Zájemci o studium

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Přihláška

Přihlášky se podávají buď osobně, nebo poštou na adresu školy:

Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
Machkova 1646
149 00  Praha 4

Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Po obdržení přihlášky Vám studijní oddělení pošle doporučenou poštou pozvánku k přijímací zkoušce s podrobnými instrukcemi.

V případě většího zájmu uchazečů může ředitelka školy vyhlásit další termíny přijímací zkoušky. V mimořádných případech lze termín přijímací zkoušky sjednat individuálně.

obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/17 Multimediální tvorba, ŠVP: Filmová tvorba
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/02 Užitá fotografie a média, ŠVP: Fotografická tvorba
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/11 Design interiéru, ŠVP: Design interiéru
obor vzdělání (kód a název): 82-41-M/05 Grafický design, ŠVP: Grafický design a vizuální komunikace nebo Grafický design a postprodukce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX), zde v PDF


TŘETÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • termín podání přihlášky: 18. 5. 2020
 • termín přijímací zkoušky: 27. 5. 2020

rozšířené informace k přijímacímu řízení pro umělecké obory

Kritéria ke stažení

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit

 • talentovou zkoušku s předložením domácích prací
 • ústní pohovor nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • termín podání přihlášky: 26. 2. 2020
 • do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů: 5. 3. 2020 nebo 17. 3. 2020

rozšířené informace k přijímacímu řízení pro umělecké obory

Kritéria ke stažení

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit

 • talentovou zkoušku s předložením domácích prací
 • ústní pohovor nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • termín podání přihlášky: 30. 11. 2019
 • do přihlášky uveďte POUZE jeden z termínů: 7. 1. 2020, nebo 9. 1. 2020
 • literární práce (jsou-li kritérii stanoveny) zaslat do 18. 12. 2019 na e-mail: scholzoval@skolamichael.cz

rozšířené informace k přijímacímu řízení pro umělecké obory

Kritéria ke stažení

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit

 • talentovou zkoušku s předložením domácích prací
 • ústní pohovor nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu

obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX)


DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • termín podání přihlášky: 24. 6. 2020
 • termín přijímací zkoušky: 2. 7. 2020

rozšířené informace k přijímacímu řízení pro obor Management a produkce

Kritéria ke stažení

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit

 • ústní pohovor nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu

přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

aktuální informace k přijímacímu řízení 2019/2020 vzhledem k mimořádné situaci 

čestné prohlášení

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX), zde v PDF
rozšířené informace k přijímacímu řízení pro obor Management a produkce

 • termín podání přihlášky: 1. 3. 2020
 • pořadí škol na přihlášce určuje termín přijímací zkoušky

Kritéria ke stažení

Přijímací zkouška pro obor Management a produkce

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit pouze v 1. kole přijímacích zkoušek jednotnou zkoušku formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a její aplikace a školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a ústní pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka se ověřuje v rámci pohovoru.

V dalších kolech pouze školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

obor vzdělání (kód a název): 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management a produkce

přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

aktuální informace k přijímacímu řízení 2019/2020 vzhledem k mimořádné situaci 

čestné prohlášení

ke stažení: PŘIHLÁŠKA (XLSX), zde v PDF
rozšířené informace k přijímacímu řízení pro obor Management a produkce

 • termín podání přihlášky: 1. 3. 2020
 • pořadí škol na přihlášce určuje termín přijímací zkoušky

Kritéria ke stažení

Přijímací zkouška pro obor Management a produkce

Zkouška je jednokolová a koná se v jednom dni.

Uchazeč musí složit pouze v 1. kole přijímacích zkoušek jednotnou zkoušku formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a její aplikace a školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a ústní pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka se ověřuje v rámci pohovoru.

V dalších kolech pouze školní část formou ústního pohovoru nad domácími pracemi a pohovor o všeobecném kulturněspolečenském rozhledu.

Nevíte jak postupovat? Napište nám! 

Výsledky talentových zkoušek pro umělecké obory

Zde budou zveřejněny výsledky talentových zkoušek.

 

Výsledky přijímacího řízení – obor Management a produkce

Praha 2. 7. 2020

Ředitelka školy Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., rozhodla podle ustanovení § 59, § 60 odst. 2 a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zveřejňuje výsledky přijímacího řízení:

obor Management a produkce – 2. kolo

V souladu s kritérii je nejnižší počet bodů pro přijetí ke vzdělávání 30 bodů.

Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Odevzdáním zápisového lístku potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. Zápisové lístky se odevzdávají v pracovních dnech v kanceláři školy nebo na studijní oddělení. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl nastoupit ke studiu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu na MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. (§ 60g odst. 7  školského zákona v platném znění).

Podepsání smlouvy o studiu se uskuteční v kanceláři studijního oddělení.  Přesný termín si, prosím, domluvte telefonicky na tel. čísle 602 314 047 nebo 267 915 905.

Nepřijatým uchazečům bude zaslán doporučený dopis s rozhodnutím nepřijetí.

Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

 

Školné

Školné pro školní rok 2020/2021 činí pro jednotlivé obory:

denní studium  47 000–58 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  47 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  24 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům, kteří mají v 7. a 8. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

denní studium  47 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

denní studium  18 500–39 000 Kč
dálkové studium  27 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Uchazečům o denní studium, kteří mají v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Nástup ke studiu

Podmínka nástupu ke studiu

Mít zcela a úspěšně ukončené základní vzdělávání (mít uzavřenou 9. třídu ZŠ).

Studium je denní a čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Školní rok je rozdělen na 2 pololetí, za každé pololetí je žák hodnocen zvlášť.

Žák se stává žákem SŠ zpravidla 1. 9., nebo datem uvedeným v rozhodnutí o přestupu.

Ubytování

SŠ Michael nemá vlastní ubytovací zařízení, můžeme však doporučit ubytování na internátech, kde se pravidelně ubytovávají naši žáci (ceny jsou orientační, vždy se informujte o aktuálních přímo v DM).

Dotazy?

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří nebo e-mailem nebo telefonicky.

Lucie Scholzová
studijní referentka

+420 602 314 047
scholzoval@skolamichael.cz

Mgr. Dušanka Veitová
zástupkyně ředitelky pro dálkové studium

+420 725 767 920
veitovad@skolamichael.cz
Vaše informace budou zpracovány provozovatelem webu dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a použity pouze pro účely zpětného kontaktování na základě vyplněného formuláře. Nebudou poskytnuty třetím stranám ani použity pro marketingové účely.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky