Creative Edu Lab

EHP-CZ-MOP-3-018

MICHAEL – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby patří mezi špičky v odborném vzdělávání budoucích profesionálů v oblasti multimédií a audio vizuální tvorby a naši absolventi nachází uplatnění na domácím i mezinárodním trhu práce. Dlouhodobě usilujeme o rozšíření spolupráce na mezinárodním poli působnosti, zlepšení praktické výuky a odborné způsobilosti.

Cílem projektu Creative Edu Lab je zvýšení profesních kompetencí studentů a vyučujících v oblasti multimédií, filmové tvorby, fotografie, grafického a interiérového designu, produkce a managementu. Spolu s partnerskými školami v Norsku a na Islandu vytváříme vzdělávací laboratoř, v níž se studenti i vyučující dále profesně i kreativně rozvíjí ve svém oboru. Naši studenti pracují v rámci mezinárodního týmu na společném zadání, které se zaměřuje na uchopení diverzity evropských zemí. Výsledkem projektu bude série audio vizuálních výstupů dokumentujících životní prostředí, kulturní dědictví a sociální podmínky, které formují každodenní život obyvatel Norska, Islandu a České republiky. Chceme, aby se studenti zaměřili nejen na odlišnosti jednotlivých kultur, ale i na podobnosti, které evropské země spojují a umocňují pospolitost. Dalším z cílů je zlepšení komunikačních a jazykových dovedností, zvýšení povědomí o jednotlivých kulturách a pozitivní motivace k sebezdokonalování a seberealizaci.  Zapojení učitelé se v rámci mobilit účastní praktické výuky, kde spolupracují s islandskými a norskými kolegy a sdílí s nimi své zkušenosti, edukační metody a know-how v oblasti své profesní působnosti.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky