Creative Edu Lab

      

Projekt Creative Edu Lab

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). https://www.eeagrants.cz/“

Ve dnech 15. až 21. května 2022 přiletěli do České republiky studenti a učitelé z islandské školy Borgarholtsskóli. Během tohoto týdne byli seznámeni se školou Michael a s vybranými třídami, ve kterých se účastnili každý den výuky. Seznámili se s učebními plány a vzdělávacími programy, sdíleli své zkušenosti z pedagogické praxe s našimi pedagogy, což bylo velmi obohacující pro obě strany. Kromě job shadowingu se účastnili mnoha workshopů, které přispěly k jejich profesnímu i osobnímu rozvoji. Mimo školu navštívili také Barrandovská studia, Českou televizi, výstavy a absolvovali s průvodcem naučné procházky po Praze a okolí.

Jen o týden později od 30. května do 5. června 2022 přiletěli studenti a učitelé z norské školy Hadsel videregaende skole. Program měli totožný s islandskou skupinou, neboť původně byla snaha o to, aby se účastníci z obou škol potkali osobně.

Fotografie a zážitky z cest byly prezentovány na Michael Festu, který se konal v červnu.

V průběhu období od 17. srpna do 7. října 2022 probíhaly vzdělávací pobyty českých pedagogů a studentů na Islandu a v Norsku. V obou zemích se studenti i učitelé seznamovali nejenom se samotnými školami, studijními podmínkami a programy, ale objevovali i krásy tamní přírody.

Hlavním cílem stáže bylo navázání kontaktu s partnerskou institucí a jejími výukovými metodami. Program byl zaměřen především na digitální fotografii, její následnou postprodukci a grafické návrhy do veřejného prostoru. Žáci se seznámili s prostředím, vybavením a výukou na zahraniční škole. Program byl organizován formou několika workshopů s odlišným zaměřením (fotografování krajiny, úprava digitálního obrazu, grafické návrhy do veřejného prostoru). Hlavním cílem bylo nechat žáky pracovat pod vedením zahraničních kolegů, aby měli možnost si vyzkoušet jiný způsob vedení výuky. Vedle těchto odborných aktivit navázali kontakty se svými vrstevníky z Islandu, kteří se programu také účastnili. Mimo toho bylo možné se věnovat outdoorovým aktivitám v přírodě, poznávacím výletům (krátery, gejzíry, vodopády, horké prameny atd.), návštěvě galerií a muzeí v Reykjavíku, pozorování polární záře nebo koupání v termálních pramenech. Celkově výjezd do zahraničí přispěl k jejich jazykové vybavenosti, rozšíření si komunikačních a prezentačních dovedností a také odborné způsobilosti vycházející z jejich studijního zaměření. V neposlední řadě navázali cenná zahraniční přátelství.

Na konci listopadu 2022 nás čeká konference a výstava studentských prací. O termínu budete včas informováni prostřednictvím letáků a místních medií.

Tento projekt je financován z Fondu EHP a Norska.
EHP – CZ – MOP- 3-018
Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/program/fondy-ehp)

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky