Zdravotnický kurz aneb Nejhorší je nedělat nic

8. února, 2020 Život školy

Každým dnem se můžete stát účastníky události, při které je zapotřebí poskytnout první pomoc – infarkt, mozková příhoda, krvácení, dopravní nehoda…

Statistiky mluví za vše, podle českých a evropských průzkumů je znalost a ochota poskytnout první pomoc nedostatečná. Pouze 14 % české populace věří, že by zvládlo první pomoc poskytnout. Polovina Čechů by se o pomoc pokusila s obavami a třetina by ji nezkusila ve strachu, že zraněnému více ublíží.
Pravděpodobnost, že první pomoc bude potřebovat někdo blízký, je vysoká, znalost postupů první pomoci může výrazně zmírnit důsledky vážných událostí, a proto naši druháci v prvním prosincovém týdnu absolvovali kurz první pomoci.

Při teoretické části kurzu se žáci dozvěděli, že nejprve je potřeba zjistit stav životních funkcí postižené osoby (vědomí a dýchání), podle toho zvolit vhodný způsob první pomoci a kontaktovat záchrannou službu na telefonním čísle 155 (případně 112). Důležité je sdělit co nejvíce informací: CO se stalo, KDE se to stalo, KOLIK je postižených a jaký je CHARAKTER ZRANĚNÍ.
Při praktické části kurzu založené na simulovaných situacích žáci nacvičovali resuscitaci na figuríně, zástavu krvácení a další manévry užívané při první pomoci. Lektoři připomněli i dodržování pravidla 5T (tišení bolesti, teplo, tekutiny, ticho a transport) u šokového stavu. Žáci si kurz velmi užili, nejvíce se jim líbila simulace nejrůznějších zranění.

Na závěr připomínám tu nejdůležitější zásadu první pomoci, kterou bychom se měli řídit všichni: NEJHORŠÍ JE NEDĚLAT NIC!

Foto: Kateřina Sovová

Poznámka administrátora: Na uvedených fotografiích jsou všechna zranění namaskovaná. Fotodokumentace z tohoto projektu je velmi rozsáhlá a velmi kvalitní. Kvalitní ale bylo též maskování, které v mnoha případech opravdu vypadá velmi realisticky. Zde pouze decentní výběr.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky