Program pro studenty nižších ročníků v průběhu měsíce června

29. května, 2020 Aktuality

Vážení studenti, vážení rodiče,

na základě pokynů Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví je od 1. června 2020 umožněna prezenční přítomnost žáků nižších ročníků středních škol za účelem realizace všech forem praktického vyučování. Od 8. června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků nižších ročníků středních škol za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Vzdělávání na dálku dál zůstává formou výuky.

Vytvořili jsme takové vzdělávací aktivity, abychom naplnili pokyny ministerstva a abychom splnili aktivity vyplývající z ostatních právních předpisů. Rovněž jsme byli vedeni úvahou, že žáci naší školy kontinuálně pracovali v průběhu celé distanční výuky, že jsme výuku zachovali v maximálním možném rozsahu a že jsme se žákům náležitě věnovali.

Studenti školy budou konat především klausurní práce, protože pro umělecké obory vzdělání jsou i v současné době povinné. Další aktivity jsme koncipovali jako třídnické hodiny s důrazem na socializační aspekt, ve škole budou probíhat konzultace žáků a aktivity související s realizací praktického vyučování. Konkrétní program stanoví jednotliví vyučující (max. počet 15 žáků ve skupině).

Děkujeme všem za vstřícnost, pochopení a spolupráci.

 

text Mimořádného opatření

dopis ministra školství

hygienická opatření ve škole Michael

text Ochrana zdraví_SŠ

čestné prohlášení

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky