Zájemci o studium

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Nabízíme přípravné kurzy k talentovým zkouškám.

Přihláška

Přihlášky se podávají buď osobně, nebo poštou na adresu školy:

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

ke stažení: PŘIHLÁŠKA pro umělecké obory (XLSX)
ke stažení: PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce, denní studium (XLSX)
ke stažení: PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce, dálkové studium (XLSX)

Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle doporučenou poštou pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

KÓDY UMĚLECKÝCH OBORŮ

obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/17 Multimediální tvorba, ŠVP: Filmová tvorba
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/02 Užitá fotografie a média, ŠVP: Fotografická tvorba
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/11 Design interiéru, ŠVP: Design interiéru
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/05 Grafický design, ŠVP: Grafický design a vizuální komunikace nebo Grafický design a postprodukce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX)


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • termín podání přihlášky: 30. 11. 2020
  • do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů: 5. 1. nebo 7. 1. 2021

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor FILMOVÁ TVORBA

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor FOTOGRAFICKÁ TVORBA

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor GRAFICKÝ DESIGN

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor DESIGN INTERIÉRU

KÓD OBORU

obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX)


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • termín podání přihlášky: 1. 3. 2021
  • pořadí škol na přihlášce určuje termín přijímací zkoušky

Kritéria ke stažení a rozšířené informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny zde do 29. 1. 2021.

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit pouze v 1. kole přijímacích zkoušek jednotnou zkoušku formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a její aplikace a školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a ústní pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka se ověřuje v rámci pohovoru.

V dalších kolech pouze školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

KÓD OBORU

obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX)


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • termín podání přihlášky: 1. 3. 2021
  • pořadí škol na přihlášce určuje termín přijímací zkoušky

 

Nevíte jak postupovat? Napište nám! 

Výsledky talentových zkoušek pro umělecké obory

Zde budou zveřejněny výsledky talentových zkoušek pro umělecké obory.

 

Výsledky přijímacího řízení – obor Management a produkce

Zde budou zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek pro obor Management a produkce.

 

Školné

Školné pro školní rok 2020/2021 činí pro jednotlivé obory:

denní studium  47 000–58 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  47 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  24 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům, kteří mají v 7. a 8. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

denní studium  47 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  18 500–39 000 Kč
dálkové studium  27 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům o denní studium, kteří mají v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Nástup ke studiu

Podmínka nástupu ke studiu

Mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).

Studium je denní a čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Školní rok je rozdělen na 2 pololetí, za každé pololetí je žák hodnocen zvlášť.

Žák se stává žákem SŠ zpravidla 1. 9., nebo datem uvedeným v rozhodnutí o přestupu.

Ubytování

SŠ Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na internátech, kde se pravidelně ubytovávají naši žáci (ceny jsou orientační, vždy se informujte o aktuálních přímo v DM).

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří nebo e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová
zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

+420 725 767 920
veitovad@skolamichael.cz
Vaše informace budou zpracovány provozovatelem webu dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a použity pouze pro účely zpětného kontaktování na základě vyplněného formuláře. Nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro marketingové účely.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky