Creative Edu Lab

      

EHP – CZ – MOP- 3-018

Společně pro zelenou, konkurenceschopnou a inkluzivní Evropu.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). https://www.eeagrants.cz/“

Partneři tohoto projektu:

Islandská škola Borgarholtsskóli je střední odborná škola sídlící v hlavním městě Reykjavíku. Má více než 1000 studentů a poskytuje širokou škálu vzdělávacích programů. Od uměleckých oborů jako je grafický design, film, fotografie, televizní produkce a scénické umění, humanitní vědy, přírodní vědy, obchod a ekonomiku až po řemeslné maturitní obory jako je automechanik, elektronik. Norská škola Hadsel Videregaende Skóle je střední odborná škola sídlící ve Stokmarknesu. Poskytuje vzdělání v oblasti mediální produkce a IT, fotografie, grafického designu, filmu, televize a streamingu, programování a vývoje her. Škola má moderní vybavení s vlastním televizním a streamovacím studiem, fotografickým a nahrávacím studiem. Aktivně se zapojuje do mezinárodních projektů a spolupráce.

Cílovou skupinou projektu Creative Edu Lab jsou studenti a učitelé ze zapojených škol z České republiky, Norska a Islandu. Všechny tři školy poskytují vzdělání ve stejných studijních oborech, tzn. různé formy multimédií (masmédia, film, animace, fotografie, grafický design, interiérový design atd.). Vzhledem k současné epidemiologické situaci je význam a využití multimédií čím dál důležitější, velká část našeho života se přenáší do virtuálního prostoru. Proto se tento projekt zaměřuje na rozvoj komunikace dovedností, rozvíjení praktických jazykových dovedností, zavádění inovativní praxe do výuky a praktické odborné vzdělání. Cílem je prohloubit naši spolupráci se školami podobného profilu, zvýšit odborné dovednosti a kompetence v oblasti digitálních technologií a znalosti historie a dějiny umění v souvislosti s kulturním dědictvím a environmentálními otázkami. Věříme, že interdisciplinární propojení předmětů zlepšuje schopnosti kriticky myslet, pochopit problém a najít konstruktivní řešení.

Na podzim roku 2021 se pandemická situace bohužel opět zhoršila, a tak jsme nevěděli, kdy budeme moct výjezdy uskutečnit. Naštěstí na jaře roku 2022 už byl výhled na další měsíce o dost pozitivnější a výjezdy se mohly uskutečnit.

Mobility studentů a pedagogů probíhaly nakonec od května do října 2022. Ve dnech 15. až 21. května 2022 přiletěli do České republiky studenti a učitelé z islandské školy Borgarholtsskóli. Během tohoto týdne byli seznámeni se školou Michael a s vybranými třídami, ve kterých se účastnili každý den výuky. Seznámili se s učebními plány a vzdělávacími programy, sdíleli své zkušenosti z pedagogické praxe s našimi pedagogy, což bylo velmi obohacující pro obě strany. Kromě job shadowingu se účastnili mnoha workshopů, které přispěly k jejich profesnímu i osobnímu rozvoji. Mimo školu navštívili také Barrandovská studia, Českou televizi, výstavy a absolvovali s průvodcem naučné procházky po Praze a okolí.

Jen o týden později od 30. května do 5. června 2022 přiletěli studenti a učitelé z norské školy Hadsel videregaende skole. Program měli totožný s islandskou skupinou, neboť původně byla snaha o to, aby se účastníci z obou škol potkali osobně.

Fotografie a zážitky z cest byly prezentovány na Michael Festu, který se konal v červnu.

V průběhu období od 17. srpna do 7. října 2022 probíhaly vzdělávací pobyty českých pedagogů a studentů na Islandu a v Norsku. V obou zemích se studenti i učitelé seznamovali nejenom se samotnými školami, studijními podmínkami a programy, ale objevovali i krásy tamní přírody.

Hlavním cílem stáže bylo navázání kontaktu s partnerskou institucí a jejími výukovými metodami. Program byl zaměřen především na digitální fotografii, její následnou postprodukci a grafické návrhy do veřejného prostoru. Žáci se seznámili s prostředím, vybavením a výukou na zahraniční škole. Program byl organizován formou několika workshopů s odlišným zaměřením (fotografování krajiny, úprava digitálního obrazu, grafické návrhy do veřejného prostoru). Hlavním cílem bylo nechat žáky pracovat pod vedením zahraničních kolegů, aby měli možnost si vyzkoušet jiný způsob vedení výuky. Vedle těchto odborných aktivit navázali kontakty se svými vrstevníky z Islandu, kteří se programu také účastnili. Mimo toho bylo možné se věnovat outdoorovým aktivitám v přírodě, poznávacím výletům (krátery, gejzíry, vodopády, horké prameny atd.), návštěvě galerií a muzeí v Reykjavíku, pozorování polární záře nebo koupání v termálních pramenech. Celkově výjezd do zahraničí přispěl k jejich jazykové vybavenosti, rozšíření si komunikačních a prezentačních dovedností a také odborné způsobilosti vycházející z jejich studijního zaměření. V neposlední řadě navázali cenná zahraniční přátelství.

Dne 1.prosince proběhla na půdě školy Michael konference a vernisáž fotografií od studentů, kteří se zúčastnili projektu. V rámci konference studenti vyprávěli své zážitky a popisovali své nově nabyté zkušenosti. Nejlepší fotografie byly vytisknuty a vyvěšeny v prostorách školy.

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/program/fondy-ehp)

Projekt jsme také zveřejnili na iDNES.cz a Tyden.cz

Kontakt na projektový tým:
hrubesova.dominika@skolamichael.cz

  Creative Edu Lab project

  creative.edulab

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky