Archiv projektů

Ukončené projekty:

  • Projekt Yelp /Young Europeans Learning About Politics
  • Erasmus+ projekt NOMA
  • Projekt Šablony od 1. 6. 2017 na škole Michael

Projekt Yelp / Young Europeans Learning About Politics

Projekt YELP je svým obsahem na naší škole ojedinělý. Ve spolupráci se středními školami z Portugalska, Belgie a Německa chceme podporovat diskuzi a reflexi témat spojených s Evropou, Evropskou unií a politikou. Cílem projektu je prostřednictvím zábavných aktivit vyvolat ve studentech zájem o politiku každodenního života a poskytnout jim nástroje, kterými mohou uchopit svou roli aktivního občana, který je schopen podílet se na rozhodování v rámci Evropy. Stěžejními tématy budou životní prostředí, vzdělávání, chudoba a nezaměstnanost. Studenti by se měli naučit, jak se podílet na rozhodování prostřednictvím schopnosti vyjádřit vlastní postoj. Budou mít příležitost účastnit se diskuzí a pochopit, co to znamená být obyvatel Evropy a jaká jsou naše práva a povinnosti. Společně budeme tvořit vizi pro Evropu budoucnosti!

Více o projektu

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.“

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“


 

Erasmus+ projekt NOMA

KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – 2015-1-CZ01-KA102 – 013432
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání v rámci projektů Erasmus+

V rámci tohoto projektu jsou organizovány odborné stáže jak pro učitele, tak pro studenty SŠ i VOŠ. Učitelé mají možnost podílet se na výukových a školících pobytech a pracovních stážích, které podporují jejich profesní rozvoj. Studenti se účastní odborných stáží přímo ve firmách nebo na odborných pracovištích našich partnerských škol.

Více o projektu

Partnerské země:
Slovensko, Finsko, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko

V květnu 2017 byl schválen nový dvouletý projekt NOMA II, odborné stáže budou tedy pokračovat i v dalších letech. Do projektu se nově zapojí další partneři v Lotyšsku (Riga) a ve Španělsku (Sevilla).


 

Projekt Šablony od 1. 6. 2017 na škole Michael

V období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 probíhá na škole MICHAEL projekt REALIZACE ŠABLON NA ŠKOLE MICHAEL – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0004507, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím CLIL ve výuce na SŠ, čímž je podporováno využití cizích jazyků při výuce odborných předmětů, a dále prostřednictvím zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ, díky čemuž dojde k prohloubení spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů. Díky projektu dojde také k personálnímu posílení o školního asistenta na SŠ, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na VOŠ.

Výstupem projektu je práce školního asistenta na SŠ, školního kariérového poradce na SŠ a VOŠ a práce koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele na VOŠ. Dalším výstupem projektu jsou podpoření pedagogové v rámci CLIL ve výuce na SŠ a spolupráce pedagogů VOŠ s odborníky z praxe v rámci odborných předmětů.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky