Erasmus+ projekt KA101 – MOBILITA PRACOVNÍKŮ ŠKOL

Nové metody a inspirace – rozvoj osobnosti – boj proti stereotypu a vyhoření

Projekt KA101 – mobilita pracovníků škol 2018-1-CZ01-KA101-047684 – je realizován na naší škole od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2021

      

Cílem projektu je umožnit vedení školy porovnání pracovních podmínek v zahraničí, porovnání edukativního procesu zaměřeného na výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů a řízení školy a lidských zdrojů, což bude mít za důsledek vytvoření dobrého, inspirativního klima školy, vytvoření tvůrčích podmínek pro pedagogy a následně dojde k poskytování  kvalitní a kreativní výuky. Jde tedy o získání nových profesních zkušeností a jejich aplikace do vzdělávacích programů, která povede ke zvýšení přitažlivosti a aktuálnosti vzdělávání na naší škole a i ke zkvalitnění přípravy pedagogů na výuku a tímto se naplní motto naší školy – „Škola, která tě bude bavit“.

Hlavní cíle a potřeby předkládající organizace a partnerů jsou:

  1. Přispět k odbornému posílení pedagogického sboru – prostřednictvím workshopů, seminářů, přednášek a sdílením svých zkušeností z kurzů
  2. Používat inovativní řešení ve spolupráci – systém interaktivního výukového prostředí ve výuce za účelem zvýšení názornosti, přitažlivosti a aktuálnosti jak výuky, tak jednotlivých předmětů.
  3. Zavádění inovativní a netradiční metodiky, škola získá další zkušenosti s výukou v zahraničí, propojení formálního a neformálního učení. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. Jazykové a profesní kurzy, job shadowing – nové postupy, konfrontace teoretických poznatků s potřebami praxe.
  5. Podpora k celoživotnímu vzdělávání – pedagogů a vedení školy – mobility budou nejen zdrojem inspirací, ale umožní i zjistit silné a slabé stránky jednotlivých účastníku a potažmo školy.
  6. Jazykové kompetence – výrazné zlepšení jazykových kompetencí všech účastníků, předpokládáme aktivní používání jazyka jak v komunikaci, diskuzích, tak v odborné terminologii.
  7. Vedení školy získá nové poznatky, může konfrontovat svoji činnost a zlepšit své manažérské schopnosti k vytvoření stimulujícího prostředí, vstřícného a tvořivého klima školy.

Partnerské organizace:

ADC College a International Study Programmes, Londýn, UK
Easy School of Languages, Valleta, Malta
Střední odborná škola (Rīgas Mākslas un mediju tehnikums), Riga, Lotyšsko

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky