O oboru

Kód a název Rámcového vzdělávacího programu (RVP): 82-41-M/11  Design interiéru
Název Školního vzdělávacího programu (ŠVP): Design interiéru

Figuruje od 2017 v nabídce oborů naší školy jako nejmladší samostatná specializace. Studenti se zde dozvídají, jak pracovat s prostorem od prvotních skic až po 3D počítačový výstup. Patronaci nad oborem převzalo renomované architektonické studio de.fakto, které na trhu působí už řadu let. Tvorba interiéru stojí na základech komplexního výtvarného uvažování a prostorové představivosti autora. Součástí výuky je kresba, nezbytná k pochopení principů perspektivy i vyjádření myšlenek. Kreativitu studentů dále rozvíjí i studium teorie barvy a tvarové psychologie. Design interiéru jako tvůrčí obor přesahuje svým širokým záběrem do mnoha dalších oblastí – od produktového designu přes design nábytku až po architekturu v nejširším slova smyslu.

Budoucí designéři se během studia seznámí s pestrou škálou materiálů, technologií a postupů, naučí se jak komunikovat s klientem a prezentovat své projekty. Zkušenosti jim předávají renomované osobnosti z oboru interiérového designu a architektury. Připraví je tak pro budoucí dráhu nezávislého interiérového designéra i pro další studium.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Pro všechny uchazeče,  kteří mají za první pololetí v 7. a za obě pololetí v 8. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Zázemí

Design interiéru disponuje zbrusu novým ateliérem, kde se potkávají studenti všech ročníků. Je zde zázemí pro tvorbu skic a modelů, v moderně vybaveném počítačovém ateliéru studenti zpracovávají své projekty v programech SketchUp, Rhinoceros 3D, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator nebo Adobe InDesign. Výuka studijní kresby, prostorové kresba a modelování probíhá v dalších výtvarných ateliérech školy.

více o škole

Čím budu

Absolventi si mohou otevřít své vlastní studio a pracovat samostatně. Díky širokému záběru tohoto oboru se osvědčí i ve větších firmách jako produktoví designéři nebo vizual merchandiserové. Více dalších zkušeností získávají v pracovních kolektivech architektonických či interiérových studií. Studenti jsou připraveni i pro další studium na naší VOŠ, VŠKK a na vysokých školách doma i v zahraničí.

Předměty a semináře

3D modelování

Ve výuce 3D se studenti seznámí především s programem Rhinocerus 3D. Zaměřují se na modelování produktů, které následně mohou použít ve svých interiérových projektech.

Design interiéru

V prvních ročnících studenti tvoří skici nábytku i jiného vybavení interiéru a ručně zakreslují prostor. Svoje nápady prezentují pravidelně. Od třetího ročníku přecházejí k vizualizacím v počítači a zaměřují se více na práci s klientem. Během výuky se studenti seznámí s historií a současností oboru.

Konstrukce

Studiem konstrukce studenti získávají přehled o materiálech a technologiích použitelných v budoucí praxi. Naučí se správně zakreslit půdorys a použít vhodný materiál.

Studijní kresba

Kresba zaměřená na vnímání a zachycení prostoru je specifickým požadavkem pro interiérové designéry a architekty. Učí studenty vnímat prostor a orientovat se v perspektivě.

Stáhněte si plán oboru (pdf / 324 KB)

Podmínky přijetí a školné

Rok studia zdarma

Uchazečům, kteří mají v prvním pololetí 7. ročníku a za obě pololetí 8. ročníku ZŠ vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Při splnění podmínek je studium zdarma rozloženo do dvou let, přičemž v 1. roce studia student platí polovinu školného a ve 2. roce studia druhou polovinu školného.

Dny otevřených dveří

Zveme vás na dny otevřených dveří

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.

Přihlášky do

30. 11. 2021

Pokud budou vyhlášena další kola přijímacího řízení, informace najdete v sekci Zájemci o studium.

Přijímací řízení

Podrobné informace (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete v sekci Zájemci o studium.

Školné

ROK STUDIA ZDARMA – STIPENDIUM*
– Slevu na školném v hodnotě 1 školního roku získá student v případě, že v předchozím studiu na základní škole, (v prvním pololetí 7. třídy a obě pololetí 8. třídy), prospěl s vyznamenáním.

* Rok studia zdarma – sleva na školném je rozdělena do dvou školních let

Školné

Absolventi

František Kast

grafický designér a majitel knihkupectví

„Škola Michael mi dala průpravu do reklamních agentur, kam jsem po maturitě nastoupil. Začínal jsem v malém studiu a skončil ve velké agentuře. Po několika letech jsem jí opustil a začal studovat vysokou uměleckou školu. Nyní se věnuji vydávání a úpravě knih.“

Práce studentů

Inspiruj se nejlepšími prácemi studentů, I ty tu můžeš být.

Ptačí budka

Autor: Martin Schütz Interiér

Věšák

Autor: Piskáčková, Petráková Interiér

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky