Zájemci o studium


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO TALENTOVÉ ZKOUŠKY

ŠKOLNÉ


Přihláška

Přihlášky se podávají osobně nebo poštou na adresu školy:

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle doporučenou poštou pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.
Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Ke stažení:
PŘIHLÁŠKA pro umělecké obory

PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce – denní studium
PŘIHLÁŠKA pro obor Management a produkce – dálkové studium


Přijímací řízení

KÓDY UMĚLECKÝCH OBORŮ

 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/17 Multimediální tvorba, ŠVP: Filmová tvorba
 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/02 Užitá fotografie a média, ŠVP: Fotografie a nová média
 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/11 Design interiéru, ŠVP: Design interiéru
 • obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/05 Grafický design, ŠVP: Grafický design

termín podání přihlášky pro 1. kolo: do 30. 11. 2022
termín talentové zkoušky v 1. kole: 5. 1. nebo 10. 1. 2023 – do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů


KÓDY NEUMĚLECKÝCH OBORŮ

 • obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce – denní studium
 • obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce – dálkové studium

termín podání přihlášky pro 1. kolo: do 1. 3. 2023
termín přijímací zkoušky v 1. kole: 13. 4. nebo 14. 4. 2023 – pořadí škol uvedených v přihlášce určuje termín konání přijímací zkoušky na dané škole

Kritéria pro obor FILMOVÁ TVORBA.

Kritéria pro obor FOTOGRAFIE A NOVÁ MÉDIA.

Kritéria pro obor GRAFICKÝ DESIGN.

Kritéria pro obor DESIGN INTERIÉRU.

Kritéria pro obor MANAGEMENT A PRODUKCE.

Více informací ke studiu poskytne zástupkyně ředitelky pro dálkové studium Mgr. Dušanka Veitová, e-mail: veitovad@skolamichael.cz, tel: 725 767 920.

Výsledky talentových a přijímacích zkoušek

Zde budou nejdříve 5. 2. 2023 zveřejněny výsledky talentových zkoušek.
Zde budou na začátku května 2023 zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek.

Podmínky nástupu ke studiu

Mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).
Studium je denní a čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.
Školní rok je rozdělen na 2 pololetí, za každé pololetí je žák hodnocen zvlášť.
Žák se stává žákem SŠ zpravidla 1. 9., nebo datem uvedeným v rozhodnutí o přestupu.

Ubytování

SŠ Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na internátech, kde se pravidelně ubytovávají naši žáci (ceny jsou orientační, vždy se informujte o aktuálních přímo v DM). Pro více informací kontaktujte studijní referentku Lucii Scholzovou.

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří nebo e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová
zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

+420 725 767 920
veitovad@skolamichael.cz
  Vaše informace budou zpracovány provozovatelem webu dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a použity pouze pro účely zpětného kontaktování na základě vyplněného formuláře. Nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro marketingové účely.

  Newsletter

  Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky