Informace k přijímací zkoušce pro šk. r. 2020/2021

2. dubna, 2020 Aktuality

Informace k přijímací zkoušce pro obor Management a produkce v souvislosti s řešením mimořádné situace

 • Jednotná přijímací zkouška pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů od otevření školy. Konkrétní termín stanoví MŠMT.
 • Zůstávají zachovány obsah i forma přijímací zkoušky. Nemění se ani ředitelkou školy již dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání. Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku.
 • Zůstávají zachovány podmínky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků – cizinců.
 • Změna se týká počtu termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek. Každý uchazeč může písemný test konat pouze jednou (zachován náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů účastnit). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí obdrží automaticky prostřednictvím CERMATU výsledky uchazeče z jednotné zkoušky.
 • Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči zaslána nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zkoušky. Současně bude zveřejněna na webových stránkách školy.
 • Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje CERMAT. Škole zpřístupní výsledky do 7 kalendářních dnů (taktéž i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce).
 • Ředitelka školy vyhlásí dva termíny školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí MŠMT (každá ze dvou škol, kam se uchazeč hlásí, může realizovat školní přijímací zkoušku, proto dva termíny). Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola zahrnula školní přijímací zkoušku jako součást přijímacího řízení, vykoná uchazeč o přijetí ke vzdělávání školní přijímací zkoušku na naší škole v jednom ze dvou termínů.
 • Škola má 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů (též na webových stránkách školy).
 • Nebude možné odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazeče. Tento postup MŠMT stanovilo kvůli urychlení procesu přijímání uchazečů. Odvolání proti nepřijetí bude nahrazeno institutem nového rozhodnutí (dle § 101 písm. b) správního řádu). Ředitelka školy tedy bude moci přijmout uchazeče, kteří splnili kritéria přijetí, ale umístili se z kapacitních důvodů „pod čarou.“ Těmto uchazečům doporučujeme vstoupit do aktivního jednání se školou.
 • Zápisový lístek je potřeba odevzdat do 5 dnů od termínu zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.
 • Ředitelka školy může vyhlásit další kolo přijímacího řízení.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky