DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Realizované aktivity:
V rámci programu doučování jsme na škole realizovali individuální a skupinové doučování žáků 2. – 4. ročníků střední školy. Kladli jsme velký důraz na individuální přístup k žákům, aby měli dostatečný čas si procvičit a upevnit potřebné znalosti pod vedením zkušených pedagogů, kteří doučování přizpůsobili na míru individuálním potřebám žáků.

  • Do programu doučování se zapojilo 13 pedagogů a 75 žáků.
  • Zaměřili jsme se převážně na maturitní předměty jako anglický jazyk, český jazyka a literatura, dějiny výtvarné kultury, dějiny a teorie reklamy a ekonomika.

Komě maturitních předmětů jsme v rámci projektu realizovali individuální a skupinové doučování společenskovědních předmětů jako např. dějepis a matematika.

Přínos:

  • Přínos programu doučování byl velmi kladný. Program jsme využili již po několikáté, a opět se nám potvrdilo, že studium mimo rámec běžné výuky bylo zcela efektivní a přineslo mnoho pozitivních výsledků.
  • Program doučování umožnil intenzivně spolupracovat s žáky mimo běžnou výuku, dopomohl žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, zlepšit si studijní prospěch, zvýšit svoji motivaci a v neposlední řade zvýšit si sebevědomí, které je důležitým aspektem v procesu učení se.
  • Velmi kladně hodnotím i přístup kolegů pedagogů, kteří se řádně zhostili příprav na skupinová i individuální doučování. Všem žákům věnovali maximální pozornost, přistupovali k žákům individuálně a cílili na konkrétní potřeby daných žáků.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky