O oboru

Kód a název Rámcového vzdělávacího programu (RVP): 82-41-M/11  Design interiéru
Název Školního vzdělávacího programu (ŠVP): Design interiéru

V nabídce oborů naší školy se jedná o nejmladší samostatnou specializaci (od roku 2017) a my máme velkou radost, že se patronem tohoto oboru stalo renomované architektonické a designérské studio de.fakto, které na trhu působí přes dvacet let.
Tvorba interiéru stojí na základech komplexního výtvarného uvažování a prostorové představivosti autora. Při studiu se dozvíte, jak pracovat s prostorem od prvotních skic až po 3D počítačový výstup. Součástí výuky je kresba, nezbytná k pochopení principů perspektivy i vyjádření myšlenek. Kreativitu studentů dále rozvíjíme studiem teorie barvy a tvarové psychologie. Design interiéru jako tvůrčí obor svým širokým záběrem přesahuje do mnoha dalších oblastí – od produktového designu přes design nábytku až po architekturu v nejširším slova smyslu. Nenaučíme vás jen to, jak pracovat s materiály, jak využívat moderní technologie a postupy, ale rovněž jak úspěšně prezentovat své projekty před klienty. Zkušenosti získáte od nejvýznamnějších osobností z oboru interiérového designu a architektury, kteří vás společně se špičkovými pedagogy připraví na pro budoucí dráhu nezávislého interiérového designéra, případně i pro navazující studium na univerzitě.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Pro všechny uchazeče,  kteří mají za první pololetí v 7. a za obě pololetí v 8. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Zázemí

Design interiéru disponuje zbrusu novým ateliérem, umožňující setkávání studentů napříč ročníky. Vytváříte skici a modely, ve špičkově vybaveném počítačovém ateliéru zpracováváte projekty v programech SketchUp, Rhinoceros 3D, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator nebo Adobe InDesign. Studijní a prostorová kresba a modelování probíhá v moderně vybavených výtvarných ateliérech školy.

více o škole

Čím budu

Proč si neotevřít své vlastní studio! Díky širokému záběru tohoto oboru se osvědčíte i ve větších firmách jako produktoví designéři nebo vizual merchandiserové. Můžete se však rovněž zapojit do pracovních kolektivů architektonických či interiérových studií, studovat dál jak na naší VOŠ, VŠKK, tak na vysokých školách doma i v zahraničí.

Předměty a semináře

3D modelování

Ve výuce 3D se studenti seznámí především s programem Rhinocerus 3D. Zaměřují se na modelování produktů, které následně mohou použít ve svých interiérových projektech.

Design interiéru

V prvních ročnících studenti tvoří skici nábytku i jiného vybavení interiéru a ručně zakreslují prostor. Svoje nápady prezentují pravidelně. Od třetího ročníku přecházejí k vizualizacím v počítači a zaměřují se více na práci s klientem. Během výuky se studenti seznámí s historií a současností oboru.

Konstrukce

Studiem konstrukce studenti získávají přehled o materiálech a technologiích použitelných v budoucí praxi. Naučí se správně zakreslit půdorys a použít vhodný materiál.

Studijní kresba

Kresba zaměřená na vnímání a zachycení prostoru je specifickým požadavkem pro interiérové designéry a architekty. Učí studenty vnímat prostor a orientovat se v perspektivě.

Stáhněte si plán oboru (pdf / 324 KB)

Podmínky přijetí a školné

Rok studia zdarma

Uchazečům, kteří mají v prvním pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Při splnění podmínek je studium zdarma rozloženo do dvou let, přičemž v 1. roce studia student platí polovinu školného a ve 2. roce studia druhou polovinu školného.

Dny otevřených dveří

Zveme vás na dny otevřených dveří

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.

Přijímací řízení

Podrobné informace (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete v sekci Zájemci o studium.

Školné

ROK STUDIA ZDARMA

 • Stipendium „Rok studia zdarma“ se uděluje jednorázově pouze u tarifů Chytrá volba a Premium a je rozděleno na 2 po sobě jdoucí školní roky (za 1. ročník je školné ve výši poloviny školného a za 2. ročník opět ve výši poloviny školného) za předpokladu, že žák bude mít za obě pololetí v 7. třídě a za obě pololetí v 8. třídě základní školy vyznamenání.

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM 5 % a 10 %:

 • Prospěchové stipendium se uděluje každoročně pouze u tarifů Chytrá volba a Premium, a to na základě hodnocení na vysvědčení za předcházející školní rok.
  Pro žáky 1. ročníku je rozhodující hodnocení za obě pololetí 8. třídy základní školy
 • Podmínky pro udělení stipendia: vyznamenání a průměr 1,0 → sleva 10 %; vyznamenání a průměr 1,01-1,50 → sleva 5 %.

ZÁKLAD

Ekonomická varianta pro studium.

67 900 Kč

CHYTRÁ VOLBA

Oblíbená varianta, která představuje optimální poměr mezi cenou a tím, co student v ceně získává.

69 900 Kč

 • Bezplatná licence v hodnotě 5 000 Kč až 10 000 Kč ročně (ADOBE, hudební banka)
 • Rozšířená výuka AJ a možnost certifikátu …
 • 50% sleva na školném v případě opakování ročníku
 • Možnost zapůjčení vybrané techniky

Nejoblíbenější
varianta

PREMIUM

Nadstandardní varianta, která obsahuje mnoho výhod navíc.

79 900 Kč

 • viz Chytrá volba
 • Individuální přístup na studijním oddělení
 • Rozšířená výuka českého jazyka pro cizince

Absolventi

František Kast

grafický designér a majitel knihkupectví

„Škola Michael mi dala průpravu do reklamních agentur, kam jsem po maturitě nastoupil. Začínal jsem v malém studiu a skončil ve velké agentuře. Po několika letech jsem jí opustil a začal studovat vysokou uměleckou školu. Nyní se věnuji vydávání a úpravě knih.“

Práce studentů

Inspiruj se nejlepšími prácemi studentů, I ty tu můžeš být.

Ptačí budka

Autor: Martin Schütz Interiér

Věšák

Autor: Piskáčková, Petráková Interiér

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky