do 30. 11. 2020
 • do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů: 5. 1. nebo 7. 1. 2021

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor FILMOVÁ TVORBA

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor FOTOGRAFICKÁ TVORBA

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor GRAFICKÝ DESIGN

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor DESIGN INTERIÉRU

KÓD OBORU

obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce

Ke stažení: PŘIHLÁŠKA


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • termín podání přihlášky: do 1. 3. 2021
 • do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů: 14. 4. nebo 15. 4. 2021

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor MANAGEMENT A PRODUKCE, denní studium

KÓD OBORU

obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce

Ke stažení: PŘIHLÁŠKA

 

Přípravné kurzy

Nabízíme přípravné kurzy k talentovým zkouškám.

 

Výsledky talentových zkoušek pro umělecké obory
v 1. kole – 5. a 7. 1. 2021 a v náhradním termínu 18. 1. 2021

Praha 5. 2. 2021

Ředitelka školy Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., rozhodla podle ustanovení § 59, § 60 odst. 2, § 62 a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zveřejňuje výsledky přijímacího řízení:

obor Filmová tvorba
obor Fotografická tvorba
obor Grafický design
obor Design interiéru

Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj do 19. 2. 2021. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. Zápisové lístky se odevzdávají od 9.00 do 16.00 h na studijní oddělení školy nebo do kanceláře školy. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl nastoupit ke studiu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu na MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. (§ 60g odst. 7  školského zákona v platném znění).

Podepsání smlouvy o studiu se uskuteční v kanceláři studijního oddělení.  Přesný termín si, prosím, domluvte telefonicky na tel. čísle 602 314 047 nebo 267 915 905.

Všem uchazečům bude zasláno rozhodnutí školy o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu.

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

 

Výsledky přijímacího řízení – obor Management a produkce

Zde budou dne 19. 5. 2021 zveřejněny výsledky přijímací zkoušky pro obor Management a produkce.

Podmínky nástupu ke studiu

Mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).
Studium je denní a čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.
Školní rok je rozdělen na 2 pololetí, za každé pololetí je žák hodnocen zvlášť.
Žák se stává žákem SŠ zpravidla 1. 9., nebo datem uvedeným v rozhodnutí o přestupu.

Ubytování

SŠ Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na internátech, kde se pravidelně ubytovávají naši žáci (ceny jsou orientační, vždy se informujte o aktuálních přímo v DM).

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří nebo e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová
zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

+420 725 767 920
veitovad@skolamichael.cz
  Vaše informace budou zpracovány provozovatelem webu dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a použity pouze pro účely zpětného kontaktování na základě vyplněného formuláře. Nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro marketingové účely.

  Newsletter

  Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky