O oboru

Kód a název Rámcového vzdělávacího programu (RVP): 82-41-M/02  Užitá fotografie a média
Název Školního vzdělávacího programu (ŠVP): Fotografická tvorba

Výuka se zaměřuje na tvorbu ve všech hlavních oblastech užité i umělecké fotografie. Rozvíjí výtvarný talent studentů, klade důraz na odborné dovednosti i teoretickou přípravu pro práci v reklamě. Výuka je kombinací teoretické a praktické přípravy, kterou postupně rozšiřuje. Každý student získá komplexní přehled o vývoji a dění v oboru a osvojí si principy dříve užívaných i současných technologických postupů. Učí se základy analogové, dnes spíše umělecky využívané formy fotografie, a hlavně moderní digitální fotografii – digitální záznam a zpracování obrazu v rozličných počítačových programech.

Fotografická tvorba

Zázemí

Školní ateliéry jsou vybaveny špičkovou fotografickou a výpočetní technikou. Prostorné ateliéry jsou vybaveny zábleskovou i kontinuální osvětlovací technikou, digitální měřicí technikou a veškerým dalším potřebným vybavením. Studenti mají k dispozici digitální fotografické přístroje Nikon, analogové fotoaparáty renomovaných značek na kinofilm i svitkový film, digitální zadní stěny na střední i velký formát. Své práce a některá cvičení mají studenti možnost zpracovávat také klasickým způsobem ve fotokomoře.

Obor sídlí v celém patře moderní přístavby, ve které se nacházejí čtyři komfortní fotografické ateliéry vybavené moderní osvětlovací technikou, počítači a projektory. Dále odborné učebny, počítačová pracovny a specializované prostory, včetně archivu. Pro tematické výstavy slouží prostory reklamního klubu a vstupní chodba školy.

více o škole

Čím budu

Odborníkem, který se ve své tvůrčí reklamní a umělecké práci může opřít o své profesionální praktické i teoretické znalosti a dovednosti.

Spojení uměleckých a odborných schopností se znalostmi v oblasti reklamy poskytuje absolventům předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci či široké uplatnění v nejrůznějších oblastech profesionální fotografie, reklamních a komunikačních agenturách, kulturních institucích, v médiích. A samozřejmě – jako samostatný fotograf-výtvarník. Studenti jsou připraveni i pro další studium na naší VOŠ, VŠKK a na vysokých školách doma i v zahraničí.

Předměty a semináře

Ateliér – praktická fotografická tvorba

Hlavní odborný předmět, který se soustřeďuje nejen na rozvoj talentu, ale také na zvládnutí řemesla - profesionalitu. Učíme studenty vizuální řeč, schopnost vyjadřovat se obrazem a využívat uměleckou fotografii v reklamě.

Počítačové zpracování obrazu

Předmět, který využívá možnosti digitalizace obrazového záznamu a učí studenty zvládnout počítačové programy se všemi možnostmi postprodukčních úprav.

Dějiny umění a fotografie

Znalost vývoje umění včetně historie fotografie pomáhá studentům orientovat se ve vlastní tvorbě a inspirovat se vývojem fotografických i obecně výtvarných uměleckých postupů, okruhů a žánrů.

Stáhněte si plán oboru (pdf / 332 KB)

Podmínky přijetí a školné

Dny otevřených dveří

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.

Přihlášky do

30. 11. 2021

Přijímací řízení

leden 2022

Školné

denní studium  47 000–52 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Absolventi

Adéla Dostálová

grafička

„Pracuji v grafickém studiu adZone. Jsem zde zaměstnaná jako grafik. Vybrali si mě sem čistě na základě mých dovedností a portfolia, což je bez delší předchozí praxe takřka zázrak. Škola Michael mi nejen ukázala cestu, ale nabídla mi i spoustu možností jak se na ní připravit. Dodnes jsem vděčná svojí mámě, že mě na ní přihlásila.“

Práce studentů

Inspiruj se nejlepšími prácemi studentů, I ty tu můžeš být.

Portrét

Autor: Kateřina Brožová Fotografie

Krajina

Autor: Jakub Amler Fotografie

Módní portrét

Autor: David Mejtský Fotografie

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky