Výchovné poradenství

Výchovný poradceMgr. Jakub Altman

Školní metodik prevenceMgr. Ilona Zavřelová

Školní psycholožka  Mgr. Eva Lochovská

Spádová poradna – PPP Kupeckého 576, Praha 4, stanice metra Háje, tel.: 272 918 682.

Výchovné poradenství se na naší škole zaměřuje na oblasti:

Řešení individuálních problémů žáků a studentů, které souvisí s jejich psychickým a sociálním zráním. Ve věkové skupině středoškoláků je charakteristická určitá psychická i sociální nevyrovnanost, což může vést k situacím, které pak studenti obtížně zvládají.

Při řešení osobních a učebních problémů studentů spolupracujeme s psycholožkou Mgr. M. Vaňkovou, Ph.D., a to zejména v případech, které se mohou vyskytnout v souvislosti se studiem, dále v případě prevence sociálněpatologických jevů, osobních psychických problémů, využití volného času, učebních problémů apod. Konzultací s psycholožkou využívají studenti školy, učitelé a rodiče studentů po předchozí telefonické domluvě.

Studijní problematika – adaptace na podmínky a formu studia u nových studentů naší školy a dále průběžné zvládnutí učiva. Příprava k maturitě a následnému vysokoškolskému studiu. Tyto otázky jsou většinou řešeny na úrovni spolupráce třídního učitele, výchovného poradce, rodičů, popř. psycholožky, zejména v případech nedostatečných studijních výsledků a s tím spojené nutnosti přechodu na vhodnější typ střední školy.

Přihlášky na vysoké školy, vyšší odborné školy

Nedílnou součástí činnosti výchovného poradce je poskytnout maturantům informace o dalších možnostech studia v České republice i v zahraničí a být nápomocen při správném vyplňování přihlášek.

Program protidrogové prevence a dalších sociálně negativních jevů

Každým rokem se zapojujeme do grantových programů ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA. Preventivní program školy je každoročně aktualizován. Je zaměřen na primární i sekundární prevenci vzhledem k věku studentů.

Realizace preventivního programu na škole:

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky