Zájemci o studium

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Ve školním roce 2020/2021 (nástup ke studiu od 1. 9. 2021)
proběhnou dny otevřených dveří v těchto termínech:

Přednostně určeno pro uchazeče o studium oboru Management a produkce (od 15 do 17 hodin).

  • 28. 1. 2021
  • 11. 2. 2021

Pokud Vám nevyhovuje žádný z nabízených termínů, mohou si uchazeči z devátých tříd domluvit individuální návštěvu naší školy na tel.: 702 265 150.

Nabízíme přípravné kurzy k talentovým zkouškám.

Přihláška

Přihlášky se podávají buď osobně, nebo poštou na adresu školy:

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

ke stažení: PŘIHLÁŠKA pro umělecké obory (XLSX)
ke stažení: PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce, denní studium (XLSX)
ke stažení: PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce, dálkové studium (XLSX)

Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle doporučenou poštou pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

KÓDY UMĚLECKÝCH OBORŮ

obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/17 Multimediální tvorba, ŠVP: Filmová tvorba
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/02 Užitá fotografie a média, ŠVP: Fotografická tvorba
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/11 Design interiéru, ŠVP: Design interiéru
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/05 Grafický design, ŠVP: Grafický design a vizuální komunikace nebo Grafický design a postprodukce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX)


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • termín podání přihlášky: do 30. 11. 2020
  • do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů: 5. 1. nebo 7. 1. 2021

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor FILMOVÁ TVORBA

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor FOTOGRAFICKÁ TVORBA

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor GRAFICKÝ DESIGN

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor DESIGN INTERIÉRU

KÓD OBORU

obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX)


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • termín podání přihlášky: do 1. 3. 2021
  • do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů: 14. 4. nebo 15. 4. 2021

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

kritéria a informace k přijímacímu řízení pro obor MANAGEMENT A PRODUKCE, denní studium

KÓD OBORU

obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX)


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • termín podání přihlášky: do 1. 3. 2021

 

Nevíte jak postupovat? Napište nám! 

Výsledky talentových zkoušek pro umělecké obory

Zde budou zveřejněny výsledky talentových zkoušek pro umělecké obory.

 

Výsledky přijímacího řízení – obor Management a produkce

Zde budou zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek pro obor Management a produkce.

 

Školné

Školné pro školní rok 2020/2021 činí pro jednotlivé obory:

denní studium  47 000–58 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  47 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  24 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům, kteří mají v 7. a 8. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

denní studium  47 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  18 500–39 000 Kč
dálkové studium  27 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům o denní studium, kteří mají v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Nástup ke studiu

Podmínka nástupu ke studiu

Mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).

Studium je denní a čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Školní rok je rozdělen na 2 pololetí, za každé pololetí je žák hodnocen zvlášť.

Žák se stává žákem SŠ zpravidla 1. 9., nebo datem uvedeným v rozhodnutí o přestupu.

Ubytování

SŠ Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na internátech, kde se pravidelně ubytovávají naši žáci (ceny jsou orientační, vždy se informujte o aktuálních přímo v DM).

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří nebo e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová
zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

+420 725 767 920
veitovad@skolamichael.cz
Vaše informace budou zpracovány provozovatelem webu dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a použity pouze pro účely zpětného kontaktování na základě vyplněného formuláře. Nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro marketingové účely.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky