Ombudsman

Ombudsman nemá exekutivní pravomoci, ale rád Vám pomůže v zákonem dané lhůtě s řešením připomínek k chodu školy, výuky, k práci pedagogického sboru i vedení školy, s plněním mediační a „svěřovací“ funkce, s řešením etických problémů.

Pro tuto funkci jsme vybrali na škole nezávislého odborníka – doc. PhDr. Ivo Zapletala, CSc., který vystudoval nejprve matematiku a později pedagogiku a psychologii. Pracoval jako vedoucí vědecký pracovník na Československé Akademii věd, přednášel externě na UK, publikoval v oblasti logiky, metodologie pedagogiky a psychologie. Je zřizovatelem sítě soukromých podnikatelských škol /1. KŠPA/. V poslední době shrnul své životní i pracovní postřehy v publikaci: Zkušenost je /ne/sdělitelná.

Na ombudsmana školy se mohou obracet studenti, profesoři i veřejnost s pozitivními i kritickými podněty, sloužícími k odstranění nedostatků a zvýšení úrovně školy, a to e-mailem nebo po domluvě i osobně.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky