O oboru

Kód a název Rámcového vzdělávacího programu (RVP): 82-41-M/02  Užitá fotografie a média
Název Školního vzdělávacího programu (ŠVP): Fotografická tvorba

Výuka se zaměřuje na tvorbu ve všech hlavních oblastech užité i umělecké fotografie. Rozvíjí výtvarný talent studentů, klade důraz na odborné dovednosti i teoretickou přípravu pro práci v reklamě. Výuka je kombinací teoretické a praktické přípravy, kterou postupně rozšiřuje. Každý student získá komplexní přehled o vývoji a dění v oboru a osvojí si principy dříve užívaných i současných technologických postupů. Učí se základy analogové, dnes spíše umělecky využívané formy fotografie, a hlavně moderní digitální fotografii – digitální záznam a zpracování obrazu v rozličných počítačových programech.

Fotografická tvorba

Zázemí

Školní ateliéry jsou vybaveny špičkovou fotografickou a výpočetní technikou. Prostorné ateliéry jsou vybaveny zábleskovou i kontinuální osvětlovací technikou, digitální měřicí technikou a veškerým dalším potřebným vybavením. Studenti mají k dispozici digitální fotografické přístroje Nikon, analogové fotoaparáty renomovaných značek na kinofilm i svitkový film, digitální zadní stěny na střední i velký formát. Své práce a některá cvičení mají studenti možnost zpracovávat také klasickým způsobem ve fotokomoře.

Obor sídlí v celém patře moderní přístavby, ve které se nacházejí čtyři komfortní fotografické ateliéry vybavené moderní osvětlovací technikou, počítači a projektory. Dále odborné učebny, počítačová pracovny a specializované prostory, včetně archivu. Pro tematické výstavy slouží prostory reklamního klubu a vstupní chodba školy.

více o škole

Čím budu

Odborníkem, který se ve své tvůrčí reklamní a umělecké práci může opřít o své profesionální praktické i teoretické znalosti a dovednosti.

Spojení uměleckých a odborných schopností se znalostmi v oblasti reklamy poskytuje absolventům předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci či široké uplatnění v nejrůznějších oblastech profesionální fotografie, reklamních a komunikačních agenturách, kulturních institucích, v médiích. A samozřejmě – jako samostatný fotograf-výtvarník. Studenti jsou připraveni i pro další studium na naší VOŠ, VŠKK a na vysokých školách doma i v zahraničí.

Předměty a semináře

Ateliér – praktická fotografická tvorba

Hlavní odborný předmět, který se soustřeďuje nejen na rozvoj talentu, ale také na zvládnutí řemesla - profesionalitu. Učíme studenty vizuální řeč, schopnost vyjadřovat se obrazem a využívat uměleckou fotografii v reklamě.

Počítačové zpracování obrazu

Předmět, který využívá možnosti digitalizace obrazového záznamu a učí studenty zvládnout počítačové programy se všemi možnostmi postprodukčních úprav.

Dějiny umění a fotografie

Znalost vývoje umění včetně historie fotografie pomáhá studentům orientovat se ve vlastní tvorbě a inspirovat se vývojem fotografických i obecně výtvarných uměleckých postupů, okruhů a žánrů.

Stáhněte si plán oboru (pdf / 332 KB)

Podmínky přijetí a školné

Dny otevřených dveří

Zveme vás na dny otevřených dveří!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.

Přihlášky do

30. 11. 2019

Přijímací řízení

7. 1. nebo 9. 1. 2020

Školné

denní studium  47 000–48 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK)
VS = přidělený kód (uveden na smlouvě o studiu)

Absolventi

Adéla Dostálová

grafička

„Pracuji v grafickém studiu adZone. Jsem zde zaměstnaná jako grafik. Vybrali si mě sem čistě na základě mých dovedností a portfolia, což je bez delší předchozí praxe takřka zázrak. Škola Michael mi nejen ukázala cestu, ale nabídla mi i spoustu možností jak se na ní připravit. Dodnes jsem vděčná svojí mámě, že mě na ní přihlásila.“

Práce studentů

Inspiruj se nejlepšími prácemi studentů, I ty tu můžeš být.

Portrét

Autor: Kateřina Brožová Fotografie

Krajina

Autor: Jakub Amler Fotografie

Módní portrét

Autor: David Mejtský Fotografie

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky