Digitální propast

Název: Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií a podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2023.

Registrační číslo: MSMT-8393/2023-2

Termín: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – oblast A, poskytlo naší škole finanční prostředky na pořízení mobilních digitálních technologií určených pro studenty střední školy. Z těchto prostředků škola nakoupila iPady pro obory Grafický design a Filmová tvorba. Tyto iPady se průběžně zapůjčují studentům školy, kteří nemají k dispozici digitální techniku pro vzdělávání.

Druhá část – oblast B poskytnuté dotace bude na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami.
Z těchto prostředků škola nakoupila iPady pro obory Grafický design a filmovou techniku pro obor Filmová tvorba.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky