ERASMUS+ PROJEKT KA2 – Partnerská spolupráce škol

Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us

Projekt: KA2 – Partnerská spolupráce škol 2018-1-CZ01-KA229-048209 je realizován na naší škole od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.

O PROJEKTU

„Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us“ je název našeho multimediálního projektu. V průběhu tohoto projektu vytváříme a publikujeme mediální produkce našich studentů. Jedná se o projekt multilaterálního partnerství financovaný z programu Erasmus + a zahrnuje 4 střední školy z České republiky – koordinátor projektu, Finska, Maďarska a Slovenska.

CÍLE PROJEKTU

– Mediální gramotnost a kritické myšlení. Chceme rozvíjet schopnosti studentů analyzovat, vyhodnocovat, vytvářet a komunikovat mediální zprávy v různých formátech.
– Znalost IKT. Naši studenti se seznámí s novými technologiemi IKT – grafickými programy používanými pro animaci, film, grafický design a fotografii.
– Kulturní dědictví. Chceme, aby naši studenti objevili kulturní dědictví své země stejně jako jiné kultury. Chceme zabránit předsudkům vůči jiným národnostem a podporovat mezikulturní porozumění a interakci.
– Mezipředmětová výuka – propojení výuky dějin, dějin umění, společenských věd a odborných předmětů v oboru.
– Ekologie. Chceme, aby si naši studenti byli vědomi problémů životního prostředí.
– Jazykové znalosti – naši studenti se zdokonalí v komunikaci v angličtině a seznámí se s dalšími evropskými jazyky.
– Školení učitelů – naši učitelé se naučí náročnější vyučovací metody zahrnující IKT a převrácenou třídu (flipped classroom).

POSTUP PRÁCE

Týmová práce v každé škole na vytváření mediálních produktů, jako jsou televizní zprávy, fotografie, videoklipy, loga, grafická díla, rozhlasové spoty, články do časopisů atd.
Sdílení realizovaných mediálních produktů na webových platformách jako Facebook, eTwinning, Instagram a YouTube.
Osobní setkání v každé zemi za účelem práce na konkrétních mediálních produktech a plánování budoucích aktivit. Pravidelné e-mailové a Skype konference.
Projekt trvá 2 roky mezi 01/09/2018 a 31/08/2020 s krátkodobou výměnou každých 5 měsíců.

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

Realizace mediálních produktů a jejich publikování na webových platformách jako Facebook, eTwinning, Instagram a YouTube.
Zlepšení dovedností studentů v oblasti médií a angličtiny.
Poznání kulturního dědictví všech zúčastněných zemí.
Poznávání ekologie a její význam.
Rozvoj spolupracujících pracovních strategií.
Zlepšování kompetencí v oblasti IKT.
Výměna informací a další rozšiřování získaných znalostí.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky