CeRV CZ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047
Realizace projektu: 2021 – 2023

CeRV CZ, nebo-li CEntrum Rekvalifikací a Vzdělávání je pilotní projekt, jehož koordinátorem je škola SŠEMI a VOŠIS. Mezi dalšími spolupracujícími školami je i SŠ Michael, která připravila pro I-KAP II. zajímavé kurzy dalšího vzdělávání. Nabídka odborných kurzů a rekvalifikací je díky podpoře projektu I-KAP II. pro zájemce zdarma. Projekt byl připraven s vědomím očekávaných změn na pracovním trhu, kdy se předpokládá zvýšení potřeb v oblasti dalšího vzdělávání a rekvalifikací. Hlavním cílem našich inovativních kurzů dalšího a profesního vzdělávání, kde se klade hlavní důraz na získání praktických dovedností, je poskytnout zájemcům takové znalosti, které jim umožní nejen rozšířit si své kompetence v dané oblasti, ale též získat potvrzení o absolvování kurzu.

Některé z workshopů:

CeRV – workshop dokumentární fotografie
CeRV – workshop portrétní fotografie a práce s modelem
CeRV – workshop studiová fotografie pro komerci a reklamu

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky