Harmonogram školního roku 2016/2017

Podzimní termín absolutoria 4. 10.–6. 10. 2016

Zimní období

Zahájení školního roku a zápis studentů 1. 9. 2016: 3. r. v 10 h., 2. r. v 11 h.; 1. r. v 13 h.
Školní výuka v zimním období od 2. 9. 2016 – 8. 1. 2017
Den otevřených dveří 29. 9. 2016, 15–17 h.
Dny otevřených dveří 6. 10. a 20. 10., 15–17 h.
Řed. volno a podzimní prázdniny 24. 10.–27. 10. 2016
Dny otevřených dveří 3. 11. a 24. 11., 15–17 h.
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016. – 2. 1. 2017
Zkouškové zimní období 11. 1.–31. 1. 2017
Předložení studijních průkazů ke kontrole za zimní období do 2. 2. 2017

Letní období

Dny otevřených dveří 31. 1., 16. 2. a 28. 2. 2017, 15–17 h.
Školní výuka v letním období 1. 2.–9. 6. 2017
Jarní prázdniny 13. 3.–17. 3. 2017
Dny otevřených dveří 27. 4., 11. 5. a 18. 5., 10–15 h.
Reprezentační ples 28. 3. 2017
Ředitelské volno a velikonoční prázdniny 10. 4.–14. 4. 2017
Přihlášky k absolutoriu do 31. 3. 2017
Odevzdání absolventských prací do 28. 4. 2017
Zkouškové období pro 3. r. 9. 5.–29. 5. 2017
Předložení indexů, kontrola indexů 3. r. do 29. 5. 2017
Odborná praxe 1. a 2. r. 22. 5.–2. 6. 2017
Přijímací a talentové zkoušky 14. 6. 2017
Studijní volno 3. r. 5.–9. 6. 2017
Absolutorium 12.–14. 6. 2017
Zkouškové letní období 12. 6.–30. 6. 2017
Předložení studijních průkazů ke kontrole za letní období do 30. 6. 2017
Hlavní prázdniny 1. 7.–1. 9. 2017
Zahájení školního roku 2017/2018 4. 9. 2017