Výuka ve škole Michael od středy 14. 10. 2020

13. října, 2020 Aktuality

Vážení rodiče, milí studenti,

na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Původní výjimka týkající se realizace praktického vyučování a praktické přípravy byla zrušena. Výuka ve všech oborech vzdělání tedy bude realizována výhradně distanční formou.

Na základě usnesení Vlády ČR z 30. 10. 2020 se toto krizové opatření prodlužuje.

Opakovaně připomínáme pravidla distanční výuky:

  • Pro realizaci distanční výuky škola využívá platformu MS Teams.
  • V souladu s novelou školského zákona a v souladu se školním řádem školy je distanční výuka pro žáky povinná.
  • Třídní kniha bude dokládat absenci žáků. Absenci jsou zákonní zástupci nezletilých žáků/zletilí žáci povinni omluvit v souladu se školním, řádem.
  • Klasifikace žáků je průběžně zapisována do systému Bakalář.
  • V případě individuálních potřeb žáků nebo nejasností kontaktujte prosím pedagoga daného vyučovacího předmětu, třídního učitele, popř. vedení školy.

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky