Harmonogram školního roku 2017/2018

Zimní období

Zahájení školního roku a zápis studentů 4. 9. 2017: 3. r. v 10 h, 2. r. v 11 h; 1. r. v 13 h
Školní výuka v zimním období od 5. 9. 2017 – 10. 1. 2018
Dny otevřených dveří 26. 9., 5. a 17. 10., 2. a 23. 11., 15–17 h.
Podzimní termín absolutoria bude upřesněno
Festival Čtení ve vlaku 18.–21. 9. 2017
Ředitelské volno a podzimní prázdniny 25. 10., 26. 10.–27. 10. 2017
Ředitelské volno a vánoční prázdniny 22. 12., 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Zkouškové zimní období 11. 1.–31. 1. 2018
Předložení studijních průkazů ke kontrole za zimní období do 1. 2. 2018

Letní období

Dny otevřených dveří 23. 1., 15. 2. a 27. 2. 2018, 15–17 h.
Školní výuka v letním období 1. 2.–8. 6. 2018
Jarní prázdniny 5. 2.–9. 2. 2018
Dny otevřených dveří 19. 4., 3. 5. a 17. 5., 10–15 h.
Reprezentační ples 21. 3. 2018
Ředitelské volno a velikonoční prázdniny 26. 3.–2. 4. 2018
Přihlášky k absolutoriu bude upřesněno
Odevzdání absolventských prací bude upřesněno
FESTMICHAEL 13. 6. 2018
Předložení indexů, kontrola indexů 3. r. do 29. 5. 2018
Odborná praxe 1. a 2. r. bude upřesněno
Přijímací a talentové zkoušky bude upřesněno
Studijní volno 3. r. bude upřesněno
Absolutorium bude upřesněno
Zkouškové letní období bude upřesněno
Předložení studijních průkazů ke kontrole za letní období do 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny 30. 6.–31. 8. 2018
Zahájení školního roku 2018/2019 3. 9. 2018