Grafický design

„Kouzelník s obrazem se ve světě nikdy neztratí.“

 Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucím oboru.

O oboru


Studenti obou nejprve získávají teoretické vědomosti a základní praktické dovednosti výtvarných technik. Od samého začátku studia jsou vedeni k vynikajícímu osvojení si práce na počítačích PC
i Mac, s využitím nejmodernějších verzí grafických programů a technologií. Při navrhování je kladen důraz na samostatnost v uvažování a využití tvůrčích schopností při řešení daných úkolů, jejichž důležitou součástí je také prezentace a obhajoba finálních projektů.

Podmínkou přijetí uchazeče je úspěšné zvládnutí talentových zkoušek a ústního motivačního pohovoru. Uchazečům, kteří mají v 7. a 8. ročníku za obě pololetí vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru zdarma!

Tento obor se dělí na dvě zaměření:

- Grafický design a postprodukce
- Grafický design a vizuální komunikace

 
Zaměření

A/ Grafický design a postprodukce

Určeno studentům, které zajímá propojení grafiky s filmovou či fotografickou tvorbou. Během studia si studenti osvojí:

práci v grafických programech pro úpravy 2D i 3D obrazu
nástroje pro vektorové kreslení, editaci rastrové grafiky
modelaci 3D objektů, vytvářet statické vizualizace i animované scény
tvorbu digitálních efektů a postprodukční úpravy filmového materiálu (snímkové animace, videa).
Mohou se uplatnit jako zaměstnanci grafických, televizních či filmových studií, jako webdesignéři nebo samostatně tvořící grafici.

B/ Grafický design a vizuální komunikace

Určeno těm, kteří se zaměřují na práci s písmem, obrazem a výtvarnou zkratkou. Studenti tohoto oboru se naučí:

typografii, výtvarnou stylizaci, jednotný firemní styl, vizuální komunikaci
práci v grafických programech - vektorové kreslení, editaci rastrové grafiky, práci s písmem
základy kresby, malby a tiskových technologií
postupy pro tvorbu výstupů určených pro tisk či interaktivně zaměřená média
Mohou se uplatnit jako zaměstnanci reklamních agentur, grafických studií, tiskáren, vydavatelství, dále mohou pracovat jako obrazoví editoři, webdesignéři či samostatně tvořící grafici.


Důležité termíny:

Přihlášky ke studiu v pdf


Zkouška popisku

 

Zázemí

Zázemí pro odbornou výuku tvoří moderně vybavené grafické dílny a grafické ateliéry, počítačové pracovny s celkem 70 novými nejmodernějšími počítači.


 

Co očekávám

Čím budu 

Absolventi tohoto oboru se uplatní jako zaměstnanci reklamních agentur, grafických studií, vydavatelství, jako obrazoví editoři, webdesignéři, grafici. Studenti obou zaměření jsou připraveni i na pokračování v dalším vzdělávání na naší Vyšší odborné škole nebo na vysokých školách různých typů. Školní vzdělávací programy byly školou vytvořeny na základě Rámcově vzdělávacího programu Grafický design 82-41-M/05.

Vedoucí oboru: MgA. Jakub Štěpánek

kritéria pro přijetí najdete zde

 

školní skripta 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška

Mohlo by vás zajímat

Projekty a stáže
Grafika nabízí
Práce studentů
Spolupracujeme

Ukázky prací našich studentů

Schola Pragensis Autor: Jemelková
Schola Pragensis Autor: Mai Thun Ling
Schola Pragensis Autor: Namai
Schola Pragensis Autor: ---
Schola Pragensis Autor: Barbora Pešičková
SPČ - O Bivojovi 2 Autor: Nicol Hodková
SPČ - Blaničtí rytíři Autor: Šimon Pouba
postprodukce Autor: Scholz
http://www.skolamichael.cz/cz/stredni_skola/prace_studentu?
Další ukázky