Harmonogram školního roku 2017/2018

Zimní období

Zahájení školního roku a zápis studentů 4. 9. 2017: 3. r. v 10 h, 2. r. v 11 h; 1. r. v 13 h
Školní výuka v zimním období od 5. 9. 2017 – 10. 1. 2018
Dny otevřených dveří 26. 9., 5. a 17. 10., 2. a 23. 11., 15–17 h.
Podzimní termín absolutoria bude upřesněno
Festival Čtení ve vlaku 18.–21. 9. 2017
Ředitelské volno a podzimní prázdniny 25. 10., 26. 10.–27. 10. 2017
Ředitelské volno a vánoční prázdniny 22. 12., 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Zkouškové zimní období 11. 1.–31. 1. 2018
Předložení studijních průkazů ke kontrole za zimní období do 1. 2. 2018

Letní období

Zkouškové období 3. r. 2. 5.–23. 5. 2018
Školní výuka v letním období 1. 2.–29. 6.
Jarní prázdniny 5. 2.–9. 2.
Dny otevřených dveří 19. 4., 3. 5. a 17. 5., 10–15 h.
Reprezentační ples 21. 3. v 19 h
Ředitelské volno a velikonoční prázdniny 26. 3.–2. 4.
Přihlášky k absolutoriu 30. 3.
Odevzdání absolventských prací 30. 4.
FESTMICHAEL 12. 6.
Předložení indexů 3. r. do 23. 5.
Odborná praxe 1. a 2. r. od 9. 4. do 20. 4.
Přijímací a talentové zkoušky 14. 6.
Studijní volno 3. r. 23. 5.–1. 6.
Absolutorium 5. 6.–12. 6.
Zkouškové letní období 1. a 2. r. 11. 6.–29. 6.
Předložení indexů 1. a 2. r. do 29. 6.
Hlavní prázdniny 30. 6.–31. 8. 2018
Zahájení školního roku 2018/2019 3. 9. 2018