Odborná stáž na Slovensku

1. července, 2024 Aktuality

Stejně jako minulý rok i letos se uskutečnil tvůrčí výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ ve slovenských Tatrách. Stáž se konala od 15.6–26.6. 2024

Tvůrčí program stáže byl velice pestrý. Nejdříve naši studenti navštívili partnerskou soukromou školu uměleckého filmového průmyslu v Košicích, kde si vyzkoušeli studijní program souvisejících oborů a zájmů v zahraničí. Cílem bylo získat nové dovednosti a rozšíření obzorů v oblasti multimediální tvorby a prohloubení jazykových a mezikulturních znalostí. V průběhu části stáže v košické škole si studenti prakticky vyzkoušeli aktivity související zejména s oborem filmového a televizního umění, konkrétně v oblasti kamery, zvuku, střihu, živého vysílání, ale i tvorby virtuální grafiky.

 

V druhé části stáže se studenti přesunuli do Popradu, kde se snažili poznávat skrze hledáček krajinu a kulturní život Vysokých Tater. V rámci kognitivní činnosti došlo k rozboru této specifické územní oblasti a studenti tak mohli srovnávat a studovat nuance celků, polo celků a detailů přírodního bohatství hor, v konfrontaci se zásahem lidské činnosti a místní typické architektury. Studie měla za úkol pochopit kontext působení člověka v přírodě, ekologické souvislosti.

Studenti měli v rámci stáže za úkol nafotografovat tři výstupy.

Digitální Storytelling – Reportážně dokumentární soubor, který pojednává o všech aktivitách, poznávání, učení a praktické tvorbě v průběhu desetidenní stáže. Výstupem je audiovizuální série vyprávějící příběh o cestě za vzděláním a objevováním nových poznatků v oboru, hodnot a mezinárodních vztahů.

Dalším výstupem byla Technická studie Tatranské architektury a krajiny. Zde byl cílem rozsáhlý fotografický a grafický soubor mapující místní tatranskou architekturu a krajinu nejen v rámci celku, ale i detailů a samostatných prvků, které mnohdy nejsou oku na první pohled známy, ale je třeba detailnější a soustředěnější pohled na studovaný motiv.

Posledním tématem byl Výstavní volný soubor. Zde žáci dostali koncepční volnost nad tvorbou výstavního souboru s názvem „Tepny Tater“. Jedná se o sérii propojující tvůrčí přístupy výtvarné fotografie a grafiky, kde po formální i obsahové stránce tvoří hlavní motiv žíla nebo tepna, jakožto symbol toku, koloběhu života, nebo plynutí času. V rámci přírodnin, kamenů, potoků a říček, kořenů, větví, prasklin a puklin se studenti snažili nalézt tvarosloví obrazu, které finálně tvoří citlivou mozaiku pocitů, které subjektivní formou přenesli do výsledného obrazu.

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky